REKLAMA
REKLAMA

Recepty transgraniczne, spoza UE i dla obcokrajowców – zasady wystawiania i realizacji

mgr farm.

Kierownik apteki ogólnodostępnej. Aktywnie działa w samorządzie aptekarskim. Doświadczenie zawodowe zdobywała na stanowisku dyrektora ds. farmacji. Szczególnie interesuje się recepturą i dietetyką. W 3PG pełni funkcję redaktora ds. prawa i realizacji recept na portalu opieka.farm.

O czym pamiętać podczas realizacji recepty transgranicznej?

Recepta transgraniczna to recepta na produkt leczniczy lub wyrób medyczny wystawiona przez osobę uprawnioną do wystawiania recept w państwie należącym do UE lub państwie członkowskim EFTA podlegająca realizacji w innym państwie UE, w którym recepta jest realizowana.[1]

Recepta transgraniczna zawiera co najmniej następujące dane:

REKLAMA
 • imię lub imiona i nazwisko pacjenta,
 • datę urodzenia pacjenta,
 • imię lub imiona i nazwisko osoby wystawiającej receptę,
 • kwalifikacje zawodowe osoby wystawiającej receptę (tytuł zawodowy),
 • dane do bezpośredniego kontaktu osoby wystawiającej receptę (adres poczty elektronicznej, numer telefonu lub faksu, wraz z prefiksem międzynarodowym),
 • dane dotyczące adresu miejsca udzielenia świadczenia oraz oznaczenie państwa, w którym recepta została wystawiona,
 • nazwę powszechnie stosowaną (międzynarodową) w przypadku produktu leczniczego,
 • nazwę własną, jeżeli przepisany produkt jest biologicznym produktem leczniczym lub osoba wystawiająca receptę uważa, że jest ona niezbędna ze względów medycznych – w takim przypadku na recepcie zwięźle podaje powody użycia nazwy własnej,
 • postać,
 • moc,
 • ilość,
 • sposób dawkowania,
 • datę wystawienia recepty,
 • podpis własnoręczny osoby wystawiającej.

Na recepcie transgranicznej nie może być przepisany produkt leczniczy o kategorii dostępności Rpw.

Recepta transgraniczna jest realizowana pełnopłatnie.

Jeżeli recepta transgraniczna nie została zrealizowana w innym państwie członkowskim, to może zostać zrealizowana w Polsce pełnopłatnie lub jeżeli spełnia wszystkie wymagania recepty refundowanej, to również jako recepta refundowana.

Recepta wystawiona w innym państwie niż Rzeczpospolita Polska niebędąca receptą transgraniczną (recepta zagraniczna spoza UE) jest realizowana za pełną odpłatnością, jeżeli zawiera następujące dane:

 • imię lub imiona i nazwisko pacjenta,
 • adres pacjenta,
 • nazwę powszechnie stosowaną (międzynarodową) albo nazwę handlową,
 • postać,
 • moc,
 • ilość,
 • datę wystawienia recepty,
 • dane osoby wystawiającej receptę w formie nadruku lub pieczęci i podpis osoby wystawiającej receptę.

Przepisy nie określają, w jakim języku recepty mają być wystawione. Recepty transgraniczne i recepty z państw spoza Unii i EFTA wystawiane są w postaci papierowej.

Recepty dla cudzoziemców mogą też być wystawione w Polsce. (Patrz: Farmaceuta, lekarz, pielęgniarka i położna – na co może wystawić receptę i zapotrzebowanie? [tabela]”.) Jeżeli pacjent posiada kartę EKUZ lub poświadczenie z NFZ to recepta może zostać wystawiona jako recepta refundowana. Na takiej recepcie musi się znaleźć seria i numer paszportu albo innego dokumentu stwierdzającego tożsamość, o ile pacjent nie posiada numeru PESEL.

Prócz danych pacjenta recepta refundowana wystawiona dla pacjenta posługującego się kartą EKUZ lub poświadczeniem NFZ musi też zawierać informację o państwie, w którym znajduje się instytucja właściwa dla pokrycia kosztów leczenia pacjenta wyrażoną symbolem tego państwa. Dane te osoba realizująca receptę może uzupełnić na podstawie okazanych przez pacjenta dokumentów.[2]

Piśmiennictwo:

 1. Ustawa z dnia 6 września 2001 r. Prawo Farmaceutyczne tekst jednolity pełny tekst .pdf
 2. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 13 kwietnia 2018 r. w sprawie recept pełny tekst .pdf
Cytuj ten artykuł jako:
Małgorzata Łęt, Recepty transgraniczne, spoza UE i dla obcokrajowców – zasady wystawiania i realizacji, Portal opieka.farm (https://opieka.farm/recepty/recepty-transgraniczne-spoza-ue-i-dla-obcokrajowcow-zasady-wystawiania-i-realizacji/) [dostęp: 11 maja 2021]
Podziel się:
Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on whatsapp
Share on email
Komentarze
Subskrybuj
Powiadom o
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments
REKLAMA

Czytaj też:

0
Wyraź swoje zdanie i dodaj komentarz :)x
()
x