REKLAMA

Uniben i Uniben Silver – Komu i jak rekomendować?

Uniben i Uniben Silver - komu polecać, jak stosować, jak działa, na jakie interakcje i efekty uboczne zwrócić uwagę?

Uniben i Uniben Silver to preparaty w postaci aerozolu do stosowania w jamie ustnej, dedykowane pacjentom z infekcjami i stanami zapalnymi jamy ustnej i gardła.

CechyUnibenUniben Silver
Substancje czynnebenzydaminananokoloid srebra
wyciąg z porostu islandzkiego
mentol
Zakres działaniaSzeroki:
- przeciwzapalne i przeciwbólowe
- antyseptyczne
- miejscowo znieczulające
Bardzo szeroki:
- przeciwbakteryjne
- przeciwwirusowe
- przeciwgrzybicze
- przeciwbólowe
- przeciwzapalne
- osłaniające
StatusOTCwyrób medyczny

REKLAMA

Uniben zawiera benzydaminę, substancję z grupy NLPZ dodatkowo wykazującą działanie przeciwbakteryjne i znieczulające. Uniben Silver zawiera nanokoloidy srebra wykazujące działanie przeciwbakteryjne, przeciwgrzybicze i przeciwwirusowe oraz wyciąg z porostu islandzkiego, zawierający m.in. składniki o działaniu powlekającym i osłaniającym, a tym samym przeciwzapalnym i przeciwbólowym.

Uniben i Uniben Silver – Komu można polecać?

Uniben i Uniben Silver można polecać:

 • wspomagająco pacjentom z objawami wskazującymi na infekcję (bakteryjną, grzybiczą i wirusową) jamy ustnej lub gardła, takimi jak ból, zaczerwienienie, obrzęk i nalot na błonie śluzowej,[1][2]
 • do stosowania u dzieci cierpiących na infekcje gardła (oba preparaty nie mają dolnej granicy wieku),[3]
 • pacjentom ze stanem zapalnym dziąseł i po zabiegach dentystycznych,
 • pacjentom z podrażnieniem, nadżerkami błony śluzówki gardła i jamy ustnej oraz aftami (w przypadku benzydaminy, wykazano jej skuteczność w badaniach klinicznych w tym wskazaniu[4])
 • kobietom karmiącym piersią,[5] które cierpią na infekcje i stany zapalne gardła i jamy ustnej, a także z zachowaniem ostrożności u ciężarnych.[3]

Ponadto z uwagi na szeroki zakres działania i skład Uniben Silver można polecić szczególnie:

 • pacjentom preferującym naturalne metody leczenia i preparaty zawierające wyciągi ziołowe,
 • do stosowania po zabiegu usunięcia migdałków podniebiennych[2] (skuteczna w tym wskazaniu może być także benzydamina[6])
 • zarówno pacjentom z pierwszymi objawami przeziębienia, jak i silnym bólem gardła w przebiegu infekcji bakteryjnej.

Uniben i Uniben Silver – Jak stosować?

Uniben aplikuje się od 2 do 6 razy dziennie. Liczba rozpyleń przy pojedynczej aplikacji została przedstawiona w poniższej tabeli:

Kategoria wiekowaIlość rozpyleń przy pojedynczej aplikacji
Dzieci poniżej 6 r.ż.1 rozpylenie/4 kg m.c., ale nie więcej niż 4
Dzieci między 6 a 12 r.ż.4 rozpylenia
Dorośli i dzieci powyżej 12 r.ż.Od 4 do 8 rozpyleń

Częstotliwość stosowania leku zależy od nasilenia objawów.

Uniben Silver rozpyla się 3-4 razy, wielokrotnie w ciągu dnia.

Dozownik dla obu preparatów jest identyczny. Przy pierwszym użyciu należy kilka razy energicznie nacisnąć pompką dozownika w celu jego napełnienia i uzyskania prawidłowego rozpylenia. Końcówkę dozownika należy skierować na miejsce objęte stanem zapalnym.

Uniben i Uniben Silver – Jak działa?

Benzydamina zawarta w leku Uniben to substancja przeciwzapalna, wykazująca też działanie:

 • miejscowo znieczulające,
 • przeciwbólowe,
 • antyseptyczne (odkażające),
 • przeciwobrzękowe.

W przeciwieństwie do innych leków z grupy NLPZ, benzydamina nie hamuje cyklooksygenazy i lipooksygenazy, lecz stabilizuje błony komorkowe. Ponadto hamuje produkcję cytokin prozapalnych. Poprzez te mechanizmy następuje redukcja stanu zapalnego.[7] Osiąga duże stężenie w tkankach objętych procesem zapalnym.

Według badań in vitro, nanokoloid srebra wykazuje m.in. działanie przeciwbakteryjne, przeciwgrzybicze, przeciwwirusowe i przeciwzapalne.[8][9]

Zgodnie z monografią EMA, wyciąg  z porostu islandzkiego (Lichen islandicus), czyli plechy płucnicy islandzkiej (Cetraria islandica L.), wykazuje działanie osłaniające i powlekające, a także antyoksydacyjne i przeciwzapalne, a dane kliniczne wskazują na jego skuteczność w leczeniu stanów zapalnych jamy ustnej i gardła.[10]

Uniben Silver zawiera także działający znieczulająco mentol oraz nawilżający glicerol.

Uniben i Uniben Silver – Na co uważać?

Benzydamina jest substancją o bardzo dobrym profilu bezpieczeństwa, zwłaszcza że stosowana jest miejscowo i w niewielkim stopniu przedostaje się do krążenia ogólnego, niezależnie od miejsca zastosowania.[11] Ewentualne działania niepożądane są niegroźne, przemijające i występują rzadko lub bardzo rzadko. Najczęściej zgłaszane to uczucie mrowienia, palenia lub drętwienie skóry i błon śluzowych, wynikające po prostu ze znieczulającego działania benzydaminy.[12]

Benzydamina bywa używana w celach pozamedycznych, gdyż po przyjęciu doustnym w dużych dawkach (ok. 750-2000 mg) wykazuje działanie halucynogenne.[13][14] Wystąpienie takiego efektu w przypadku aerozolu do gardła jest jednak mało prawdopodobne — pacjent musiałby zużyć jednorazowo kilkadziesiąt opakowań leku.

Uniben i Uniben Silver – Na jakie interakcje zwracać uwagę?

Benzydamina nie wykazuje klinicznie istotnych interakcji z uwagi na bardzo małe wchłanianie do krążenia ogólnego po podaniu miejscowym. Interakcje miejscowo stosowanego wyciągu z porostu islandzkiego czy nanokoloidu srebra nie są znane.

Oba preparaty można stosować razem z innymi lekami stosowanymi w leczeniu przeziębienia i grypy, a także w połączeniu z antybiotykoterapią.

Uniben i Uniben Silver – Dodatkowe informacje

Porostu islandzkiego nie należy mylić z mchem irlandzkim, czyli chrząstnicą kędzierzawą (łac. Chondrus crispus, ang. Irish moss/carrageen moss), wodorostem, z którego otrzymuje się karagen.

Nazwa produktu leczniczego: Uniben, 1,5 mg/ml, aerozol do stosowania w jamie ustnej.

Skład jakościowy i ilościowy: 1 ml roztworu zawiera 1,5 mg benzydaminy chlorowodorku (Benzydamini hydrochloridum).

Postać farmaceutyczna: Aerozol do stosowania w jamie ustnej.

Wskazania do stosowania: Leczenie miejscowych objawów związanych z ostrym stanem zapalnym jamy ustnej i gardła.

Dawkowanie i sposób podawania: Produkt leczniczy należy stosować od 2 do 6 razy na dobę  Dzieci poniżej 6 lat: 1 dawka leku na 4 kg masy ciała, stosowana od 2 do 6 razy na dobę. Bez względu na masę ciała, jednorazowo nie należy przekraczać 4 dawek. Dzieci od 6 do 12 lat: Jednorazowo 4 dawki leku, stosowane od 2 do 6 razy na dobę. Dzieci i młodzież powyżej 12 lat i dorośli: Jednorazowo od 4 do 8 dawek leku, stosowane od 2 do 6 razy na dobę. Jedna dawka leku o objętości 0,17 ml zawiera 255 mikrogramów benzydaminy chlorowodorku. Uwaga:  Leczenie ciągłe nie powinno trwać dłużej niż 7 dni, a o jego ewentualnym przedłużeniu powinien zadecydować lekarz. Produkt leczniczy stosuje się miejscowo spryskując powierzchnię błony śluzowej jamy ustnej i (lub) gardła. Dawek produktu leczniczego nie można dzielić.

Przeciwwskazania: Nadwrażliwość na benzydaminy chlorowodorek lub którąkolwiek substancję pomocniczą produktu.

Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności: Stosowanie, zwłaszcza długotrwałe, produktów leczniczych o działaniu miejscowym, może spowodować reakcję uczuleniową. W takim przypadku produkt leczniczy należy odstawić i wdrożyć odpowiednie postępowanie. Ze względu na zawartość metylu parahydroksybenzoesanu, lek może powodować reakcje alergiczne (możliwe reakcje typu późnego). Produkt leczniczy zawiera niewielkie stężenie etanolu (alkoholu), mniej niż 100 mg na dawkę.

Działania niepożądane: Częstość występowania działań niepożądanych: Bardzo często (≥1/10); Często (≥1/100 do <1/10); Niezbyt często (≥1/1000 do <1/100); Rzadko (≥1/10 000 do <1/1000); Bardzo rzadko (<1/10 000), nieznana (częstość nie może być określona na podstawie dostępnych danych). 

Układ/narząd

Bardzo rzadko (<1/10 000), nieznana (częstość nie może być określona na podstawie dostępnych danych)

Zaburzenia ogólne i stany w miejscu podania

Uczucie pieczenia błony śluzowej jamy ustnej

Zaburzenia żołądka i jelit

Suchość w jamie ustnej, nudności oraz wymioty

Zaburzenia układu immunologicznego

Reakcje anafilaktyczne

Reakcje nadwrażliwości

Zaburzenia układu nerwowego

Zaburzenia czucia, drętwienie, zawroty głowy, bóle głowy

Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej

Wysypka

Miejscowe działania niepożądane są zazwyczaj przemijające, ustępują samoistnie i rzadko wymagają dodatkowego leczenia. Benzydamina stosowana miejscowo wchłania się w niewielkiej ilości do krążenia, w związku z tym ogólne działania niepożądane występują bardzo rzadko.

Osoby należące do fachowego personelu medycznego powinny zgłaszać
wszelkie podejrzewane działania niepożądane za pośrednictwem Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych
Al. Jerozolimskie 181C, 02-222 Warszawa
tel.: +48 22 49 21 301, faks: +48 22 49 21 309
e-mail: ndl@urpl.gov.pl
Działania niepożądane można zgłaszać również podmiotowi odpowiedzialnemu.

Lek OTC – wydawany bez przepisu lekarza.

Podmiot odpowiedzialny: Zakłady Farmaceutyczne „UNIA” Spółdzielnia Pracy, ul. Chłodna 56/60, 00-872 Warszawa, tel. 22 620 90 81, www.uniapharm.pl

Pozwolenie na dopuszczenie do obrotu wydane przez Ministra Zdrowia nr 17982. 
UN/08/2018

ARTYKUŁ PRZYGOTOWANY WE WSPÓŁPRACY Z FIRMĄ UNIA

Źródła
 1. Pina-Vaz C, Rodrigues AG, Sansonetty F, Martinez-De-Oliveira J, Fonseca AF, Mårdh PA. Antifungal activity of local anesthetics against Candida species. Infect Dis Obstet Gynecol [Internet]. 2000;8(3–4):124–37. abstrakt
 2. Ulotka informacyjna dla pacjenta Uniben Silver
 3. ChPL Uniben
 4. Edres MA, Scully C, Gelbier M. Use of proprietary agents to relieve recurrent aphthous stomatitis. Br Dent J [Internet]. 1997 Feb;182(4):144—146. abstrakt
 5. www.e-lactancia.org, dostęp 08.08.2019
 6. Lalićević S, Djordjević I. Comparison of benzydamine hydrochloride and Salvia officinalis as an adjuvant local treatment to systemic nonsteroidal anti-inflammatory drug in controlling pain after tonsillectomy, adenoidectomy, or both: an open-label, single-blind, randomized clinical trial. Curr Ther Res Clin Exp. 2004 Jul;65(4):360-72. abstrakt
 7. ChPL Uniben
 8. Zhang XF, Liu ZG, Shen W, Gurunathan S. Silver Nanoparticles: Synthesis, Characterization, Properties, Applications, and Therapeutic Approaches. Int J Mol Sci. 2016;17(9):1534. pełny tekst
 9. Panáček A et al: Silver Colloid Nanoparticles:  Synthesis, Characterization, and Their Antibacterial Activity. J. Phys. Chem. B 2006, 110, 33, 16248-16253. abstrakt
 10. EMA: Assessment report on Cetraria islandica (L.) Acharius s.l., thallus pełny tekst .pdf
 11. Baldock GA, Brodie RR, Chasseaud LF, Taylor T, Walmsley LM, Catanese B. Pharmacokinetics of benzydamine after intravenous, oral, and topical doses to human subjects. Biopharm Drug Dispos. 1991;12(7):481–92. abstrakt
 12. Gaikwad S, Rupwate K, Tendolkar B. A prospective, randomized, double blind, placebo controlled clinical trial to study efficacy and safety of benzydamine 0.15% gargles in prevention of postoperative sore throat. Int J Res Med Sci. 2016. pełny tekst
 13. Trifan G. Use of Tantum Rosa – Benzydamine Hydrochloride – as recreational drug in Romania. The analyses – data sources. Information and Documentation Centre National Antidrug Agency Romania.  dostęp 22.08.2019. pełny tekst.pdf
 14. Barwina M, Habrat B, Anand JS. Nadużywanie benzydaminy. Alcohol Drug Addict [Internet]. 2014;27(1):77–87. pełny tekst
Podziel się:
Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on whatsapp
Share on email
Subskrybuj
Powiadom o
1 Komentarz
Inline Feedbacks
View all comments
Ewa Leszczyńska

Bardzo przydatne informacje!

Pogadanki Farmaceutyczne

REKLAMA

Ostatnie komentarze

Najnowsze na portalu

Czytaj też:

ZAKOŃCZYŁ SIĘ KONKURS Z NAGRODAMI

21.02.2021 r. zakończył się konkurs Uniben. Dziękujemy wszystkim za udział oraz gratulujemy zwycięzcom! Spośród uczestników wybierzemy 15 osób, do których zostaną wysłane nagrody. Informacje o

1
0
Wyraź swoje zdanie i dodaj komentarz :)x
()
x