fbpx
REKLAMA

Tabela z kompletną listą substancji leczniczych (API) występujących w lekach rejestrowanych w Polsce. Uwaga – obejmuje też preparaty stosowane w lecznictwie zamkniętym! Tabelę można filtrować, wpisując w polu Szukaj fragment nazwy.

Może przydać się, gdy chcesz sprawdzić:

REKLAMA
  • jak w języku polskim czyta się nazwę leku lub jego soli? (wpisz np. decanoas, acetas, maleas)
  • jakie sole lub estry występują na rynku? (wpisz np. perindopril, testosteron)
  • czy substancja, o którą pyta pacjent, była rejestrowana w Polsce? (jeśli jest w tabeli, szukaj dalej TU)
  • …czy znasz wszystkie substancje lecznicze które stosuje lub stosowało się w Polsce:)

Polskie tłumaczenia pochodzą z kart ChPL leków gotowych.

Lp.nazwa łacińskanazwa polska
1Alcohol 2,4-dichlorobenzylicusalkohol 2,4-dichlorobenzylowy
28-Methoxypsoralenum8-metoksypsoralen
3Abacaviri sulfassiarczan abakawiru
4Abacavirumabakawir
5Abataceptatumabatacept
6Abciximabumabcyksymab, abciksimab
7Abirateronumabirateron
8Acamprosatumakamprozat
9Acarbosumakarboza
10Acebutololumacebutolol
11Aceclofenacumaceklofenak
12Acemetacinumacemetacyna
13Acenocoumarolumacenokumarol
14Acetazolamidumacetazolamid
15Acetylcysteinumacetylocysteina, ACC
16Aciclovirumacyklowir
17Acidum 5-aminolevulinicum hydrochloridumchlorowodorek kwasu 5-aminolewulinowego
18Acidum aceticumkwas octowy
19Acidum acetylsalicylicumkwas acetylosalicylowy, aspiryna, ASA
20Acidum alendronicumkwas alendronowy
21Acidum alginicumkwas alginowy
22Acidum alpha-lipoicumkwas alfa-liponowy, ALA
23Acidum aminolevulinicumkwas aminolewulinowy
24Acidum ascorbicumkwas askorbinowy, kwas askorbowy, witamina C
25Acidum azelaicumkwas azelainowy
26Acidum benzoicumkwas benzoesowy
27Acidum boricumkwas borowy, kwas borny
28Acidum carglumicumkwas kargluminowy
29Acidum cholicumkwas żółciowy
30Acidum citricumkwas cytrynowy
31Acidum clavulanicumkwas klawulanowy
32Acidum dehydrocholicumkwas dehydrocholowy
33Acidum folicumkwas foliowy
34Acidum folinicumkwas folinowy, leukoworyna
35Acidum fusidicumkwas fusydowy
36Acidum gadotericumkwas gadoterynowy
37Acidum ibandronicumkwas ibandronowy
38Acidum lacticumkwas mlekowy
39Acidum levofolinicumkwas lewofolinowy
40Acidum mefenamicumkwas mefenamowy
41Acidum mycophenicumkwas mykofenolowy
42Acidum mycophenolicumkwas mykofenolowy
43Acidum nitricumkwas azotowy
44Acidum oxalicum dihydricumdwuwodny kwas szczawiowy
45Acidum p-aminosalicylicumkwasp-aminosalicylowy, PAS
46Acidum pamidronicumkwas pamidronowy
47Acidum pipemidicumkwas pipemidowy
48Acidum polyacrylicumkwas poliakrylowy
49Acidum salicylicumkwas salicylowy
50Acidum thiocticumkwas tioktynowy, kwas liponowy, kwas α-liponowy, kwas tiooktanowy
51Acidum tiaprofenicumkwas tiaprofenowy
52Acidum tolfenamicumkwas tolfenamowy
53Acidum tranexamicumkwas traneksamowy
54Acidum undecylenicumkwas undecylenowy
55Acidum ursodeoxycholicumkwas ursodeoksycholowy
56Acidum valproicumkwas walproinowy
57Acidum zoledronicumkwas zoledronowy
58Acitretinumacitretyna
59Aclidini bromidumbromek aklidyny
60Aclidiniumaklidyna
61Adalimumabumadalimumab
62Adapalenumadapalen
63Adefoviri dipivoxilidipiwoksyl adefowiru
64Adenosinumadenozyna
65Adrenalinumadrenalina
66Afatinibumafatynib
67Afliberceptumaflibercept
68Agalsidasumagalzydaza
69Agalsidasum betaagalzydaza beta
70Albiglutidumalbiglutyd
71Alclometasoni dipropionasalklometazonu dipropionian
72Alclomethasoni dipropionasalklometazonu dipropionian
73Alcohol benzylicusalkohol benzylowy, benzyloalkohol
74Alcohol dichlorobenzylicusalkohol dichlorobenzylowy
75Alcohol ethylicusalkohol etylowy, etanol
76Alcohol isopropylicusalkohol izopropylowy
77Alemtuzumabumalemtuzumab
78alfa-1-Proteinasi inhibitor humanusludzki alfa-1 inhibitor proteinazy
79Alfacalcidolumalfakalcydol
80Alfuzosini hydrochloridumchlorowodorek alfuzosyny
81Alglucosidasum alfaalglukozydaza alfa
82Alipogenum tiparvovecumtiparwowek alipogenu
83Aliskirenumaliskiren
84Alitretinoinumalitretynoina
85Alkohol isopropylicusalkohol izopropylowy
86Allantoinumalantoina
87Allii sativi bulbuscebula czosnku
88Allopurinolumallopurynol
89Almotriptani maleasmaleinian almotryptanu, jabłczan almotryptanu
90Alogliptinumalogliptyna
91Alprazolamumalprazolam
92Alprostadilumalprostadil
93Alteplasumalteplaza
94Aluminii acetotartrasoctanowinian glinu
95Aluminii chloridumchlorek glinu
96Aluminii hydroxidumwodorotlenek glinu
97Aluminii oxidum hydricumglinu tlenek uwodniony
98Aluminii phosphasfosforan glinu
99Aluminii subacetatis solutiooctanowinian glinu
100Alverini citrascytrynian alweryny
101Amantadini hydrochloridumchlorowodorek amantadyny
102Amantadini sulfassiarczan amantadyny
103Ambazonum monohydricumamabazon jednowodny
104Ambenonii chloridumchlorek ambenonium
105Ambrisentanumambrisentan
106Ambroxoli hydrochloridumchlorowodorek ambroksolu
107Amifampridinumamifamprydyna
108Amikacinumamikacyna
109Amiloridi hydrochloridumchlorowodorek amilorydu
110Aminofluoridumaminofluorek
111Amiodaroni hydrochloridumchlorowodorek amiodaronu
112Amiodaronumamiodaron
113Amisulpridumamisulpryd
114Amitriptylini hydrochloridumchlorowodorek amitryptyliny
115Amlodipini besilasbenzosulfonian amlodypiny
116Amlodipiniumamlodypina
117Amlodipinumamlodypina
118Ammonii bituminosulfonassulfobituminian amonu
119Ammonii chloridumchlorek amonu
120Amorolfinumamorolfina
121Amoxicillinumamoksycylina
122Amphotericinum Bamfoterycyna B
123Ampicillin sodiumampicylina sodowa
124Ampicillinumampicylina
125Amylmetacresolumamylometakrezol
126Anagrelidumanagrelid
127Anakinrumanakinra
128Anastrozolumanastrozol
129Anidulafunginumanidulafungina
130Antazolini hydrochloridumchlorowodorek antazoliny
131Antazolini mesilasmetanosulfonian antazoliny
132Antazolini sulfassiarczan antazoliny
133Antithrombinum humanumantytrombina ludzka
134Apixabanumapiksaban
135Apomorphini hydrochloridumchlorowodorek apomorfiny
136Apremilastumapremilast
137Aprotininumaprotynina
138Aqua ad iniectabiliawoda do wstrzykiwań
139Aqua Calciswoda wapienna
140Aqua pro iniectionewoda do wstrzykiwań
141Argenti nitrasazotan srebra
142Aripiprazolumarypiprazol
143Arsenii trioxidumtritlenek arsenu
144Articaini hydrochloridumchlorowodorek artykainy
145Asparaginasumasparaginaza
146Atalurenumataluren
147Atazanaviri sulfassiarczan atazanawiru
148Atazanavirumatazanawir
149Atenololumatenolol
150Atomoxetinumatomoksetyna
151Atorvastatinumatorwastatyna
152Atosibanumatosiban
153Atovaquonumatowakwon
154Atracurii besilasbenzosulfonian atrakurium
155Atricaini hydrochloridumchlorowodorek artykainy
156Atropini sulfassiarczan atropiny
157Atropini sulphassiarczan atropiny
158Atropinumatropina, hioscyjamina
159Avanafilumawanafil
160Axitinibumaksytynib
161Azacitidinumazacytydyna
162Azapentaceni natrii polysulfonasazapentacen, fakolizyna
163Azathioprinumazatiopryna
164Azelastini hydrochloridumchlorowodorek azelastyny
165Azilsartanum medoxomilummedoksomilu azylsartanu
166Azithromycinumazytromycyna
167Azithromycinum dihydricumdwuwodna azytromycyna
168Aztreonamumaztreonam
169Bacitracinumbacytracyna
170Bacitracinum zincumcynk-bacytracyny
171Baclofenumbaklofen
172Balsamum peruvianumbalsam peruwiański
173Balsamum peruvianum syntheticumbalsam peruwiański syntetyczny
174Bamipini lactasmleczan bamipiny
175Barii sulfassiarczan baru
176Basiliximabumbasiliksimab
177Bazedoxifenumbazedoksyfen
178Beclometasoni dipropionasdiproponian deklometazonu
179Beclometasoni dipropionas anhydricusdiproponian deklometazonu bezwodny
180Beclometasonumbeklometazon
181Bedaquilinumfumaran bedakiliny
182Belataceptumbelatacept
183Belimumabumbelimumab
184Bemiparinum natricumbemiparyna sodowa
185Benazeprili hydrochloridumchlorowodorek benazeprilu
186Benazeprilumbenazepril
187Bencyclani fumarasfumaran benzyklanu
188Bendamustini hydrochloridumchlorowodorek bendamustyny
189Benfothiaminumbenfotiamina
190Benserazidumbenserazyd
191Benzalkonii chloridumchlorek benzalkoniowy
192Benzathini benzylpenicillinumbenzylopenicylina benzatynowa
193Benzathini phenoxymethylpenicillinumfenoksymetylopenicylina benzatynowa
194Benzocainumbenzokaina
195Benzoxoni chloridumchlorek benzoksonium
196Benzoylis peroxidumnadtlenek benzoilu
197Benzydamini hydrochloridumchlorowodorek benzydaminy
198Benzylis nicotinasester benzylowy kwasu nikotynowego
199Benzylpenicillinum kalicumbenzylopenicylina potasowa
200Benzylpenicillinum procainumbenzylopenicylina prokainowa
201Beractantumberaktant
202Besilesomabumbezylezomab
203Betacarotenumbetakaroten, beta-karoten
204Betahistini dihydrochloridumdichlorowodorek betahistyny
205Betainum anhydricumbetaina bezwodna
206Betamethasoni dipropionasdipropionian betametazonu
207Betamethasoni natrii phosphassól sodowa fosforanu betametazonu
208Betamethasoni valeraswalerianian betametazonu
209Betamethasonumbetametazon
210Betaxololi hydrochloridumchlorowodorek betaksololu
211Betaxololumbetaksolol
212Bevacizumabumbewacizumab
213Bexarotenumbeksaroten
214Bicalutamidumbikalutamid
215Bifonazolumbifonazol
216Bilastinumbilastyna
217Bimatoprostumbimatoprost
218Biotinumbiotyna
219Biperideni hydrochloridumchlorowodorek biperydenu
220Bisacodylumbisakodyl
221Bismuthi kalii subcitrasBizmut potasu cytrynianu zasadowego
222Bismuthi subgallasgalusan bizmutawy
223Bisoprololi fumarasfumaran bisoprololu
224Bisoprololi hemifumaraspółfumaran bisoprololu
225Bisoprololumbisoprolol
226Bivalirudinumbiwalirudyna
227Bleomycini sulfassiarczan bleomycyny
228Boceprevirumboceprewir
229Boldinumboldyna
230Bortezomibumbortezomib
231Bosentanumbosentan
232Bosutinibumbosutinib
233Brentuximabum vedotinumbrentuksymabu vedotin
234Brimonidini tartraswinian brimonidyny
235Brimonidinumbrymonidyna
236brimonidynabrywudyna
237Brinzolamidumbrynzolamid
238Bromazepamumbromazepam
239Bromfenacumbromfenak
240Bromhexini hydrochloridumchlorowodorek bromheksyny
241Bromocriptinumbromokryptyna
242Budesonidumbudezonid
243Buflomedili hydrochloridumchlorowodorek buflomedilu
244Bupivacaini hydrochloridumchlorowodorek bupiwakainy
245Bupivacainumbupiwakaina
246Buprenorphini hydrochloridumchlorowodorek buprenorfiny
247Buprenorphinumbuprenorfina
248Bupropioni hydrochloridumchlorowodorek bupropionu
249Buspironi hydrochloridumchlorowodorek buspironu
250Busulfanumbusulfan
251Butaconazoli nitrasazotan butokonazolu
252Butamirati citrascytrynian butamiratu
253Cabazitaxelumkabazytaksel
254Cabergolinumkabergolina
255Caffeinumkofeina
256Calcifediolumkalcyfediol
257Calcii acetasoctan wapnia
258Calcii carbonaswęglan wapnia
259Calcii chloridumchlorek wapnia
260Calcii chloridum dihydricumdwuwodny chlorek wapnia
261Calcii chloridum hexahydricumsześciowodny chlorek wapnia
262Calcii dobesilasdobesylan wapnia
263Calcii dobesilas monohydricumjednowodny dobesilan wapnia
264Calcii folinasfolinian wapnia
265Calcii folinas pentahydricusfolinian wapnia pięciowodny
266Calcii glubionasglukonolaktobionian wapnia
267Calcii gluconasglukonian wapnia
268Calcii lactobionaslaktobionian wapnia
269Calcii lactogluconaslaktoglukonian wapnia
270Calcii pantothenaspantotenian wapnia
271Calcii polistyreni sulfonassól wapniowa sulfonowanej żywicy polistyrenowej
272Calcipotriolumkalcypotriol
273Calcitoninum salmoniskalcytonina łososiowa
274Calciumwapń
275Camphorakamfora
276Canacinumabumkanakinumab
277Canagliflozinumkanaglifozyna
278Candesartanum cilexetilicyleksetyl kandesartanu
279Cangrelorumkangrelor
280Cannabidiolumkannabidiol
281Capecitabinumkapecytabina
282Capsaicinumkapsaicyna
283Captoprilumkaptopril
284Carbamazepinumkarbamazepina
285Carbetocinumkarbetocyna
286Carbidopumkarbidopa
287Carbo medicinaliswęgiel aktywny, węgiel leczniczy
288Carbocysteinumkarbocysteina
289Carbomerumkarbomer
290Carboplatinumkarboplatyna
291Carboxymaltosum ferricumkarboksymaltoza żelazowa
292Carteololi hydrochloridumchlorowodorek karteololu
293Carvedilolumkarwedilol
294Caspofunginumkaspofungina
295Catridecacogum alfa.rekombinowany czynnik krzepnięcia XIII.
296Catumaxomabumkatumaksomab
297Cefaclorumcefaklor
298Cefadroxilumcefadroksyl
299Cefalexinumcefaleksyna
300Cefamandolumcefamandol
301Cefazolinumcefazolina
302Cefepimumcefepim
303Cefiximumcefiksym
304Cefoperazonumcefoperazon
305Cefotaximumcefotaksym
306Ceftarolinum fosamilumfosamil ceftaroliny
307Ceftazidimumceftazydym
308Ceftazidimum pentahydricumceftazydym pięciowodny
309Ceftibutenumceftibuten
310Ceftriaxonumceftriakson
311Cefuroximumcefuroksym
312Celebrolysinumcerebrolizyna
313Celecoxibumcelekoksib
314Celiprololi hydrochloridumchlorowodorek celiprololu
315Ceritinibumcerytynib
316Certolizumabum pegolcertolizumab pegol
317Cetalkonii chloridumchlorek cetalkonium
318Cetirizini dihydrochloridumdichlorowodorek cetyryzyny
319Cetrorelixumcetroreliks
320Cetuximabumcetuksymab
321Cetylpyridinii chloridumchlorowodorek cetylpyridyny
322Chlorambucilumchlorambucil
323Chloramphenicolumchloramfenikol
324Chlordiazepoxidumchlorodiazepoksyd
325Chlorhexidini digluconasdiglukonian chlorheksydyny
326Chlorhexidini dihydrochloridumdichlorowodorek chlorheksydyny
327Chlorhexidini gluconasglukonian chlorheksydyny
328Chlorhexidini hydrochloridumchlorowodorek chlorheksydyny
329Chlormadinoni acetasoctan chlomandynonu
330Chlormidazoli hydrochloridumchlorowodorek chlormidazolu
331Chlorocresolumchlorokrezol
332Chloroprocaini hydrochloridumchlorowodorek chlorprokainy
333Chloroquinumchlorochina
334Chloroxylenolumchloroksylenol
335Chlorphenamini maleasmaleinian chlorfenaminy
336Chlorpheniramini maleasmaleinian chlorfeniraminy
337Chlorpromazini hydrochloridumchlorowodorek chlorpromazyny
338Chlorprothixeni hydrochloridumchlorowodorek chlorprotiksenu
339Chlorquinaldolumchlorchinaldol
340Chlortalidonumchlortalidon
341Chlortetracyclini hydrochloridumchlorowodorek chlortetracykliny
342Cholecalciferolumcholekalciferol
343Cholini alphoscerasalfosceran choliny
344Cholini salicylassalicylan choliny
345Chondroitini sulfassiarczan chondroityny
346Choriogonadotropinum alfachoriogonadotropina alfa
347Ciclesonidumcyklezonid
348Ciclopirox olaminumcyklopiroks z olaminą
349Ciclopiroxumcyklopiroksolamina
350Ciclosporinumcyklosporyna
351Cidofovirumcydofowir
352Cilastatinumcylastatyna
353Cilazaprilumcilazapryl
354Cilostazolumcilostazol
355Cinacalcetumcynakalcet
356Cinchocaini hydrochloridumchlorowodorek cynakalcetu
357Cinnarizinumcynnaryzyna
358Ciprofibratumciprofibrat
359Ciprofloxacini hydrochloridumchlorowodorek cyprofloksacyny
360Ciprofloxacinumcyprofloksacyna
361Cisapridumcisaprid
362Cisatracuriumcisatrakurium
363Cisplatinumcisplatyna
364Citalopramumcitalopram
365Citicolinumcytykolina
366Cladribinumkladrybina
367Clarithromycinumklarytromycyna
368Clemastinumklemastyna
369Clindamycini phosphasfosforan klindamycyny
370Clindamycinumklindamycyna
371Clioquinolumkliokwinol
372Clobasamumklobazam
373Clobazamumklobazam
374Clobetasoli propionaspropionian klobetazolu
375Clofarabinumklofarabina
376Clomethiazolumklometiazol
377Clomifeni citrascytrynian klomifenu
378Clomipramini hydrochloridumchlorowodorek klomipraminy
379Clonazepamumklonazepam
380Clonidini hydrochloridumchlorowodorek klonidyny
381Clopamidumklopamid
382Clopidogrelumklopidogrel
383Clostridium botulinum typus A toxinumlaseczka jadu kiełbasianego, toksyna botulinowa
384Clotrimazolumklotrimazol
385Cloxacillinumkloksacylina
386Clozapinumklozapina
387Cobicistatumkobicystat
388Cocarboxylasi hydrochloridumchlorowodorek kokarboksylazy
389Codeini phosphasfosforan kodeiny
390Codeini phosphas hemihydricusfosforan kodeiny półwodny
391Codergocrini mesilasmezylan kodergokryny
392Colchicinumkolchicyna
393Colecalciferolumcholekalcyferol, witamina D3
394Colesevelamumkolesewelam
395Colistimethatum natricumkolistymetat sodowy
396Collagenasumkolagenaza
397Collagenasum clostridium histolyticumkolagenaza N otrzymywana z Clostridium histolyticum
398Conestatum alfakonestat alfa
399Corifollitropinum alfakoryfolitropina alfa
400Crisantaspasumkryzantaspaza
401Crizotinibumkryzotynib
402Crotamitonumkrotamiton
403Cuprii 64Cu chloridumchlorek miedzi 64 Cu
404Cyanocobalaminumcyjanokobalamina, witamina B12
405Cyclophosphamidumcyklofosfamid
406Cyproheptadini hydrochloridumchlorowodorek cyproheptadyny
407Cyproteroni acetasoctan cyproteronu
408Cysteaminumcysteamina, merkaptaina
409Cytarabinumcytarabina
410Cytisinumcytyzyna
411d-alfa-TocopherolumD-alfa-tokoferol, RRR-alfa-tokoferol
412Dabigatranum etexilatumeteksylat dabigatranu
413Dabrafenibumdabrafenib
414Dacarbazinumdakarbazyna
415Daclatasvirumdaklatazwir
416Dalbavancinumdalbawancyna
417Dalteparinum natricumsól sodowa dalteparyny
418Danazolumdanazol
419Dapagliflozinumdapagliflozyna
420Dapoxetinumdapoksetyna
421Daptomycinumdaptomycyna
422Darbepoetinum alfadarbepoetyna alfa
423Darunavirumdarunawir
424Dasabuvirumdasabuwir
425Decitabinumdecytabina
426Dectaflurumdektaflur
427Deferasiroxumdeferazyroks
428Deferipronumdeferypron
429Deferoxamini mesylasmezylan deferoksaminy
430Deferoxaminumdeferoksamina
431Defibrotidumdefibrotyd
432Degarelixumdegareliks
433Dehydroepiandrosteronumdehydroepiandrosteron
434Delamanidumdelamanid
435Delta-9-tetrahydrocannabinolumdelta-9-tetrahydrokannabinol delta-9-THC
436Denosumabumdenosumab
437Denotivirumdenotiwir
438Deoxyribonucleasumdeoksyrybonukleaza
439Dequalini chloridumchlorek dekwaliniowy
440Desfluranumdesfluran
441Desloratadinumdesloratadyna
442Desmopressini acetasoctan desmopresyny
443Desmopressinumdesmopresyna
444Desogestrelumdezogestrel
445Desonidumdezonid
446Dexamethasoni acetasoctan deksametazonu
447Dexamethasoni natrii phosphassól sodowa fosforanu deksametazonu
448Dexamethasoni phosphasfosforan deksametazonu
449Dexamethasonumdeksametazon
450Dexbrompheniramini maleasmaleinian deksbromfeniraminy
451Dexibuprofenumdeksibuprofen
452Dexketoprofenumdeksketoprofen
453Dexlansoprazolumdekslanzoprazol
454Dexmedetomidinumdeksmedetomidyna
455Dexpanthenolumdekspantenol
456Dexrazoxanumdeksrazoksan
457Dextranumdekstran
458Dextromethorphani hydrobromidumbromowodorek deksmetorfanu
459Dextromethorphanumdekstrometorfan
460Diazepamumdiazepam
461Dibotermin alfadibotermina alfa
462Diclofenacumdiklofenak
463Diclofenacum diethylammoniumdiklofenak dietyloamoniowy
464Diclofenacum epolaminumdiklofenak epolaminy
465Diclofenacum kalicumdiklofenak potasu
466Diclofenacum natricumsól sodowa diklofenaku
467Dienogestumdienogest
468Diethylamini salicylassalicylan dietyloaminy
469Diflucortoloni valeraswalerianian diflukortolonu
470Digoxinumdigoksyna
471Dihydroartemisininumdihydroartemizyna
472Dihydrocodeini tartraswinian dihydrokodeiny
473Dihydroergocristini mesilasmaleinian dihydroergokrystyny
474Dihydroergocristinumdihydroergokrystyna
475Dihydroergotamini mesilasmaleinian dihydroergotaminy
476Dihydroergotoxini mesilasmaleinian dihydroergotoksyny
477Dihydroxyaluminii natrii carbonaswęglan dihydroksyglinowo-sodowy
478Dikalii clorazepasklorazepat dipotasowy
479Diltiazemi hydrochloridumchlorowodorek diltiazemu
480Dimeglumini gadobenasgadobenian dimegluminy
481Dimeglumini gadopentetasgadopentetonian dimegluminy
482Dimenhydrinatumdimenhydrynat
483Dimethylis fumarasfumaran dimetylu
484Dimeticonumdimetikon
485Dimetindeni maleasmaleinian dimetindenu
486Dinatrii clodronasklodronian disodowy
487Dinatrii gadoxetasgadoksetynian disodu
488Dinatrii pamidronaspamidronian disodowy
489Dinatrii phosphas dihydrasfosforan disodu dwuwodny
490Dinatrii phosphas dodecahydricusfosforan disodu dwunastowodny
491Dinitrogenii oxidumtlenek diazotu, podtlenek azotu, tlenek azotu (I)
492Dinoprostonumdinoproston
493Dinoprostumdinoprost
494Dinutuximabumdinutuksimab, unitiksin
495Diosmectitumdiosmektyt
496Diosminumdiosmina
497Diphenhydramini hydrochloridumchlorowodorek difenhdraminy
498Diphenhydraminumdifenhydramina
499Diphenoxylati hydrochloridumchlorowodorek difenoksylatu
500Distigmini bromidumbromek distygminy
501Disulfiramumdisulfiram
502Dobutamini hydrochloridumchlorowodorek dobutaminy
503Dobutaminumdobutamina
504Docetaxelumdocetaksel
505Docetaxelum anhydricumdocetaksel bezwodny
506Doconazolumdokozanol
507Dolutegravirumdolutegrawir
508Domperidonumdomperidon
509Donepezili hydrochloridumchlorowodorek donepezilu
510Dopamini hydrochloridumchlorowodorek dopaminy
511Dornasum alfadornaza alfa
512Dorzolamidumdorzolamid
513Doxazosinumdoksazosyna
514Doxepinumdoksepina
515Doxorubicini hydrochloridumchlorowodorek doksorubicyny
516Doxorubicinumdoksorubicyna
517Doxycyclini hyclashyklan doksycykliny
518Doxycyclinumdoksycyklina
519Doxylamini hydrogenosuccinaswodorobursztynian doksylaminy
520Dronedaronumdronedaron
521Droperidolumdroperidol
522Drospirenonumdrospirenon
523Drotaverini hydrochloridumchlorowodorek drotaweryny
524Dulaglutidumdulaglutyd
525Duloxetinumduloksetyna
526Dutasteridumdutasteryd
527Dydrogesteronumdydrogesteron
528Econazoli nitrasazotan ekonazolu
529Eculizumabumekulizumab
530Edoxabanumedoksaban
531Efavirenzumefawirenz
532Eflornithinumeflornityna
533Eletriptanumeletryptan
534Eliglustatumeliglustat
535Elosulfasum alfaelosulfaza alfa
536Eltrombopagumeltrombopag
537Elvitegravirumelwitegrawir
538Emedastini difumarasemedastyny difumaran
539Emedastinumemedastyna
540Empagliflozinumempagliflozyna
541Emtricitabinumemtrycytabina
542Enalaprili maleasmaleinian enaraprylu
543Enfuvirtidumenfuwirtyd
544Enoxaparinum natricumsól sodowa enoksaparyny
545Entacaponumentakapon
546Entacavirumentakawir
547Enzalutamidumenzalutamid
548Ephedrini hydrochloridumchlorowodorek efedryny
549Epinastini hydrochloridumchlorowodorek epinastyny
550Epinephrini hydrochloridumchlorowodorek epinefryny
551Epinephrinumepinefryna
552Epirubicini hydrochloridumchlorowodorek epirubicyny
553Eplerenonumeplerenon
554Epoetinum alfaepoetyna alfa
555Epoetinum betaepoetyna beta
556Epoetinum thetaepoetyna teta
557Epoetinum zetaepoetyna zeta
558Epoprostenolumepoprostenol
559Eptacogum alfa (activatum).eptakog alfa (aktywowany)
560Eptifibatidumeptyfibatyd
561Eptoterminum alfaeptotermina alfa
562Erdosteinumerdosteina
563Ergotamini tartraswinian ergotaminy
564Ergotaminumergotamina
565Eribulinumeribulina
566Erlotinibumerlotynib
567Ertapenemumertapenem
568Erythromycini cyclocarbonascykliczny węglan erytromycyny
569Erythromycinumerytromycyna
570Erythromycinum cum zincoerytromycyna w kompleksie z octanem cynku
571Erytromycinumerytromycyna
572Escherichia colipałeczka okrężnicy
573Escinumescyna
574Escitalopramumescitalopram
575Esculinumeskulina
576Eslicarbazepini acetasoctan eslikarbazepiny
577Esmololi hydrochloridumchlorowodorek esmololu
578Esomeprazolumesomeprazol
579Estazolamumestazolam
580Estradioli valeraswaleinian estradiolu
581Estradioli valeraswaleinian estradiolu
582Estradiolumestradiol
583Estradiolum hemihydricumestradiol półwodny
584Estramustini phosphasfosforan estamustyny
585Estriolumestriol
586Estrogeni coniunctiestrogeny sprzężone
587Etamsylatumetamsylat
588Etanolumetanol, alkohol etylowy
589Ethacridini lactasmleczan etakrydyny
590Ethambutoli hydrochloridumchlorowodorek etambutolu
591Ethanolumetanol, alkohol etylowy
592Ethanolum 96%etanol 96%, spirytus stężony, alkohol etylowy
593Ethenzamidumetenzamid
594Ethinylestradiolumetynyloestradiol
595Ethosuximidumetosuksymid
596Ethylis chloridumchlorek etylu
597Ethylsalicylamidumetylosalicylamid
598Etilefrini hydrochloridumchlorowodorek etylefryny
599Etofenamatumetofenamat
600Etomidatumetomidat
601Etonogestrelumetonogestrel
602Etoposidumetopozyd
603Etoricoxibumetorykoksyb
604Etravirinumetrawiryna
605Eugenolumeugenol
606Everolimusumewerolimus
607Evolocumabumewolokumab
608Exemestanumeksemestan
609Exenatidumeksenatyd
610Ezetimibumezetimib
611Factor humanus von Willebrandiludzki czynnik krzepnięcia VIII, ludzki czynnik von Willebranda
612Factor IX coagulationis humanus.ludzki czynnik krzepnięcia IX
613Factor VIII coagulationis humanus+factor humanus von Willebrandiludzki czynnik krzepnięcia VIII, ludzki czynnik von Willebranda
614Factor XIII coagulationis humanusludzki czynnik krzepnięcia VIII
615Famotidinumfamotydyna
616Fampridinumfamprydyna
617Febuxostatumfebuksostat
618Felodipinumfelodypina
619Fenofibratumfenofibrat
620Fenoteroli hydrobromidumbromowodorek fenoterolu
621Fenpiverini bromidumbromek fenpiweryny
622Fenspiridi hydrochloridumchlorowodorek fenspirydu
623Fenspiridumfenspiryd
624Fentanylumfentanyl
625Fenticonazoli nitrasazotan fentykonazolu
626Ferri hydroxidum dextranumkompleks wodorotlenku żelaza (III) z dekstranem
627Ferri hydroxidum polymaltosumkompleks wodorotlenku żelaza z polimaltozą
628Ferri hydroxidum saccharumkompleks wodorotlenku żelaza (III) z sacharozą
629Ferri isomaltosidum 1000izomaltozyd 1000 żelaza (III)
630Ferri proteinatosuccinasproteinianobursztynian żelaza
631Ferrosi gluconasglukonian żelaza
632Ferrosi sulfassiarczan żelaza
633Ferrum (III)żelazo (III)
634Fesoterodinumfezoterodyna
635Fexofenadini hydrochloridumchlorowodorek feksofenadyny
636Fibrinogenum humanumfibrynogen ludzki, trombina ludzka, I czynnik krzepnięcia
637Fibrinolysinumfibrynolizyna
638Fidaxomicinumfidaksomycyna
639Filgrastimumfilgrastym
640Finasteridumfinasteryd
641Fingolimodumfingolimod
642Florbetabenum (18F)florbetabwen (18F)
643Florbetapirum (18F)Florbetapir (18F)
644Flucitosinumflucytozyna
645Fluconazolumflukonazol
646Fludarabini phosphasfosforan fludarabiny
647Fludeoxyglucosum (18F)fludeoksyglukoza (18F)
648Fludrocortisoni acetasoctan fludrokortyzonu
649Flumazenilumflumazenil
650Flumetasoni pivalaspiwalan flumetazonu
651Flumetasonumflumetazon
652Flunarizinumflunaryzyna
653Fluocinoloni acetonidumacetonid fluocynolonu
654Fluoresceinumfluoresceina
655Fluorocholinumfluorocholina
656Fluorometholoni acetasoctan fluorometolonu
657Fluorometholonumfluorometolon
658Fluorouracilumfluorouracyl
659Fluoxetinumfluoksetyna
660Flupentixolumflupentyksol
661Flupirtini maleasmaleinian flupirtyny
662Flurbiprofenumflurbiprofen
663Flutamidumflutamid
664Flutemetamolumflutemetamol
665Fluticasoni furoasfuroinian flutykazonu
666Fluticasoni propionaspropionian flutykazonu
667Flutrimazolumflutrimazol
668Fluvastatinumfluwastatyna
669Fluvoxamini maleasmaleinian fluwoksaminy
670Follitropinum alfafolitropina alfa
671Follitropinum betafolitropina beta
672Fondaparinuxum natricumfondaparynuks sodu
673Formosulfathiazolumformosulfatiazol
674Formoteroli fumarasfumaran formoterolu
675Formoteroli fumaras dihydricusfumaran formoterolu dwuwodny
676Formoterolumformoterol
677Fosamprenavirumfosaprenawir
678Fosaprepitantumfosaprepitant
679Fosfomycinumfosfomycyna
680Fosfomycinum trometamolumtrometamol fosfomycyny
681Fosinoprilum natricumsól sodowa fosinoprilu
682Fotemustinumfotemustyna
683Framycetini sulfassiarczan framycetyny
684Frovatriptanumflowatryptan
685Fulvestrantumfulwestrant
686Furaginumfuragina
687Furazolidonumfurazolidon
688Furosemidumfurosemid
689Gabapentinumgabapentyna
690Gadobutrolumgadobutrol
691Gadodiamidumgadodiamid
692Gadoteridolumgadoteridol
693Gadoversetamidumgadowersetamid
694Galantamini hydrobromidumbromowodorek galantaminy
695Galantaminumgalantamina
696Galsulfasumgalsulfaza
697Ganciclovirumgancyklowir
698Ganirelixumganireliks
699Gefitinibumgefitynib
700Gemcitabinumgemcytabina
701Gentamicini sulfassiarczan gentamycyny
702Gentamicinumgentamycyna
703Germanium (68GE) chloridum/Galium (68Ga) chloridumchlorek germanu
704Gestodenumgestoden
705Gimeracilumgimeracyl
706Glatirameri acetasoctan glatirameru
707Gliclazidumgliklazyd
708Glicopironiumglikopironiowy (bromek)
709Glimepiridumglimepiryd
710Glipizidumglipizyd
711Gliquidonumglikwidon
712Glucagoni hydrochloridumchlorowodorek glukagonu
713Glucosamini hydrochloridumchlorowodorek glukozaminy
714Glucosamini sulfassiarczan glukozaminy
715Glucosaminumglukozamina
716Glucosumglukozamina
717Glucosum anhydricumglukoza bezwodna
718Glucosum monohydricumglukoza jednowodna
719Glyceroli suppositoriaczopki glicerynowe
720Glyceroli trinitrastriazotan glicerolu, nitrogliceryna
721Glycerolum 85%glicerol, gliceryna, propanotriol
722Glycerolum 86%glicerol, gliceryna, propanotriol
723Glycinumglicyna
724Glycopyrronii bromidumbromek glikopironium
725Golimumabumgolimumab
726Gonadotropinum chorionicumgonadotropina łożyskowa
727Goserelinumgoserelina
728Gramicidinumgramicydyna
729Granisetronumgranisetron
730Guaifenesinumgwajafenezyna
731Haloperidoli decanoasdekanian haloperidolu
732Haloperidolumhaloperidol
733Heminum humanumhemina ludzka
734Heparinoidumheparinoid
735Heparinumheparyna
736Heparinum natricumsól sodowa heparyny
737hepatitis B (rDNA)wirusowe zapalenie wątroby typu B
738Hesperidinumhesperydyna
739Hexamidini disetionasdilzetionian heksamidyny
740Hexylis aminolevulinatis hydrochloridumheksylu chlorodowodorek aminolewulinianu
741Hexylresorcinolumheksylorezorcynol
742Hippocastani semennasienie kasztanowca
743Histamini dihydrochloridumdichlorowodorek histaminy
744Histrelinumhistrelina
745Human coagulation factor VIIILudzki czynnik krzepnięcia VIII
746Human von Willebrand factorludzki czynnik von Willebranda
747Hyaluronidumhialuronid
748Hydrochlorothiazidumhydrochlorotiazyd
749Hydrochlorothiazidumhydrochlorotiazyd
750Hydrocortisoni acetasoctan hydrokortyzonu
751Hydrocortisoni butyrasmaślan hydrokortyzonu
752Hydrocortisonumhydrokortyzon
753Hydrocortisonumhydrokortyzon
754Hydrogenii peroxidumnadtlenek wodoru, woda utleniona
755Hydrogenii peroxydum 30%nadtlenek wodou, perhydrol
756Hydroxocobalaminumhydroksokobalamina
757Hydroxycarbamidumhydroksykarbamid
758Hydroxyethylamylumhydroksyetyloskrobia
759Hydroxyzini hydrochloridumchlorowodorek hydroksyzyny
760Hydroxyzinumhydroksyzyna
761Hylan G-F 20polimery hylanowe, hialuronian
762Hymecromonumhymekromon
763Hyoscini butylbromidumbutylobromek hioscyny, butylobromek skopolaminy
764Hypromellosumhypromeloza
765Ibritumomabum tiuxetanumibrytumomab tiuksetanu
766Ibrutinibumibrutinib
767Ibuprofenumibuprofen
768Icatibantumikatybant
769Idarubicini hydrochloridumchlorowodorek idarubicyny
770Idarubicini hydrochloridumchlorowodorek idarubicyny
771Idarubicinumidarubicyna
772Idelalizybumidelalizyb
773Idursulfasumsulfataza iduronianu
774Iecoris Aselli oleumolej wątłuszowy, tran
775Ifosfamidumifosfamid
776Iloprostumiloprost
777Imatinibumimatinib
778Imidaprili hydrochloridumchlorowodorek imidaprylu
779Imipenemumimipenem
780Imiquimodumimikwimod
781Immunoglobulinum anti-T lymphocytorum ex animale ad usum humanumkrólicza immunoglobulina przeciwko ludzkim limfocytom T
782Immunoglobulinum humanum anti-Dimmunoglobulina ludzka anty-D
783Immunoglobulinum humanum hepatitidis Bimmunoglobulina ludzka przeciw wirusowemu zapaleniu wątroby typu B
784Immunoglobulinum humanum hepatitidis B ad usum intravenosumimmunoglobulina ludzka przeciw wirusowemu zapaleniu wątroby typu B do sporządzania roztworów do infuzji
785Immunoglobulinum humanum normaleimmunoglobulina normalna ludzka
786Immunoglobulinum humanum normale (IgG)immunoglobulina normalna ludzka typu G
787Immunoglobulinum humanum normale ad usum intravenosumimmunoglobulina normalna ludzka do sporządzania roztworów do infuzji
788Immunoglobulinum humanum normale ad usum intravenosum.immunoglobulina normalna ludzka do sporządzania roztworów do infuzji
789Immunoglobulinum humanum tetanicumimmuglobulina ludzka przeciwtężcowa
790Immunoserum botulinicumantytoksyna botulinowa
791Immunoserum contra venena viperarum europaearumantytoksyna jadu żmij
792Indacateroli maleasmaleinian indakaterolu
793Indacaterolumindakaterol
794Indapamidumindapamid
795Indinavirumindanawir
796Indometacinumindometacyna
797Infliximabuminflyksimab
798Ingenoli mebutasmebutynian ingenolu
799Inhibitor C1 humanumludzki inhibitor C1
800Inosinum pranobexuminozyna pranobeks
801Insulini cum zinco suspensio compositazłożona zawiesina insuliny w kompleksie z cynkiem
802Insulini iniectio neutralisoczyszczona insulina wieprzowa
803Insulinum aspartuminsulina aspart
804Insulinum degludecuminsulina deglutec
805Insulinum detemiruminsulina detemir
806Insulinum glarginuminsulina glargine
807Insulinum glulisinuminsulina glulizynowa
808Insulinum humanuminsulina ludzka
809Insulinum lispruminsulina lispro
810int-rac-alfa-Tocopherylis acetasAll-rac-alfa-tokoferolu octan
811Interferonum alfainterferon alfa
812Interferonum alfa humanumludzki interferon alfa
813Interferonum alfa-2ainterferon alfa-2a
814Interferonum alfa-2binterferon alfa-2b
815Interferonum beta-1ainterferon beta-1a
816Interferonum beta-1binterferon beta-1b
817Iobenguani (131 I) solutio iniectabilis ad usum therapeuticummetajodobenzyloguanidyna do terapii, roztwór do wstrzykiwań
818Iobenguani (131I) solutio iniectabilis ad usum diagnosticummetajodobenzyloguanidyna do diagnostyki, roztwór do wstrzykiwań
819Iodi solutio aquosaroztwór wodny jodu, płyn Lugola
820Iodi solutio spirituosaspirytusowy roztwór jodu, nalewka jodowa, jodyna
821Iodixanolumjodiksanol
822Iodumjod
823Ioflupanum 123 Ijoflupan
824Iohexolumjoheksol
825Iomeprolumjomeprol
826Iopamidolumiopamidol
827Iopromidumjopromid
828Ioversolumjowersol
829Ipilimumabumipilimumab
830Ipratropii bromidumbromek ipratropiowy
831Iprazochromumiprazochrom
832Irbesartanumirbesartan
833Irinotecani hydrochloridum trihydricumchlorowodorek irynotekanu trójwodny
834Irinotecanumirynotekan
835Isoconazoli nitrasazotan izokonazolu
836Isofluranumizofluran
837Isoniazidumizoniazyd
838Isophanum insulinuminsulina izofanowa
839Isosorbidi dinitrasdiazotan izosorbidu
840Isosorbidi mononitrasmonoazotan izosorbidu
841Isotretinoinumizotretinoina
842Isradipinumisradypina
843Itopridi hydrochloridumchlorowodorek itoprydu
844Itraconazolumitrakonazol
845Ivabradinumiwabradyna
846Ivacaftorumiwakaftor
847Ivermectinumiwermektyna
848Kabozantynibumkabozantynib
849Kalii canrenoaskanrenon potasu
850Kalii chloridumchlorek potasu
851Kalii citrascytrynian potasu
852Kalii dihydrogenophosphasdiwodorofosforan potasu
853Kalii gluconasglukonian potasu
854Kalii guaiacolosulfonasgwajakosulfonian potasu, sulfogwajakol
855Kalii hydroaspartaswodoroasparginian potasu
856Kalii hydrogenocarbonaswodorowęglan potasu
857Kalii hydroxidumwodorotlenek potasu
858Kalii iodidumjodek potasu
859Kalii permanganasnadmanganian potasu
860Kalii sulfassiarczan potasu
861Ketaminumketamina
862Ketoconazolumketokonazol
863Ketoprofenumketoprofen
864Ketorolacumketorolak
865Ketotifenumketotifen
866Lacidipinumlacydypina
867Lacosamidumlakozamid
868Lactobacillus acidophilusbakterie kwasu mlekowego
869Lactobacillus delbrueckiibakterie kwasu mlekowego
870Lactobacillus fermentumbakterie kwasu mlekowego
871Lactobacillus gasseribakterie kwasu mlekowego
872Lactobacillus gasseri 57Cbakterie kwasu mlekowego
873Lactobacillus helveticusbakterie kwasu mlekowego
874Lactobacillus plantarum 57Bbakterie kwasu mlekowego
875Lactobacillus rhamnosusbakterie kwasu mlekowego
876Lactobacillus rhamnosusbakterie kwasu mlekowego
877Lactobacillus rhamnosus 573bakterie kwasu mlekowego
878Lactulosumlaktuloza
879Lactulosum liquidumlaktuloza ciekła
880Lamivudinumlamiwudyna
881Lamotriginumlamotrygina
882Lanreotidumlanreotyd
883Lansoprazolumlanzoprazol
884Lanthanumlantan
885Laronidasumlaronidaza
886Latanoprostumlatanoprost
887Lauromacrogolum 400lauromakrogol 400
888Ledipasvirumledipaswir
889Leflunomidumleflunomid
890Lenalidomidumlenalidomid
891Lenograstimumlenograstym
892Lenvatinibumlenwatynib
893Lercanidipini hydrochloridumchlorowodorek lerkanidypiny
894Letrozolumletrozol
895Leuprorelini acetasoctan leuproreliny
896Leuprorelinumleuprorelina
897Levetiracetamumlewitracetam
898Levobupivacaini hydrochloridumchlorowodorek lewobupiwakainy
899Levocetirizini dihydrochloridumdichlorowodorek lewocetyrezyny
900Levodopumlewodopa
901Levodropropizinumlewodropropizyna
902Levofloxacini hemihydraslewofloksacyna półwodna
903Levofloxacinumlewofloksacyna
904Levomentholumlewomentol
905Levomepromazini maleasmaleinian lewomepromazyny
906Levomepromazinumlewomepromazyna
907Levomethadoni hydrochloridumchlorowodorek lewometadonu
908Levonorgestrelumlewonogestrel
909Levosimendanumlewozymendan
910Levothyroxinum natricumsól sodowa lewotyroksyny
911Lichen islandicuspłucnica islandzka
912Lidocaini hydrochloridumchlorowodorek lidokainy
913Lidocainumlidokaina
914Linaclotidumlinaklotyd
915Linagliptinumlinagliptyna
916Lincomycinumlinkomycyna
917Linezolidumlinezolid
918Lini oleum virginaleolej lniany pierwszego tłoczenia
919Liothyroninum natricumsól sodowa liotyroniny
920Lipegfilgrastimumlipegfylgrastim
921Liraglutidumliraglutyd
922Lisinoprilumlizynopryl
923Lithii carbonaswęglan litu
924Lixisenatidumleksysenatyd
925Lodoxamidumlodoksamid
926Lomitapidumlomitapid
927Loperamidi hydrochloridumchlorowodorek loperamidu
928Lopinavirumlopinawir
929Loratadinumloratadyna
930Lorazepamumlorazepam
931Lormetazepamumlormetazepam
932Lornoxicamumlornoksykam
933Losartanumlosartan
934Losartanum kalicumlosartan potasu
935Loteprednoli etabonasestabonian loteprednolu
936Lovastatinumlowastatyna
937Loxapinumloksapina
938Lurasidonumlurasidon
939Lutetii (177Lu) Chloridumchlorek lutetu (177Lu)
940Lutropinum alfalutropina alfa
941Lymecyclinumlymecyklina
942Lynestrenolumlinestrenol
943Macitentanummacitentan
944Macrogoli aether laurilicummakrogolu eter laurylowy
945Macrogolummakrogol
946Macrogolum 4000Makrogol 4000
947Macrosalbum 99m Tcmakroagregaty ludzkiej albuminy, znaczone technetem 99TM
948Magnesii aspartas dihydricusasparginian magnezu dwuwodny
949Magnesii carbonaswęglan magnezu
950Magnesii chloridumchlorek magnezu
951Magnesii chloridum hexahydricumchlorek magnezu sześciowodny
952Magnesii citrascytrynian magnezu
953Magnesii gluconasglukonian magnezu
954Magnesii hydroaspartaswodoroasparginian magnezu czterowodny
955Magnesii hydrogenoaspartaswodoroasparginian magnezu czterowodny
956Magnesii hydroxidumwodorotlenek magnezu
957Magnesii hydroxidumwodorotlenek magnezu
958Magnesii lactasmleczan magnezu
959Magnesii lactas dihydricusmleczan magnezu dwuwodny
960Magnesii oxidumtlenek magnezu
961Magnesii oxidum levetlenek magnezu lekki
962Magnesii oxidum ponderosumtlenek magnezu ciężki
963Magnesii pidolaspidolan magnezu
964Magnesii subcarbonaswęglan magnezu
965Magnesii sulfassiarczan magnezu
966Magnesii sulfas heptahydricussiarczan magnezu pięciowodny
967Magnesii valproaswalproinian magnezu
968Majoranae unguentummaść majerankowa
969Mannitolummannitol
970Maprotilini hydrochloridumchlorowodorek maprotyliny
971Maprotilinummaprotylina
972Maravirocummarawirok
973Mazipredonummazypredon
974Mebendazolummebendazol
975Mebeverini hydrochloridumchlorowodorek mebewaryny
976Mecaserminummekasermina
977Medazepamummedazepam
978Medroxyprogesteroni acetasoctan medroksyprogesteronu
979Medroxyprogesteronummedroksyprogesteron
980Megestroli acetasoctan megestrolu
981Meglumini amidotrizoasamidotryzoinian megluminy
982Melatoninummelatonina
983Meloxicamummeloksykam
984Melphalanummelfalan
985Memantini hydrochloridumchlorowodorek memantyny
986Memantinummemantyna
987Menotropinummenotropina
988Mentholummentol
989Menthyli isovalerasizowalerianian mentolu
990Menthyli valeraswalerianian mentolu
991Menthylis salicylassalicylan metylu
992Mepartricinummepartrycyna
993Mepivacaini hydrochloridumchlorowodorek mepiwakainy
994Mepivacainummepiwakaina
995Mepyramini maleasmaleinian mepyraminy
996Mercaptamini bitartraswodorowinian merkaptaminy
997Mercaptopurinummerkaptopuryna
998Meropenemummeropenem
999Mesalazinummesalazyna
1000Mesnummesna
1001Mesterolonummesterolon
1002Metamizolum magnesicummetamizol magnezowy
1003Metamizolum natricumsól sodowa metamizolu
1004Metformini hydrochloridumchlorowodorek metforminy
1005Metforminummetformina
1006Methadoni hydrochloridumchlorowodorek metadonu
1007Methenaminummetenamina
1008Methocarbamolummetokarbamol
1009Methotrexatummetotreksat
1010Methoxalenummetoksalen
1011Methoxypolyethylene glycolum-epoetinum betaglikol metoksypolietylenowy epoetyny beta
1012Methyldopummetyldopa
1013Methylis aminolevulinasaminolewulinian metylu
1014Methylis salicylassalicylan metylu
1015Methylnaltrexoni bromidumbromek metylonaltreksonu
1016Methylphenidati hydrochloridumchlorowodorek metylofenidatu
1017Methylprednisoloni aceponasaceponian metyloprednizolonu
1018Methylprednisoloni acetasoctan metyloprednizolonu
1019Methylprednisolonummetyloprednizolon
1020Methylrosanilinii chloridumchlorek metylorozanilinowy
1021Methylthionini chloridumchlorek metylotioniny
1022Metildigoxinummetylodigoksyna
1023Metipranoli hydrochloridumchlorowodorek metypranololu
1024Metipranololummetypranolol
1025Metoclopramidi hydrochloridumchlorowodorek metoklopramidu
1026Metoprololi succinasbursztynian metoprololu
1027Metoprololi tartraswinian metoprololu
1028Metronidazolummetronidazol
1029Metyraponummetyrapon
1030Mianserini hydrochloridumchlorowodrek mianseryny
1031Mianserinummianseryna
1032Micafunginummykafungina
1033Miconazoli nitrasazotan mikonazolu
1034Miconazolummikonazol
1035Midazolami hydrochloridumchlorowodorek midazolamu
1036Midazolamummidazolam
1037Midodrini hydrochloridumchlorowodorek midodryny
1038Mifamurtidummifamurtyd
1039Miglustatummiglustat
1040Milnaciprani hydrochloridumchlorowodorek milnacypranu
1041Milrinonummilrinon
1042Minoxidilumminoksydyl
1043Mirabegronummirabegron
1044Mirtazapinummirtazapina
1045Mirtazapinum hemihydratummitrazapina półwodna
1046Misoprostolummizoprostol
1047Mitomycinummitomycyna
1048Mitotanummitotan
1049Mitoxantronummitoksantron
1050Mivacurii chloridumchlorek miwakurium
1051Moclobemidummoklobemid
1052Molsidominummolsidomina
1053Mometasoni fuorasfuroinian mometazonu
1054Mometasoni furoasfuroinian mometazonu
1055Mometasonummometazon
1056Mono-N-ethanol-undecylenamidummonoetanoloamid kwasu undecylenowego
1057Monobenzonummonobenzon
1058Montelukastummontelukast
1059Moroctocogum alfa.moroktokog alfa, czynnik VIII (rekombinowany)
1060Morphini hydrochloridumchlorowodorek morfiny
1061Morphini sulfassiarczan morfiny
1062Moxifloxacini hydrochloridumchlorowodorek moksyfloksacyny
1063Moxifloxacinummoksyfloksacyna
1064Moxonidinummoksonidyna
1065Mucopolisaccharidum polisulfatummukopolisacharydowy polisiarczan
1066Mucopolisaccharidum polisulphatummukopolisacharydowy polisiarczan
1067Mupirocinummupirocyna
1068Mycophenolas mofetilmykofenolan mofetylu
1069N(2)-L-alanyl-glutamineN(2)-L-alanylo-L-glutamina
1070Nabumetonumnabumeton
1071Nadroparinum calcicumnadroparyna wapniowa
1072Naftifini hydrochloridumchlorowodorek naftyfiny
1073Nalarebinumnelarabina
1074Nalbuphini hydrochloridumchlorowodorek nalbufiny
1075Nalmefenumnalmefen
1076Naloxegolumnaloksegol
1077Naloxoni hydrochloridumchlorowodorek naloksonu
1078Naltrexoni hydrochloridumchlorowodorek naltreksonu
1079Nandroloni decanoasdekanian nandrolonu
1080Naphazolini nitrasazotan nafazoliny
1081Naphazolinumnafazolina
1082Naproxenumnaproksen
1083Naproxenum natricumsól sodowa naproksenu
1084Naratriptanumnaratryptan
1085Nartii hydrogenocarbonaswodorowęglan sodu
1086Natalizumabumnatalizumab
1087Natamycinumnatamycyna
1088Nateglinidumnateglinid
1089Natrii acetas trihydricusoctan sodu trójwodny
1090Natrii alendronasalendronian sodu
1091Natrii alginasalginian sodu
1092Natrii amidotrizoasamidotryzoinian sodu
1093Natrii benzoasbenzoesan sodu
1094Natrii chloridumchlorek sodu
1095Natrii citrascytrynian sodu
1096Natrii cromoglicaskromoglikan disodowy
1097Natrii dihydrogenophosphas monohydricusdiwodorofosforan sodu jednowodny
1098Natrii dihydrophosphas monohydricusdiwodorofosforan sodu jednowodny
1099Natrii docusasdokuzynian sodu
1100Natrii fluoridumfluorek sodu
1101Natrii fluoridum (18^F)fluorek sodu (18F)
1102Natrii fusidasfusydan sodu
1103Natrii glycerophosphasglicerofosforan sodu
1104Natrii hyaluronashialuronian sodu
1105Natrii hydrogenocarbonaswodorowęglan sodu
1106Natrii hydrophosphaswodorofosforan sodu
1107Natrii iodidumjodek sodu
1108Natrii iodidum (131I)jodek sodu (131J)
1109Natrii iodohippurati (131I) solutio iniectabilisjodek hipuran (131J)
1110Natrii pamidronaspamidronian sodu
1111Natrii pertechnetatis (99mTc) fissione formati solutio iniectabilisSodu nadtechnecjan roztwór do wstrzykiwań
1112Natrii phenylbutyrasfenylomaślan sodu
1113Natrii picosulfaspikosiarczan sodu
1114Natrii polistyreni sulfonassól sodowa sulfonowanej żywicy polistyrenowej
1115Natrii risedronasryzedronian sodu
1116Natrii sulfas anhydricussiarczan sodu bezwodny
1117Natrii tetraborastetraboran sodu
1118Natrii tetradecylis sulfassiarczan tetradecylu sodu
1119Natrii valproaswalproinian sodu
1120Nebivololumnebiwolol
1121Nefopami hydrochloridumchlorowodorek nefopamu
1122Neomycini sulfassiarczan neomycyny
1123Neomycinumneomycyna
1124Neostigmini methylsulfasmetylosiarczan neostygminy
1125Neostigmini metilsufasmetylosiarczan neostygminy
1126Nepafenacumnepafenak
1127Netupitantumnetupitant
1128Neurotoxini Clostridium botulicum type A (150 kDa)Neurotoksyna Clostridium botulicum typu A (150 kDa)
1129Nevirapinumnewirapina
1130Nicergolinumnicergolina
1131Nicethamidumnicetamid
1132Nicoboxilumnikoboksyl
1133Nicorandilumnikorandil
1134Nicotinamidumnikotynamid
1135Nicotinumnikotyna
1136Nicotinylmethylamidumnikotynylometyloamid
1137Nifedipinumnifedypina
1138Nifuratelumnifuratel
1139Nifuroxazidumnifuroksazyd
1140Nilotinibumnilotynib
1141Nimesulidumnimesulid
1142Nimodipinumnimodypina
1143Nintedanibumnintedanib
1144Nitisinonumnityzynon
1145Nitrazepamumnitrazepam
1146Nitrendipinumnitredypina
1147Nitrofuralumnitrofural
1148Nitrogenii oxidumtlenek azotu
1149Nitroxolinumnitroksolina
1150Nivolumabumniwolumab
1151Nomegestroli acetasoctan nomegestrolu
1152Nonacogum alfa.rekombinowany czynnik krzepnięcia IX
1153Nonacogum gamma (rDNA)rekombinowany ludzki czynnik krzepnięcia IX (rDNA)
1154Nonivamidumnoniwamid
1155Nonoxinolumnonoksynol
1156Noradrenalini tartraswinian noradrenaliny
1157Noradrenalinumnoradrenalina
1158Norelgestrominumnorelgestromin
1159Norepinephrinumnorepinefryna
1160Norethisteroni acetasoctan noretisteronu
1161Norethisteronumnoretisteron
1162Norfloxacinumnorfloksacyna
1163Norgestimatumnorgestimat
1164Norgestrelumnorgestrel
1165Nystatinumnystatyna
1166Obinutuzumabumobinutuzumab
1167Ocriplasminumokryplazmina
1168Octenidini dihydrochloridumdichlorowodorek octenidyny
1169Octocogum alfaludzki czynnik krzepnięcia VIII (rDNA)
1170Octreotidumoktreotyd
1171Ofatumumabumofatumumab
1172Ofloxacinumofloksacyna
1173Olaflurumolaflur
1174Olanzapinumolanzapina
1175Olaparibumolaparib
1176Oleum camphoratumolejek kamforowy
1177Olmesartanum medoxomilumolmesartan medoksomilu
1178Olodaterolumolodaterol
1179Olopatadinumolopatadyna
1180Omalizumabumomalizumab
1181Ombitasvirumobmbitaswir
1182Omega-3 acidorum triglyceridaestry etylowe kwasów omega-3
1183Omeprazolumomeprazol
1184Ondansetronumondansetron
1185Opipramoli dihydrochloridumdichlorowodorek opipramolu
1186Opipramolumopipramol
1187Oritavancinumoritawancyna
1188Orlistatumorlistat, tetrahydrolipostatyna
1189Ornithini aspartasasparginian ornityny
1190Oseltamivirumoseltamiwir
1191Ospemifenumospemifen
1192Osseinum hydroxyapatitumkompleks osseinowo-hydroksyapatytowy
1193Oteracilumoteracyl
1194Oxaliplatinumoksaliplatyna
1195Oxazepamumoksazepam
1196Oxcarbazepinumoksakarbazepina
1197Oxybutynini hydrochloridumchlorowodorek oksybutyniny
1198Oxybutyninumoksybutynina
1199Oxycodoni hydrochloridumchlorowodorek oksykodonu
1200Oxygeniumtlen
1201Oxymetazolini hydrochloridumchlorowodorek oksymetazoliny
1202Oxytetracyclini hydrochloridumchlorowodorek oksytetracykliny
1203Oxytetracyclinumoksytetracyklina
1204Oxytocinumoksytocyna
1205Paclitaxelumpaklitaksel
1206Paliferminumpalifermina
1207Paliperidonumpaliperidon
1208Palivizumabumpaliwizumab
1209Palonosetroni hydrochloridumchlorowodorek palonsetronu
1210Palonosetronumpalonsetron
1211Pancreatinumpankreatyna
1212Pancuronii bromidumbromek pankuronium
1213Panitumumabumpanitumumab
1214Pantoprazolumpantoprazol
1215Papainumpapaina
1216Papaverini hydrochloridumchlorowodorek papaweryny
1217Paracetamolumparacetamol
1218Paraffinum liquidumparafina ciekła
1219Paraffinum perliquidumparafina ciekła lekka
1220Paraformaldehydumparaformaldehyd
1221Paraperidonumparaperidon
1222Parecoxibumparekoksyb
1223Paricalcitolumparykalcytol
1224Paritaprevirumparytaprewir
1225Paroxetinumparoksetyna
1226Pasireotidumpazyreotyd
1227Pazopanibumpazopanib
1228Pefloxacinumpefloksacyna
1229Pegaptanibum natricumsól sodowa pegaptanibu
1230Pegasparagasumpegaspargaza
1231Pegfilgrastimumpefilgastrim
1232Peginterferonum alfa-2apeginterferon alfa-2a
1233Peginterferonum alfa-2bpeginterferon alfa-2b
1234Peginterferonum beta-1apeginterferon beta-1a
1235Pegloticasumpeglotykaza
1236Pegvisomantumpegwisomant
1237Pembrolizumabumpembrolizumab
1238Pemetrexedumpemetreksed
1239Penicillaminumpenicylamina
1240Pentaerythritili tetranitrastetraazotan pentaerytrytolu
1241Pentazocinumpentazocyna
1242Pentoxifyllinumpentoksyfilina
1243Pepsinumpepsyna
1244Perampanelumperampanel
1245Perazinumperazyna
1246Perflutrenumperflutren
1247Perindoprili tosilastozylan peryndoprylu
1248Perindoprilumperyndopryl
1249Perindoprilum argininumargininian peryndoprylu
1250Permethrinumpermetryna
1251Pertuzumabumpetruzumab
1252Pethidini hydrochloridumchlorowodorek petydyny
1253Pheniramini maleasmaleinian feniraminy
1254Phenobarbitalumfenobarbital
1255Phenolumfenol, hydroksybenzen
1256Phenoxyethanolumfenoksyetanol
1257Phenoxymethylpenicillinum kalicumfenoksymetylopenicylina potasowa
1258Phenylbutazonumfenylobutazon
1259Phenylephrini hydrochloridumchlorowodorek fenylefryny
1260Phenylephrini bitartraswodorowinian fenylefryny
1261Phenylephrini hydrochloridumchlorowodorek fenylefryny
1262Phenylephrini hydrogenotartraswodorowinian fenylefryny
1263Phenylephrinumfenylefryna
1264Phenylis salicylassalicylan fenylu
1265Phenytoinumfenytoina
1266Phenytoinum natricumsól sodowa fenytoiny
1267Phosphocreatini natricumsól sodowa fosfokreatyny
1268Phospholipidum essentialefosfolipidy z nasion soi
1269Phytomenadionumfitomenadion
1270Pilocarpini hydrochloridumchlorowodorek pilokarpiny
1271Pimecrolimusumpimekrolimus
1272Pindololumpindolol
1273Pioglitazoni hydrochloridumchlorowodorek pioglitazonu
1274Pioglitazonumpioglitazon
1275Pipecuronii bromidumbromek pipekuronium
1276Piperacillinumpiperacylina
1277Piperaquini tetraphosphaspiperachiny tetrafosforan
1278Piracetamumpiracetam
1279Pirfenidonumpirfenidon
1280Piribedilumpiribedil
1281Piroxicamumpiroksykam
1282Pitavastatinumpitawastatyna
1283Pitofenoni hydrochloridumchlorowodorek pitofenonu
1284Pivmecillinami hydrochloridumchlorowodorek piwmecylinamu
1285Pix carbonisdzięgieć węglowy, smoła węglowa
1286Pixantroni dimaleasdimaleinian piksantronu
1287Plerixaforumpleriksafor
1288Podophyllotoxinumpodofilotoksyna
1289Policresulenumpolikrezulen
1290Polidocanolumpolidokanol
1291Poly(alcohol vinylicus)alkohol poliwinylowy
1292Polymyxini B sulfassiarczan polimyksyny B
1293Polymyxinum Bpolimyksyna B
1294Pomalidomidumpomalidomid
1295Ponatinibumponatynib
1296Poractant alfaporaktant alfa
1297Poractantum alfaporaktant alfa
1298Porfimerum natricumporfimer sodu
1299Posaconazolumposakonazol
1300Potassium chloridechlorek potasu
1301Povidonumpowidon
1302Povidonum iodinatumjodopowidon, jod z poliwinylopirolidonem
1303Pramipexolumpramipeksol
1304Pranoprofenumpranoprofen
1305Prasteroni enantasenantan prasteronu
1306Prasteronumprasteron
1307Prasugrelumprasugrel
1308Pravastatinumprawastatyna
1309Pravastatinum natricumsól sodowa prawastatyny
1310Prednisoloni acetasoctan prednizolu
1311Prednisoloni pivalaspiwalan prednizolonu
1312Prednisolonumprednizolon
1313Prednisonumprednizon
1314Pregabalinumpregabalina
1315Pregabalinumpregabalina
1316Pridinoli hydrochloridumchlorowodorek pridinolu
1317Prilocaini hydrochloridumchlorowodorek prylokainy
1318Prilocainumprylokaina
1319Primidonumprymidon
1320Prochlorperazini dimaleasdimaleinian prochlorperazyny
1321Progesteronumprogesteron
1322Proguanili hydrochloridumchlorowodorek proguanilu
1323Promazini hydrochloridumchlorowodorek promazyny
1324Promethazini hydrochloridumchlorowodorek prometazyny
1325Propafenoni hydrochloridumchlorowodorek propafenonu
1326Propanolumpropanol
1327Propofolumpropofol
1328Propolis extractumekstrakt z propolisu
1329Propranololi hydrochloridumchlorowodorek propranololu
1330Propranololumpropranolol
1331Propylthiouracilumpropyltiouracyl
1332Propyphenazonumpropyfenazon
1333Protamini sulfassiarczan protaminy
1334Proteinum humanum Cbiałko ludzkie C
1335Prothrombinum multiplex humanumzespół protrombiny ludzkiej
1336Prothrombinum multiplex humanum;zespół protrombiny ludzkiej
1337Proxymetacaini hydrochloridumchlorowodorek proksymetakainy
1338Prucalopridi succinasbursztynian prukaloprydu
1339Prulifloxacinumprulifloksacyna
1340Pseudoephedrini hydrochloridumchlorowodorek pseudoefedryny
1341Pseudoephedrini sulfassiarczan pseudoefedryny
1342Pyrantelumpyrantel
1343Pyrazinamidumpyrazynamid
1344Pyridostigmini bromidumbromek pirydostygminy
1345Pyridoxini hydrochloridumchlorowodorek pirydoksyny
1346Pyridoxinii hydrochloridumchlorowodorek pirydoksyny
1347Quetiapinumkwetiapina
1348Quinagolidumchinagolid
1349Quinaprilumchinapryl
1350Quinidini sulfassiarczan chinidyny
1351Rabeprazolum natricumsól sodowa rabeprazolu
1352Racecadotrilumracekadotryl
1353Radium dichloridum Ra223chlorek radu
1354Raloxifeni hydrochloridumchlorowodorek raloksyfenu
1355Raloxifenumraloksyfen
1356Raltegravirumraltegrawir
1357Ramiprilumramipryl
1358Ramucirumabumramucirumab
1359Ranibizumabumranibizumab
1360Ranitidinumranitydyna
1361Ranolazinumranolazyna
1362Rasagilinumrosagilina
1363Rasburicasumrasburykaza
1364Reboxetinumreboksetyna
1365Regadenosonumregadenozon
1366Regorafenibumregorafenib
1367Remifentanilumremifentanyl
1368Repaglinidumrepaglinid
1369Reserpinumrezerpina
1370Resorcinolumrezorcynol
1371Retapamulinumretapamulina
1372Reteplasumreteplaza
1373Retinoli acetasoctan retinolu
1374Retinoli palmitaspalmitynian retinolu
1375Retinolumretinol
1376Retygabinumretygabina
1377Ribavirinumrybawiryna
1378Riboflavinumryboflawina
1379Ricini oleumolej rycynowy
1380Ricini oleumolej rycynowy
1381Rifampicinumryfampicyna
1382Rifaximinumrifaksymina
1383Rilmenidinumrilmenidyna
1384Rilpivirinumrilpiwiryna
1385Riluzolumryluzol
1386Rimantadini hydrochloridumchlorowodorek rymantadyny
1387Riociguatumriociguat
1388Risedronatum natricumryzedronian sodu
1389Risperidonumrysperydon, risperidon
1390Ritonavirumrytonawir
1391Rituximabumrytuksymab
1392Rivaroxabanumriwaroksaban
1393Rivastigminumrywastygmina
1394Rizatriptanumrizatriptan
1395Rocuronii bromidumbromek rokuronium
1396Roflumilastumroflumilast
1397Romiplostimumromiplostym
1398Ropinirolumropinirol
1399Ropivacaini hydrochloridumchlorowodorek ropiwakainy
1400Rosiglitazoni maleasmaleinian rozyglitazonu
1401Rosuvastatinumrosuwastatyna
1402Rotigotinumrotygotyna
1403Roxithromycinumroksytromycyna
1404Rufinamidumrufinamid
1405Rupatadinumrupatadyna
1406Ruscogeninumruskogenina
1407Rutinumrutyna, rutozyd
1408Rutosidumrutyna, rutozyd
1409Rutosidum trihydricumtrójwodny rutozyd
1410Ruxolitinibumruksolitynib
1411Saccharomyces boulardiigatunek drożdżaków
1412Safinamidumsafinamid
1413Salbutamolumsalbutamol
1414Salicylamidumsalicylamid
1415Salmeterolumsalmeterol
1416Saponinumsaponina
1417Sapropterinumsapropteryna
1418Saquinavirumsakwinawir
1419Saxagliptinumsaksagliptyna
1420Scopolamini hydrobromidumbutylobromek skopolaminy, butylobromek hioscyny
1421Secukinumabumsecukinumab
1422Selegilini hydrochloridumchlorowodorek seligiliny
1423Seleniumselen
1424Sertindolumsertindol
1425Sertralinumsertralina
1426Sevelameri carbonaswęglan sewelameru
1427Sevelamerumsewelamer
1428Sevofluranumsewofluran
1429Sildenafilumsildenafil
1430Silodosinumsylodosyna
1431Siltuximabumsyltuksymab
1432Silymarinumsylimaryna
1433Simeprevirumsymeprewir
1434Simeticonumsymetikon, symetykon
1435Simoctocogum alfasimoktokog alfa
1436Simvastatinumsimwastatyna
1437Sirolimusumsyrolimus
1438sitagliptinsitagliptyna
1439Sitagliptinumsitagliptyna
1440Sofosbuvirumsofosbuwir
1441Solifenacini succinasbursztynian solifenacyny
1442Somatostatinumsomatostatyna
1443Somatropinumsomatropina
1444Somnosi microcephali oleumolej z wątroby rekina grenlandzkiego
1445Sonidegibumsonidegib
1446Sorafenibumsorafenib
1447Sotaloli hydrochloridumchlorowodorek sotalolu
1448Sotalolumsotalol
1449Spiramycinumspiramycyna
1450Spiritus formicicusspirytus mrówkowy
1451Spiritus salicylatusspirytus salicylowy
1452Spironolactonumspironolakton
1453Spirytus salicylatusspirytus salicylowy
1454Stavudinumstawudyna
1455Stiripentolumstripentol
1456Streptodornasumstreptodornaza
1457Streptokinasumstreptokinaza
1458Streptomycinumstreptomycyna
1459Strontii ranelasranelinian strontu
1460Sucralfatumsukralfat
1461Sufentanilumsufentanyl
1462Sugammadexumsugammadeks
1463Sulbactamumsulbaktam
1464Sulesomabumsulesomab
1465Sulfacetamidum natricumsulfacetamid sodu
1466Sulfamethoxazolumsulfametoksazol
1467Sulfasalazinumsulfasalazyna
1468Sulfathiazolumsulfatiazol
1469Sulfathiazolum argentumsulfatiazol srebra
1470Sulfogaiacoli sirupussyrop z sulfogwajakolem
1471Sulfogaiacolumsulfogwajakol
1472Sulfur praecipitatumsiarka strącona
1473Sulphur hexafluoridumsześciofluorek siarki
1474Sulpiridumsulpiryd
1475Sultamicillinumsultamicylina
1476Sumatriptanumsumatryptan
1477Suxamethonii chloridumchlorek suksametoniowy
1478Tacalcitolumtakalcytol
1479Tacalcitolum monohydricumjednowodny takalcytol
1480Tacrolimusumtakrolimus
1481Tadalafilumtadalafil
1482Tafamidisumtafamidis
1483Tafluprostumtafluprost
1484Tamoxifenumtamoksifen
1485Tamsulosini hydrochloridumchlorowodorek tamsulozyny
1486Tanninum albuminatumbiałczan taniny
1487Tapentadolumtapentadol
1488Tar Blendmieszanina dziegci
1489Tasimelteonumtasimelteon
1490Tasonermintasonermina
1491Tazarotenumtazaroten
1492Tazobactamumtazobaktam
1493Tedizolidii phosphasfosforan tedizolidu
1494Teduglutidumteduglutyd
1495Tegafurumtegafur
1496Teicoplaninumteikoplanina
1497Telaprevirumtelaprewir
1498Telavancintelawancyna
1499Telbivudinumtelbiwudyna
1500Telmisartanumtelmisartan
1501Temazepamumtemazepam
1502Temoporfinumtemoporfin
1503Temozolomidumtezmozolomid
1504Temsirolimusumtemsirolimus
1505Tenecteplasumtonekteplaza
1506Tenofoviri disoproxilumdizoproksyl tenofowiru
1507Terazosinumterazosyna
1508Terbinafini hydrochloridumchlorowodorek terbinafiny
1509Terbinafinumterbinafina
1510Terebinthini aetheroleumolejek terpentynowy
1511Teriflunomidumteriflunomid
1512Teriparatidumteryparatyd
1513Terlipressini acetasoctan terlipresyny
1514tert-Butylamini perindoprilumperyndopryl z tert-butyloaminą
1515Testosteroni decanoasdekanian testosteronu
1516Testosteroni enantasenantan testosteronu
1517Testosteroni isocaproasizoheksan testosteronu
1518Testosteroni phenylpropionasfenylopropionian testosteronu
1519Testosteroni propionaspropionian testosteronu
1520Testosteroni undecanoasundekanonian testosteronu
1521Testosteronumtestosteron
1522Tetrabenazinumtetrabenazyna
1523Tetracaini hydrochloridumchlorowodorek tetrakainy
1524Tetracainumtetrakaina
1525Tetracyclini hydrochloridumchlorowodorek tetracykliny
1526Tetrazepamumtetrazepam
1527Tetryzolini hydrochloridumchlorowodorek tetryzoliny
1528Tetryzolinumtetryzolina
1529Thalidomidumtalidomid
1530Theophyllinumteofilina
1531Theophyllinum anhydricumteofilina bezwodna
1532Thiamazolumtiamazol
1533Thiamini hydrochloridumchlorowodorek tiaminy
1534Thiethylperazinumtietyloperazyna
1535Thiotepumtiotepa
1536Thrombinum bovinetrombina wołowa
1537Thrombinum bovinumtrombina wołowa
1538Thrombinum humanumtrombina ludzka
1539Thymolumtymol
1540Thyreotropinum alfatyreotropina alfa
1541Tiagabinumtiagabina
1542Tianeptinumtianeptyna
1543Tianeptinum natricumsól sodowa tianeptyny
1544Tiapridumtiapryd
1545Tibolonumtibolon
1546Ticagrelorumtikagrelor
1547Ticlopidini hydrochloridumchlorowodorek tiklopidyny
1548Ticlopidinumtiklopidyna
1549Tigecyclinumtygecyklina
1550Tilmanoceptumtilmanocept
1551Timololumtymolol
1552Timonacicumtymonacyk, kwas tiazolidynokarboksylowy
1553Tinidazolumtynidazol
1554Tioguaninumtioguanina
1555Tiotropiumtiotropina
1556Tipranavirumtypranawir
1557Tirofibanumtirofiban
1558Tizanidinumtyzanidyna
1559Tobramycinumtobramycyna
1560Tocilizumabumtoclizumab
1561Tocofersolanumtokofersolan
1562Tocopheroli acetasoctan tokoferolu
1563Tocopherolumtokoferol
1564Tolkaponumtolkapon
1565Tolperisoni hydrochloridumchlorowodorek tolperyzonu
1566Tolterodini tartraswinian tolterodyny
1567Tolterodini hydrogenotartraswodorowinian tolterodyny
1568Tolterodini tartraswinian tolterodyny
1569Tolvaptanumtolwaptan
1570Topiramatumtopiramat
1571Topotecanumtopotekan
1572Torasemidumtorasemid
1573Toremifenumtoremifen
1574Toxinum botulinicum A ad iniectabiletoksyna botulinowa typu A do wstrzykiwań
1575Toxinum botulinicum typum A ad iniectabiletoksyna botulinowa typu A do wstrzykiwań
1576Toxinum botulinicum typum A ad iniectabile;toksyna botulinowa typu A do wstrzykiwań
1577Toxinum botulinicum typum Btoksyna botulinowa typu B, botulinotoksyna typu B, jad kiełbasiany typu B
1578Trabectedinumtrabektedyna
1579Tramadoli hydrochloridumchlorowodorek tramadolu
1580Trametinibumtrametynib
1581Trandolaprilumtrandorapryl
1582Trastuzumabumtrastuzumab
1583Trastuzumabum emtansinumtrastuzumab emnazyna
1584Travoprostumtrawoprost
1585Trazodoni hydrochloridumchlorowodorek trazodonu
1586Treprostinilumtreprostinil
1587Tretinoinumtretinoina
1588Triamcinoloni acetonidumacetonid triamcinolonu
1589Triamcinolonumtriamcinolon
1590Tribenosidumtribenozyd
1591Triclosanumtriklosan
1592Triglycerida saturata mediatriglicerydy nasyconych kwasów tłuszczowych o średniej długości łańcucha
1593Trimebutini maleasmaleinian trimebutyny
1594Trimebutinumtrimebutyna
1595Trimetazidini dihydrochloridumdichlorowodorek trimetazydyny
1596Trimethoprimumtrimetoprim
1597Triprolidini hydrochloridumchlorowodorek triprolidyny
1598Triptorelinumtriptorelina
1599Tromantadinumtromantadyna
1600Trombinum humanumtrombina ludzka
1601Trometamolumtrometamol
1602Tropicamidumtropikamid
1603Trospii chloridumchlorek trospium
1604Troxerutinumtrokserutyna
1605Turoctocogum alfa.turoktokog alfa, ludzki czynnik krzepnięcia VIII (rDNA)
1606Ubidecarenonumubidekarenon, koenzym Q10
1607Ulipristalumuliprystal
1608Umeclidinii bromidumbromek umeklidynium
1609Umeclidiniumumeklidynium
1610Urapidilumurapidyl
1611Ureamocznik
1612Urea peroxidatawodoronadtlenek mocznika
1613Urofollitropinumurofolitropina
1614Urokinasumurokinaza
1615Ustekinumabumustekinumab
1616Valaciclovirumwalacyklowir
1617Valganciclovirumwalgancyklowir
1618Valsartanumwalsartan
1619Vancomycinumwankomycyna
1620Vandetanibumwandetanib
1621Vardenafilumwardenafil
1622Vareniclini tartraswinian warenikliny
1623Vaselinum albumwazelina biała
1624Vecuronii bromidumbromek wekuronium
1625Vedolizumabumwedolizumab
1626Velaglucerasum alfawelagluceraza alfa
1627Vemurafenibumwemurafenib
1628Venlafaxinumwenlafaksyna
1629Verapamili hydrochloridumchlorowodorek werapamilu
1630Vernakalanti hydrochloridumchlorowodorek wernakalantu
1631Verteporfinumwerteporfina
1632Vigabatrinumwigabatryna
1633Vilanterolumwilanterol
1634Vildagliptinumwildagliptyna
1635Vinblastini sulfassiarczan winblastyny
1636Vincristini sulfassiarczan winkrystyny
1637Vinfluninumwinflunina
1638Vinorelbinumwinorelbina
1639Vinpocetinumwinpocetyna
1640Vismodegibumwismodegib
1641Vorapaxarumworapaksar
1642Voriconazolumworykonazol
1643Vortioxetini hydrobromidumchlorowodorek wortioksetyny
1644Warfarinum natricumsól sodowa warfaryny
1645Xylometazolini hydrochloridumchlorowodorek ksylometazoliny
1646Zafirlukastumzafirlukast
1647Zaleplonumzaleplon
1648Zanamivirumzanamiwir
1649Ziconotidumzikonotyna
1650Zidovudinumzydowudyna
1651Zinci gluconasglukonian cynku
1652Zinci hydroaspartashydroasparginian cynku
1653Zinci nitras hexahydricussześciowodny azotan cynku
1654Zinci orotas dihydricusdwuwodny orotonian cynku
1655Zinci oxidumtlenek cynku
1656Zinci salicylatissalicylan cynku
1657Zinci sulfassiarczan cynku
1658Zinci undecylenasundecylenian cynku
1659Zincumcynk
1660Ziprasidonumzyprazydon
1661Zirconii dioxydumditlenek cyrkonu, tlenek cyrkonu (IV)
1662Zofenoprilum calcicumsól wapniowa zofenoprylu
1663Zolmitriptanumzolmitriptan
1664Zolpidemi tartraswinian zolpidemu
1665Zonisamidumzonisamid
1666Zopiclonumzopiklon
1667Zuclopenthixoli acetasoctan zuklopentyksolu
1668Zuclopenthixoli decanoasdekanian zuklopentyksolu
1669Zuclopenthixolumzuklopentyksol


Data ostatniej aktualizacji: 08.12.2016

mgr farm. Klaudia Jandura (stażystka AuF w latach 2015/16), mgr farm. Konrad Tuszyński

REKLAMA
Cytuj ten artykuł jako:
Redakcja, Lista wszystkich substancji leczniczych – nazwy łacińskie i polskie, Portal opieka.farm (https://opieka.farm/recepty/lista-substancji-leczniczych/) [dostęp: 18 września 2021]
Podziel się:
Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on whatsapp
Share on email
Komentarze
Subskrybuj
Powiadom o
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments
REKLAMA
0
Wyraź swoje zdanie i dodaj komentarz :)x
Przewiń do góry

Kurs na www.farmaceuta.pro:

Opieka farmaceutyczna w astmie i POChP

Zobacz przykładową lekcję