fbpx

technik farmaceutyczny

W jaki sposób przebiega i ile trwa staż w przypadku technika farmaceutycznego? Jakie są obowiązki stażysty oraz opiekuna stażu?
Serwis:
Do konsultacji publicznych trafił projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie ustawicznego rozwoju zawodowego osób wykonujących niektóre zawody medyczne, który dotyczy m.in. techników farmaceutycznych. W projekcie rozporządzenia podano m.in. formy samokształcenia, liczbę punktów edukacyjnych za poszczególne formy ustawicznego rozwoju zawodowego oraz liczbę punktów niezbędnych do zaliczenia obowiązku doskonalenia zawodowego.
W tym artykule opiszę różnice w zakresie uprawnień osób pracujących w aptece. Różnice te nie służą poniżaniu lub wywyższaniu którejś z grup zawodowych. Technik nie jest pomocnikiem magistra. Każdy z nich ma inne kompetencje i za co innego odpowiada. Każdy odbył swój cykl edukacyjny i zdobył swój zakres wiedzy i umiejętności. Kompetencje technika farmaceutycznego i farmaceuty uzupełniają się i razem tworzą oni zespół pracowników fachowych apteki.
Scroll to Top

Zaloguj się