fbpx

Nadchodzą zmiany w refundacji leków

Autor:
mgr farm.
Publikacja: 20/08/2023
Jakie zmiany niesie za sobą nowelizacja ustawy refundacyjnej? Wśród nich między innymi refundacja leków OTC i dodatkowo płatne dyżury.

Spis treści

Treść tylko dla farmaceutów i techników farmaceutycznych.

17 sierpnia 2023 roku podczas posiedzenia sejmu przyjęto ustawę o zmianie ustawy o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych oraz niektórych innych ustaw (duża nowelizacja ustawy refundacyjnej, DNUR). Jakie zmiany wejdą w życie?

Najważniejszymi z nich są [1]:

  • limity finansowania surowców do leków recepturowych,
  • zmiany marży na leki recepturowe,
  • refundacja leków OTC,
  • nowe zasady realizacji recept rocznych,
  • nowe przepisy określające dyżury aptek,
  • dystrybucja leków zagrożonych brakiem dostępności na terytorium RP do hurtowni,
  • publikacja nowych wykazów leków refundowanych co 3 miesiące,
  • zwrot ceny leku przy skróceniu lub wygaśnięciu jego refundacji,
  • możliwość szczepień w aptekach pacjentów, którzy ukończyli 15 rok życia.

Zmiany marży na leki recepturowe

Ustawa ma wprowadzić zmiany wartości marży. Nie będzie ona mogła przewyższyć kosztu wykonania leku recepturowego przygotowywanego w warunkach aseptycznych, określonego w przepisach wydanych na podstawie art. 6 ust. 10 ustawy o refundacji.[1]

Limity finansowania surowców do leków recepturowych

Wejść w życie mają limity finansowania surowców do leków recepturowych. Limit ma być ustalony dla każdego surowca przez NFZ na poziomie 15 centylu z rozkładu cen. Limity będą aktualizowane raz w roku. Wiąże się to ze zrostem cen leków recepturowych, ponieważ do dotychczasowej opłaty ryczałtowej doliczona zostanie różnica między ceną surowca, a limitem jego finansowania.[1]

Refundacja leków OTC

W ustawie widnieje zapis o wprowadzeniu refundacji na leki dostępne bez recepty.[1]

Dystrybucja leków zagrożonych brakiem dostępności na terytorium RP do hurtowni

Ustawa nakłada na podmioty odpowiedzialne leków zagrożonych brakiem dostępności na terytorium RP dostarczanie je w równej części do co najmniej 10 przedsiębiorców prowadzących hurtownie farmaceutyczne. Wykaz leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego i wyrobów medycznych ma ustalać w drodze obwieszczenia Minister Zdrowia.[1]

Dyżury aptek

Nowelizacja ustawy doprecyzowuje pojęcie dyżuru w aptece. Jest to w praca apteki w dzień wolny od pracy tj. w niedziele i święta przez 4 godziny zegarowe w godzinach między 10.00 a 18.00 oraz w porze nocnej przez 2 godziny zegarowe w godzinach między 19.00 a 23.00. Zgodnie z ustawą wynagrodzenie za pracę w powyższych godzinach ma wynosić 3,5% minimalnego wynagrodzenia za pracę określonego na podstawie przepisów o minimalnym wynagrodzeniu za pracę.[1]

Nowe zasady realizacji recept rocznych

Wchodzą w życie nowe zasady realizacji recept rocznych. Będzie można wydać jednorazowo z recepty rocznej ilość leku niezbędną do 120-dniowej terapii, a gdy na recepcie przepisano ilość leku większą niż do 120-dniowego stosowania kolejną ilość leku niezbędną do następnego 120-dniowego okresu stosowania, pacjent może otrzymać po upływie ¾ okresu, na który zrealizował receptę.[1]

Zwrot leku po utracie refundacji

Wejść w życie ma przepis pozwalający aptekom na zwrot ceny leku posiadanego na stanie, jeśli utracił refundację bądź została ona skrócona.[1]

Zmiany wykazów co trzy miesiące

Nowelizacja ustawy zakłada zmiany wykazów leków refundowanych co 3, a nie jak dotychczas 2 miesiące.[1]

Szczepienia w aptekach

Wraz z wejściem w życie DNUR szczepienia przeciwko COVID-19 nie będą już związane ze stanem epidemii lub zagrożenia epidemicznego. Szczepienia zalecane będą finansowane przez NFZ. Zmiana obejmuje też możliwość wykonywania zalecanych szczepień ochronnych oraz szczepień przeciw COVID-19 przez farmaceutę u pacjentów, którzy ukończyli 15 rok życia.[1]

Pełny tekst ustawy poniżej.

DNUR

Piśmiennictwo

  1. MZ.(2023).Ustawa z dnia 13 lipca 2023 r. o zmianie ustawy o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych oraz niektórych innych ustaw. Pełny tekst

Subskrybuj
Powiadom o
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments
FB
Twitter/X
LinkedIn
WhatsApp
Email
Wydrukuj

Zobacz też

0
Wyraź swoje zdanie i dodaj komentarz :)x

Zaloguj się