Tag: Opieka farmaceutyczna

Opieka Farmaceutyczna to nowa koncepcja postępowania i postawy farmaceuty wobec pacjentów i ich farmakoterapii, która dąży do pełnego wykorzystania potencjału jaki daje wykształcenie w zawodzie farmaceuty i wskazuje sposób, w jaki pacjenci powinni być informowani o tym jak i kiedy stosować leki. Określa też jak powinna wyglądać współpraca farmaceuty z lekarzem i innymi pracownikami opieki zdrowotnej.

Koncepcja ta dotyczy także odpowiedzialności za nadzór nad farmakoterapią oraz za doradzanie i ocenę efektów leczenia.  Rozpoznając i rozwiązując problemy związane z niewłaściwą farmakoterapią (tzw. problemy lekowe) oraz zapobiegając im, farmaceuta eliminuje niepożądane skutki leczenia, a tym samym przyczynia się do poprawy jakości procesu leczenia i obniżenia jego kosztów.

Więcej informacji w leksykonie pod hasłem Opieka Farmaceutyczna


Nasze projekty
Partnerzy Pilotażu Opieki Farmaceutycznej
Partner Usługi Przegląd Lekowy Pilotaż opieki farmaceutycznej
Partner Usługi Przegląd Domowej Apteczki Pilotaż opieki farmaceutycznej
Partner Usług Pilotaż opieki farmaceutycznej