fbpx

interakcje leków

Serwis:
Klarytromycyna wchodzi w interakcje z wieloma lekami, ponieważ jest silnym inhibitorem izoformy 3A4 cytochromu P-450, który neutralizuje kwetiapinę.
Scroll to Top

Zaloguj się