Tag: Kompleksowy System Opieki Farmaceutycznej

Kompleksowy System Opieki Farmaceutycznej (KSOF, ksof.pl) to rozwijany przez opieka.farm sp. z o.o. system pracy, zbiór narzędzi i sprawdzonych rozwiązań dla aptek otwartych, wspierających wdrażanie Opieki Farmaceutycznej.

Polskie doświadczenia z Przeglądami Lekowymi

Przegląd nie może być wykonywany pod nieobecność pacjenta, na podstawie samej tylko listy leków z recept. Bez wywiadu farmaceuta nie ma możliwości oceny compliance, sprawdzenia czy pacjent odpowiednio inhalator czy inną postać leku, czy też edukacji pacjenta w zakresie bezpieczeństwa i skuteczności farmakoterapii.

Czytaj więcej »