fbpx

Suplementy NutroPharma w świetle raportu Naczelnej Izby Kontroli

Autor:
mgr farm.
Publikacja: 05/08/2022
Partner: Artykuł przygotowany na zlecenie firmy Nutro Pharma
18 stycznia 2022 roku został opublikowany raport Naczelnej Izby Kontroli (NIK), w którym wykazano, że nadzór sprawowany przez Główny Inspektorat Sanitarny (GIS) nad suplementami diety jest niewystarczający, a system kontroli dotyczący wprowadzania na rynek nowych suplementów diety jest całkowicie niewydolny.

Spis treści

  • NQS to autorski system firmy NutroPharma oparty na normie ISO 22000, wprowadzony po to, by zwiększyć jakość wprowadzanych na rynek suplementów diety i żywności specjalnego przeznaczenia medycznego.
  • NQS obejmuje wszystkie etapy obecności preparatu na rynku – od ustalenia składu w oparciu o aktualne rekomendacje i literaturę naukową aż po kontrole preparatu wprowadzonego na rynek.
  • NQS gwarantuje jakość i bezpieczeństwo preparatów m.in. dzięki przeprowadzanym kontrolom każdej partii, rutynowym i cyklicznym badaniom jakościowo-ilościowym oraz analizom poziomu zanieczyszczeń przeprowadzanym przez niezależne laboratoria.

Jak donosi raport NIK, w latach 2017-2020 do GIS złożono prawie 63 tys. powiadomień o wprowadzeniu lub zamiarze wprowadzenia do obrotu nowego suplementu diety, a jedynie 11% z nich poddano analizie, i to nie zawsze wnikliwej. Weryfikacja jedynie ponad połowy analizowanych wniosków została zakończona do maja 2021 roku, zwykle trwa ona latami, a w tym czasie suplementy diety mogą być normalnie sprzedawane, nawet jeśli jakość tych produktów budzi wątpliwość GIS. Zdaniem GIS opóźnienia w weryfikacji powiadomień były spowodowane głównie znaczącym wzrostem liczby powiadomień składanych przez przedsiębiorców, brakiem uregulowania na poziomie unijnym przepisów dotyczących składników niedozwolonych w suplementach diety oraz czasochłonnym i w wielu przypadkach skomplikowanym charakterem ich weryfikacji. Z kolei zdaniem kontrolerów NIK najistotniejszą przyczyną opóźnień i niskiej efektywności były jednak braki kadrowe – w 2020 roku na jednego pracownika przypadało miesięcznie blisko 300 zgłoszeń. W ocenie NIK wymaga uregulowania i usprawnienia kwestia rejestracji suplementów diety, nadzoru nad ich wprowadzaniem do obrotu i sprzedażą. Ponadto w raporcie NIK zwrócono uwagę na niską świadomość pacjentów dotyczącą różnic pomiędzy lekiem a suplementem diety oraz na rolę jaką odgrywają w tej kwestii reklamy suplementów diety.[1]

Firma NutroPharma, chcąc podnieść jakość swoich suplementów diety oraz żywności specjalnego przeznaczenia medycznego, wprowadziła w 2017 roku swój autorski system zarządzania jakością i bezpieczeństwem oparty na normie ISO 22000 – NutroPharma Quality System (NQS). O objęciu systemem NQS produktu świadczy hologram zamieszczony na jego opakowaniu.

System NQS dotyczy trzech obszarów: nauka, jakość i bezpieczeństwo. Skład każdego preparatu oparty jest na aktualnych wytycznych, danych literaturowych, rekomendacjach eksperckich oraz wynikach badań naukowych, a w razie potrzeby (np. w przypadku zmiany wytycznych) producent uwzględnia możliwość aktualizacji składu preparatu już dostępnego na rynku. Przeprowadzane są także rutynowe i cykliczne badania potwierdzające skład jakościowo-ilościowy. Ponadto wybrane partie produktów są archiwizowane, a ich skład jest badany po 2 latach od produkcji. Gwarancją bezpieczeństwa jest analiza poziomu zanieczyszczeń każdej partii produktu przed wprowadzeniem jej na rynek przeprowadzana przez niezależne, akredytowane laboratoria zewnętrzne. Firma NutroPharma monitoruje także występowanie ewentualnych działań niepożądanych po wprowadzeniu produktu do obrotu.

Instytut Jakości Jagiellońskiego Centrum Innowacji wydał pozytywną opinię dotyczącą systemu NQS, oceniając działania podejmowane w ramach NQS jako wartościowe i skuteczne. NutroPharma dba o wysoką jakość swoich produktów, co wyróżnia ją spośród wielu producentów suplementów diety i żywności specjalnego przeznaczenia medycznego.[2]

Piśmiennictwo

  1. NIK. (2022). (Nie)kontrolowane suplementy diety. pełny tekst
  2. Dobosz A. (2022). Opinia Instytutu Jakości Jagiellońskiego Centrum Innowacji dotycząca systemu NQS – NutroPharma Quality System. pełny tekst
FB
Twitter/X
LinkedIn
WhatsApp
Email
Wydrukuj

Powiązane opracowania

Zaloguj się