Tag: Opieka farmaceutyczna

Opieka Farmaceutyczna to nowa koncepcja postępowania i postawy farmaceuty wobec pacjentów i ich farmakoterapii, która dąży do pełnego wykorzystania potencjału jaki daje wykształcenie w zawodzie farmaceuty i wskazuje sposób, w jaki pacjenci powinni być informowani o tym jak i kiedy stosować leki. Określa też jak powinna wyglądać współpraca farmaceuty z lekarzem i innymi pracownikami opieki zdrowotnej.

Koncepcja ta dotyczy także odpowiedzialności za nadzór nad farmakoterapią oraz za doradzanie i ocenę efektów leczenia.  Rozpoznając i rozwiązując problemy związane z niewłaściwą farmakoterapią (tzw. problemy lekowe) oraz zapobiegając im, farmaceuta eliminuje niepożądane skutki leczenia, a tym samym przyczynia się do poprawy jakości procesu leczenia i obniżenia jego kosztów.

Więcej informacji w leksykonie pod hasłem Opieka Farmaceutyczna