fbpx

escitalopram

Serwis:
Nowy komunikat URPL do fachowych pracowników zdrowia dotyczy związku pomiędzy przyjmowaniem citalopramu i escitalopramu a zależnym od dawki wydłużeniem odstępu QT.
Scroll to Top

Zaloguj się