REKLAMA

Erdosteina (Erdomed Muko) – Komu i jak rekomendować?

Erdomed Muko - komu polecać, jak stosować, jak działa i na co należy uważać?

Erdosteina (Erdomed Muko) to lek OTC w postaci saszetek zawierających erdosteinę, czyli substancję leczniczą zaliczaną do mukolityków, przeznaczoną do leczenia wspomagającego ostrych i przewlekłych chorób zapalnych dróg oddechowych (takich jak stany zapalne nosa, zatok, krtani, tchawicy, oskrzeli i płuc), którym towarzyszy nadmierne wydzielanie śluzu. Erdomed Muko jest dostępny bez recepty w postaci proszku do sporządzania zawiesiny doustnej, w opakowaniach po 10 i 20 saszetek.

REKLAMA

Erdomed Muko – Komu polecać?

Erdosteinę w saszetkach (Erdomed Muko) możesz polecić wpomagająco dzieciom od 12. r.ż. i dorosłym, którzy:

 • skarżą się na uporczywy kaszel, któremu towarzyszy nadmierne wydzielanie śluzu – skuteczność w redukowaniu tych objawów przez erdosteinę wykazało badanie kliniczne z randomizacją (RCT)[1] oraz metaanaliza z 2010 roku,[2]
 • mają problem z odkrztuszeniem wydzieliny zalegającej w drogach oddechowych – skuteczność erdosteiny w tym wskazaniu została wykazana w metaanalizie z 2010 roku, obejmującej 15 badań klinicznych,[2]
 • mają przeciwwskazania do stosowania innych mukolityków, np. cierpią na chorobę wrzodową żołądka i/lub dwunastnicy lub skarżą się na objawy żołądkowo-jelitowe (takie jak ból brzucha czy nudności) – metaanaliza 7 badań klinicznych z randomizacją wykazała, że częstość działań niepożądanych związanych ze stosowaniem erdosteiny jest mniejsza niż w przypadku innych mukolityków (N-acetylocysteiny i karbocysteiny), a nawet niższa niż placebo,[3]
 • preferują leki w formie płynnej nad kapsułki lub tabletki,
 • są w trakcie leczenia zakażeń górnych i dolnych dróg oddechowych – szczególnie dzieciom starszym od 12. r.ż. przechodzącym zapalenie oskrzeli – wieloośrodkowe badanie RCT wykazało skuteczność erdosteiny w terapii ostrych zakażeń dróg oddechowych w populacji pediatrycznej.[1] Podczas antybiotykoterapii w połączeniu z erdosteiną obserwowano istotne zmniejszenie częstości i nasilenia kaszlu w porównaniu z antybiotykoterapią z placebo, co potwierdza metaanaliza z 2010 roku.[2]
 • cierpią na POChP – metaanaliza 15 RCT, obejmująca dane uzyskane od 1046 pacjentów z POChP lub przewlekłym zapaleniem oskrzeli, wykazała skuteczność erdosteiny w zmniejszeniu częstości i nasilenia kaszlu, redukcji lepkości plwociny oraz ułatwieniu odkrztuszania. Ponadto, skuteczność erdosteiny była wyższa niż innych mukolityków.[2] Potwierdzają to również inne metaanalizy z – 2018 i 2019 roku.[4][3]

Erdosteina (Erdomed Muko) jest lekiem wymienianym w rekomendacjach postępowania w przypadku kaszlu u dzieci dla lekarzy POZ.[5] Wysokie bezpieczeństwo stosowania w populacji pediatrycznej zostało potwierdzone w wieloośrodkowych kontrolowanych badaniach klinicznych.[6][7]

Erdomed Muko – Jak stosować?

Erdomed Muko dostępny jest w postaci proszku do sporządzania zawiesiny doustnej. Każda saszetka zawiera
225 mg erdosteiny. Wydając pacjentowi lek, warto poinformować go, że:

 • dawkowanie jest zależne od wieku:
  • dzieci > 12. r.ż.:  1 saszetka 2 x/dobę,
  • dorośli: 1 saszetka 2-3 x/dobę,
 • saszetkę należy wsypać do szklanki z ok. 120 ml wody (pół szklanki) o temp. pokojowej, wymieszać i wypić bezpośrednio po przygotowaniu,
 • leku nie należy stosować przed snem.[8]

Erdosteina – Jak działa?

Erdosteina (Erdomed Muko) jest najnowszym lekiem z grupy leków wykrztuśnych i jedynym prolekiem wśród mukolityków, co oznacza, że jest substancją nieaktywną farmakologicznie, która dopiero w organizmie, w wyniku metabolizmu, ulega przekształceniu do formy aktywnej mającej działanie terapeutyczne. Pod względem chemicznym należy do tioli (obok N-acetylocysteiny, karbocysteiny i mesny). W odróżnieniu od nich, erdosteina ma jednak zablokowane grupy tiolowe i jest stabilna w kwaśnym środowisku soku żołądkowego, co sprawia, że:

 • ma lepszy profil bezpieczeństwa od innych mukolityków,[3]
 • jej stosowanie wiąże się z niewielkim ryzykiem zaburzeń żołądkowo-jelitowych,
 • nie jest przeciwwskazana u pacjentów z chorobą wrzodową żołądka i dwunastnicy.

Po podaniu doustnym erdosteina wchłania się z przewodu pokarmowego i w wątrobie ulega metabolizmowi, w wyniku którego pierścień tiolaktonowy ulega degradacji i powstaje aktywny metabolit zawierający grupę -SH, która jest odpowiedzialna za aktywność farmakologiczną. Dzięki obecności grupy tiolowej erdosteina:

 • ma działanie mukolityczne, niszczy wiązania disiarczkowe w glikoproteinach wydzieliny śluzowej dróg oddechowych, co skutkuje zmniejszeniem lepkości oraz elastyczności śluzu, a także upłynnieniem i ułatwieniem odkrztuszania wydzieliny,[2][9]
 • ogranicza częstość i nasilenie kaszlu, co wyróżnia erdosteinę na tle innych mukolityków. Efektem klinicznym leczenia erdosteiną jest ograniczenie nasilenia i częstotliwości kaszlu. Było to istotnie statystycznie mniejsze w grupie leczonej erdosteiną, w stosunku do grupy placebo i innych mukolityków,[10]
 • poprawia klirens śluzowo-rzęskowy w obrębie dróg oddechowych, co ułatwia pacjentom odkrztuszanie wydzieliny,[11][12]
 • działa mukoregulująco, wpływając na właściwości reologiczne śluzu,[5]
 • działa przeciwbakteryjnie poprzez utrudnianie bakteriom adhezji do nabłonka dróg oddechowych, co zmniejsza ryzyko kolonizacji i rozwoju infekcji bakteryjnej,[13][14]
 • działa synergistycznie z antybiotykami (amoksycyliną, klarytromycyną i cyprofloksacyną), zwiększając ich stężenie w wydzielinie dróg oddechowych, dzięki upłynnieniu wydzieliny, co przekłada się na polepszenie skuteczności antybiotykoterapii bez zwiększania ryzyka działań niepożądanych,[15][16][17][18][14]
 • ma właściwości antyoksydacyjne, ponieważ neutralizuje reaktywne formy tlenu produkowane przez komórki zaangażowane w proces zapalny, co pozwala na zmniejszenie ryzyka uszkodzeń nabłonka dróg oddechowych w czasie infekcji,[19][20][21]
 • wykazuje aktywność przeciwzapalną, m.in. poprzez ochronne działanie wobec α1-antytrypsyny, regulującej toczący się proces zapalny oraz zmniejszając stężenie białka C-reaktywnego.[22][23][14]

Erdomed Muko – Na co uważać?

Erdosteina (Erdomed Muko) ma bardzo dobry profil bezpieczeństwa, a jej stosowanie nie wiąże się z występowaniem poważnych działań niepożądanych. Wśród leków o działaniu mukolitycznym, jest ona najlepiej tolerowana.[3][24]

Działania niepożądane, jakie często występują podczas stosowania erdosteiny, to ból w nadbrzuszu, nudności i ból głowy. Rzadziej występuje zaparcie, biegunka, suchość jamy ustnej, zgaga, złe samopoczucie i zawroty głowy.[8]

Erdomed Muko – Na jakie interakcje zwracać uwagę?

Leków mukolitycznych (w tym erdosteiny) nie należy stosować razem z lekami przeciwkaszlowymi, które hamują odruch kaszlu i utrudniają odkrztuszanie, ponieważ może to prowadzić do nagromadzenia dużej ilości wydzieliny w drogach oddechowych i pogorszenia wydolności oddechowej pacjenta.[8]

Erdomed Muko – Dodatkowe informacje

Erdosteina w postaci proszku do sporządzania zawiesiny doustnej (Erdomed Muko) może być wygodniejsza do stosowania przez pacjentów, którzy z różnych powodów mają problem z zażywaniem leków w postaci tabletek lub kapsułek do połykania, np. cierpią na dysfagię lub chorują na chorobę Parkinsona, pląsawicę Huntingtona lub są po urazach w obrębie OUN, które spowodowały zaburzenia w koordynacji ruchowej.

Po wprowadzeniu leków z erdosteiną do obrotu, jej bezpieczeństwo zostało potwierdzone u ponad 30 milionów pacjentów (w tym ponad 7 milionów dzieci).[25]

ARTYKUŁ PRZYGOTOWANY WE WSPÓŁPRACY Z FIRMĄ ANGELINI PHARMA POLSKA

ERDOMED MUKO, 225 mg, proszek do sporządzania zawiesiny doustnej. SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY: 1 saszetka zawiera 225mg erdosteiny (Erdosteinum). Substancje pomocnicze o znanym działaniu 1 saszetka zawiera 3,5g sacharozy. Pełny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1.3. POSTAĆ FARMACEUTYCZNA Proszek do sporządzania zawiesiny doustnej. Wskazania do stosowania Leczenie wspomagające w ostrych i przewlekłych chorobach zapalnych dróg oddechowych (nosa, zatok przynosowych, krtani, tchawicy, oskrzeli i płuc) z towarzyszącym nadmiernym wydzielaniem śluzu. 4.2 Dawkowanie i sposób podawania Dawkowanie Dzieci powyżej 12. roku życia:1 saszetka 2 razy na dobę.Dorośli:1 saszetka 2lub 3 razy na dobę. Nie jest wymagane korygowanie dawek u dorosłych w przypadku zaostrzeń przewlekłej obturacyjnej choroby płuc (POChP),u pacjentów w podeszłym wieku, oraz w przypadku umiarkowanej niewydolności nerek (klirens kreatyniny >25 ml/min).Sposób podawania Produktu leczniczego nie należy stosować przed snem. Instrukcja dotycząca sposobu przygotowania zawiesiny doustnej przed podaniem, patrz punkt 6.6. Przeciwwskazania •Nadwrażliwość na substancję czynną lub na którąkolwiek substancję pomocniczą wymienioną w punkcie 6.1,lubna substancje zawierające wolne grupy SH. •Zaburzenia czynności wątroby (np. zwiększenie aktywności fosfatazy zasadowej w surowicy krwi, zwiększenie aktywności aminotransferaz w surowicy krwi).•Niewydolność nerek (klirens kreatyniny <25 ml/min). 2•Homocystynuria (erdosteina jest częściowo metabolizowana do homocysteiny, a nie ma danych opisujących podanie erdosteiny u pacjentów z wrodzonymi zaburzeniami metabolizmu aminokwasów, zwłaszcza u pacjentów na diecie wykluczającej metioninę).•Nie stosować u dzieci poniżej 12.roku życia. Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania W przypadku wystąpienia typowych dolegliwości i objawów nadwrażliwości należy natychmiast przerwać leczenie. Produktu leczniczego Erdomed Muko nie należy stosować jednocześnie z lekami przeciwkaszlowymi (patrz punkt4.5).Ostrożnie stosować u pacjentów z osłabionym odruchem kaszlowym lub zaburzeniami oczyszczania rzęskowego (ze względu na ryzyko nagromadzenia dużych ilości śluzu). Erdomed Muko zawiera sacharozę, dlatego pacjenci z rzadkimi dziedzicznymi zaburzeniami związanymi z nietolerancją fruktozy, zespołem złego wchłaniania glukozy-galaktozy lub niedoborem sacharazy-izomaltazy, nie powinni przyjmować produktu leczniczego. Jedna saszetka zawiera 3,5g sacharozy. Należy to wziąć pod uwagę u pacjentów z cukrzycą. Interakcje z innymi produktami leczniczymi i inne rodzaje interakcji Nie obserwowano klinicznie istotnych niepożądanych interakcji z innymi lekami stosowanymi w leczeniu zakażeń dróg oddechowych i przewlekłej obturacyjnej choroby płuc, takimi jak: teofilina, leki powodujące rozkurcz mięśni gładkich oskrzeli (steroidoterapia), erytromycyna, amoksycylina lub kotrimoksazol. Po podaniu erdosteiny wykazano zwiększenie stężenia amoksycyliny w drogach oddechowych (patrz punkt 5.1). Leczenie skojarzone z lekami zmniejszającymi odruch kaszlowy (przeciwkaszlowymi) może powodować nagromadzenie dużej ilości wydzieliny oskrzelowej, co może doprowadzić do pogorszenia stanu pacjenta w przebiegu choroby, np. wskutek pogorszenia wydolności oddechowej. Aby nie dopuścić do wystąpienia powikłań, nie należy rutynowo łączyć leków przeciwkaszlowych i sekretolitycznych, szczególnie przed nocnym spoczynkiem. Wpływ na płodność, ciążę i laktację Brak jest danych klinicznych dotyczących stosowania erdosteiny w czasie ciąży. Badania na zwierzętach nie wykazują bezpośredniego lub pośredniego szkodliwego wpływu na przebieg ciąży, rozwój zarodka / płodu, przebieg porodu lub rozwój po urodzeniowy (patrz punkt 5.3).Niemniej nie zaleca się stosowania produktu leczniczego przez kobiety w ciąży lub karmiące piersią. Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn Erdomed Muko nie ma wpływu na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn. Działania niepożądane Po podaniu erdosteiny w nielicznych przypadkach opisywano działania niepożądane ze strony układu pokarmowego, takie jak: zgaga, nudności, biegunka. W kilku przypadkach, na początku leczenia odnotowano wystąpienie zaburzenia lub zniesienia smaku. Poniżej wymieniono działania niepożądane stwierdzone m.in. podczas badań klinicznych z zastosowaniem erdosteiny (przeprowadzonych z udziałem około 1520pacjentów) według następującej częstości występowania: Bardzo często (≥1/10) Często (≥1/100 do <1/10) Niezbyt często (≥1/1 000 do <1/100) Rzadko (≥1/10 000 do <1/1 000) Bardzo rzadko (<1/10 000) Częstość nieznana (częstość nie może być określona na podstawie dostępnych danych). Zaburzenia żołądka i jelit: Często: ból w nadbrzuszu, nudności Niezbyt często: zaparcie, biegunka, suchość jamy ustnej, zgaga Zaburzenia układu nerwowego: Często: ból głowy Niezbyt często: zawroty głowy Rzadko: brak lub zaburzenia smaku Zaburzenia ogólne i stany w miejscu podania: Niezbyt często: ogólnie złe samopoczucie Rzadko: gorączka Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej: Rzadko: wysypka, pokrzywka Obserwowane działania niepożądane nie różnią się pod względem nasilenia objawów od działań niepożądanych związanych z podaniem placebo. Zgłaszanie podejrzewanych działań niepożądanych Po dopuszczeniu produktu leczniczego do obrotu istotne jest zgłaszanie podejrzewanych działań niepożądanych. Umożliwia to nieprzerwane monitorowanie stosunku korzyści do ryzyka stosowania produktu leczniczego. Osoby należące do fachowego personelu medycznego powinny zgłaszać wszelkie podejrzewane działania niepożądane za pośrednictwem Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych, Al. Jerozolimskie 181C, 02-222 Warszawa, tel.+48 22 49 21301, faks:+4822 49 21309, e-mail: ndl@urpl.gov.pl Działania niepożądane można również zgłaszać podmiotowi odpowiedzialnemu. 4.9. Przedawkowanie Nie zgłoszono żadnego przypadku przedawkowania. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJĄCY POZWOLENIE NADOPUSZCZENIE DO OBROTU Angelini Pharma Polska Sp. z o.o. ul. Podleśna 8305-552 Łazy NUMER POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU Pozwolenie nr 127399.

Źródła
 1. Balli, F., Bergamini, B., Calistru, P., Ciofu, E. P., Domenici, R., Doros, G., Dragomir, D., Gherghina, I., Iordachescu, F., Murgoci, G., Orasanu, D., Plesca, D., Vaccaro, A., & Assereto, R. (2007). Clinical effects of erdosteine in the treatment of acute respiratory tract diseases in children. International journal of clinical pharmacology and therapeutics45(1), 16–22. abstrakt
 2. Cazzola, M., Floriani, I., & Page, C. P. (2010). The therapeutic efficacy of erdosteine in the treatment of chronic obstructive bronchitis: a meta-analysis of individual patient data. Pulmonary pharmacology & therapeutics23(2), 135–144 pełny tekst
 3. Rogliani, P., Matera, M. G., Page, C., Puxeddu, E., Cazzola, M., & Calzetta, L. (2019). Efficacy and safety profile of mucolytic/antioxidant agents in chronic obstructive pulmonary disease: a comparative analysis across erdosteine, carbocysteine, and N-acetylcysteine. Respiratory research20(1), 104. abstrakt
 4. Cazzola, M., Calzetta, L., Page, C., Rogliani, P., & Matera, M. G. (2018). Impact of erdosteine on chronic bronchitis and COPD: A meta-analysis. Pulmonary pharmacology & therapeutics48, 185–194. abstrakt
 5. Doniec, Z., Mastalerz-Migas, A., Krenke, K., Mazurek, H., & Bieńkowski, P. (2016). Rekomendacje postępowania diagnostyczno-terapeutycznego w kaszlu u dzieci dla lekarzy POZ. pełny tekst.pdf
 6. Balli, F., Bergamini, B., Calistru, P., Ciofu, E. P., Domenici, R., Doros, G., Dragomir, D., Gherghina, I., Iordachescu, F., Murgoci, G., Orasanu, D., Plesca, D., Vaccaro, A., & Assereto, R. (2007). Clinical effects of erdosteine in the treatment of acute respiratory tract diseases in children. International journal of clinical pharmacology and therapeutics45(1), 16–22. abstrakt
 7. Titti, G., Lizzio, A., Termini, C., Negri, P., Fazzio, S., & Mancini, C. (2000). A controlled multicenter pediatric study in the treatment of acute respiratory tract diseases with the aid of a new specific compound, erdosteine (IPSE, Italian Pediatric Study Erdosteine). International journal of clinical pharmacology and therapeutics38(8), 402–407. abstrakt
 8. ChPL ERDOMED MUKO, 225 mg, proszek do sporządzania zawiesiny doustnej
 9. Yan, X., Song, Y., Shen, C., Xu, W., Chen, L., Zhang, J., Liu, H., Huang, M., Lai, G., Qian, G., Wang, J., Ye, X., Zheng, J., & Bai, C. (2017). Mucoactive and antioxidant medicines for COPD: consensus of a group of Chinese pulmonary physicians. International journal of chronic obstructive pulmonary disease12, 803–812. pełny tekst
 10. Sapilak J. Bartosz; (2017) Miejsce erdosteiny w terapii dolnych dróg oddechowych. Świat Medycyny i Farmacji, 12, 8-13.
 11. Olivieri, D., Del Donno, M., Casalini, A., D’Ippolito, R., & Fregnan, G. B. (1991). Activity of erdosteine on mucociliary transport in patients affected by chronic bronchitis. Respiration; international review of thoracic diseases58(2), 91–94. abstrakt
 12. Dechant, K. L., & Noble, S. (1996). Drugs52(6), 875–882. abstrakt
 13. Braga, P. C., Dal Sasso, M., Sala, M. T., & Gianelle, V. (1999). Effects of erdosteine and its metabolites on bacterial adhesiveness. Arzneimittel-Forschung49(4), 344–350. abstrakt
 14. Dal Negro, R., Pozzi, E., & Cella, S. G. (2018). Erdosteine: Drug exhibiting polypharmacy for the treatment of respiratory diseases. Pulmonary pharmacology & therapeutics53, 80–85. abstrakt
 15. Braga, P. C., Zuccotti, T., & Dal Sasso, M. (2001). Bacterial adhesiveness: effects of the SH metabolite of erdosteine (mucoactive drug) plus clarithromycin versus clarithromycin alone. Chemotherapy47(3), 208–214. abstrakt
 16. Dal, S. M., Bovio, C., Culici, M., & Braga, P. C. (2002). The combination of the SH metabolite of erdosteine (a mucoactive drug) and ciprofloxacin increases the inhibition of bacterial adhesiveness achieved by ciprofloxacin alone. Drugs under experimental and clinical research28(2-3), 75–82. abstrakt
 17. Marchioni, C. F., Polu, J. M., Taytard, A., Hanard, T., Noseda, G., & Mancini, C. (1995). Evaluation of efficacy and safety of erdosteine in patients affected by chronic bronchitis during an infective exacerbation phase and receiving amoxycillin as basic treatment (ECOBES, European Chronic Obstructive Bronchitis Erdosteine Study). International journal of clinical pharmacology and therapeutics33(11), 612–618. abstrakt
 18. Mohanty K, Thiappanna G, Singh V, Mancini C. Evaluation of efficacy and safety of erdosteine in patients affected by exacerbation of chronic bronchitis and receiving ciprofloxacin as basic treatment. J Clin Research 2001;4(35-39). abstrakt
 19. Miyake, K., Kaise, T., Hosoe, H., Akuta, K., Manabe, H., & Ohmori, K. (1999). The effect of erdosteine and its active metabolite on reactive oxygen species production by inflammatory cells. Inflammation research : official journal of the European Histamine Research Society … [et al.]48(4), 205–209. abstrakt
 20. Dal Negro, R. W., Visconti, M., Micheletto, C., & Tognella, S. (2008). Changes in blood ROS, e-NO, and some pro-inflammatory mediators in bronchial secretions following erdosteine or placebo: a controlled study in current smokers with mild COPD. Pulmonary pharmacology & therapeutics21(2), 304–308. abstrakt
 21. Dal Negro, R. W., Visconti, M., & Turco, P. (2015). Efficacy of erdosteine 900 versus 600 mg/day in reducing oxidative stress in patients with COPD exacerbations: Results of a double blind, placebo-controlled trial. Pulmonary pharmacology & therapeutics, 33, 47–51. abstrakt
 22. Dal Negro R. W. (2008). Erdosteine: antitussive and anti-inflammatory effects. Lung186 Suppl 1, S70–S73. abstrakt
 23. Moretti, M., & Fagnani, S. (2015). Erdosteine reduces inflammation and time to first exacerbation postdischarge in hospitalized patients with AECOPD. International journal of chronic obstructive pulmonary disease10, 2319–2325. pełny tekst
 24. Scaglione, F., & Petrini, O. (2019). Mucoactive Agents in the Therapy of Upper Respiratory Airways Infections: Fair to Describe Them Just as Mucoactive?. Clinical medicine insights. Ear, nose and throat12, 1179550618821930. abstrakt
 25. Moretti M. (2007). Pharmacology and clinical efficacy of erdosteine in chronic obstructive pulmonary disease. Expert review of respiratory medicine, 1(3), 307–316.
Podziel się:
Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on whatsapp
Share on email
Subskrybuj
Powiadom o
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments

Pogadanki Farmaceutyczne

REKLAMA

Ostatnie komentarze

Najnowsze na portalu

Czytaj też:

ZAKOŃCZYŁ SIĘ KONKURS Z NAGRODAMI

21.02.2021 r. zakończył się konkurs Uniben. Dziękujemy wszystkim za udział oraz gratulujemy zwycięzcom! Spośród uczestników wybierzemy 15 osób, do których zostaną wysłane nagrody. Informacje o

0
Wyraź swoje zdanie i dodaj komentarz :)x
()
x