fbpx

penicylina

Serwis:
Główny Inspektorat Farmaceutyczny opublikował komunikat dotyczący zmian dostępności leków w Polsce.
Penicyliny należą do antybiotyków β-laktamowych, których mechanizm działania polega na hamowaniu aktywności białek wiążących penicyliny (PBP – penicillin binding proteins), takich jak np. transpeptydazy, co zapobiega syntezie ściany komórkowej bakterii. W ten sposób podczas podziału komórki nie dochodzi do powstania ściany komórkowej, w następstwie czego komórka bakterii obumiera.
Scroll to Top

Zaloguj się