fbpx

Uprawnienia dodatkowe pacjenta – co trzeba wiedzieć?

Autor:
mgr farm.
Publikacja: 14/11/2023
Przewodnik po uprawnieniach dodatkowych, które przysługują pacjentom.

Spis treści

Treść tylko dla farmaceutów i techników farmaceutycznych.

Na każdej recepcie mogą się znaleźć informacje o szczególnych uprawnieniach pacjentów do zakupu bezpłatnych lub tańszych leków. Może to być kod uprawnień dodatkowych lub identyfikator. W zakresie realizacji recept i zleceń uprawnienia dodatkowe upoważniają do dodatkowych zniżek na leki, ŚSSPŻ lub wyroby medyczne.

Kody uprawnień dodatkowych (AZ, IB, IW, PO, WP, ZK, S, C) zapisane są w załączniku nr 1 do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 kwietnia 2018 r. w sprawie recept. Uprawnienia te określone są w ustawie z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanej ze środków publicznych.[1]

W ustawie z dnia 6 września 2001 r. Prawo Farmaceutyczne w art. 96a pkt 8 ust.4 opisane są identyfikatory (BW, DN, CN, IN), które uprawniają do refundowanych świadczeń zdrowotnych osoby nieubezpieczone.[2]

Uprawnienia dodatkowe AZ, IB, IW, PO, WP, ZK osoba realizująca receptę może uzupełnić na podstawie dokumentów okazanych przez osobę przedstawiającą receptę do realizacji, natomiast uprawnień S i C nie można uzupełnić. (Patrz: Czy będzie można uzupełnić na recepcie kod uprawnień “C”?”.)

Identyfikatory nie mogą zostać uzupełnione przez osobę realizującą receptę.

Uprawnienie IB

Pacjentom posiadającym uprawnienie IB przysługują bezpłatnie:

 • wszystkie leki gotowe zarejestrowane w Polsce o statusie Rp i Rpz,
 • ŚSSPŻ najdujące się na listach refundacyjnych.

Uprawnienie IB jest nadrzędne nad wpisaną odpłatnością tzn. nawet jeżeli lekarz wpisze odpłatność 100% lub X produkt wydaje się bezpłatnie.

Pacjentom z tym uprawnieniem przysługują bezpłatnie do wysokości limitu:

 • wyroby medyczne wydawane na zlecenie.

Pozostałe produkty wydawane są zgodnie ze wpisaną odpłatnością. Są to:

 • leki gotowe o statusie Rpw,
 • leki recepturowe,
 • wyroby medyczne wydawane na receptę (testy paskowe, opatrunki).

Uprawnienie IW

Pacjentom posiadającym uprawnienia IW przysługują bezpłatnie do wysokości limitu:

 • wszystkie leki gotowe o statusie Rp, Rpz i Rpw objęte refundacją,
 • wyroby medyczne refundowane wydawane na receptę,
 • wyroby medyczne wydawane na zlecenie.

Jeżeli na recepcie zaznaczono odpłatność 100% lub X to pomimo posiadania przez pacjenta uprawnienia IW leki lub wyroby medyczne należy wydać pełnopłatnie.

Pozostałe leki wydaje się zgodnie ze wpisaną odpłatnością.

Uprawnienie ZK

Pacjentom posiadającym uprawnienia ZK przysługują bezpłatnie do wysokości limitu:

 • wszystkie leki gotowe o statusie Rp, Rpz i Rpw objęte refundacją.

Jeżeli na recepcie zaznaczono odpłatność 100% lub X to pomimo posiadania przez pacjenta uprawnienia ZK leki lub wyroby medyczne należy wydać pełnopłatnie.

Bezpłatnie pacjentom z uprawnieniem ZK przysługują leki Rx i OTC zamieszczone w załączniku do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 3 lutego 2010r.[3]. Receptę na leki z tej listy należy zrealizować bezpłatnie nawet jeżeli lekarz wpisał odpłatność 100% lub X.

Uprawnienie PO (uprawnieni żołnierze i pracownicy)

Pacjentom posiadającym  uprawnienie PO- uprawnionym żołnierzom i pracownikom  przysługują bezpłatnie:

 • wyroby medyczne wydawane na receptę refundowane,
 • leki recepturowe.

Pacjentom z tym uprawnieniem przysługują bezpłatnie do wysokości limitu:

 • wszystkie leki gotowe o statusie Rp, Rpz i Rpw objęte refundacją,
 • wyroby medyczne wydawane na zlecenie.

Jeżeli na recepcie zaznaczono odpłatność 100% lub X to pomimo posiadania przez pacjenta uprawnienia PO leki należy wydać pełnopłatnie.

Uprawnienie PO  (weterani poszkodowani w działaniach poza granicami państwa)

Pacjentom posiadającym  uprawnienie PO- weteranom poszkodowanym w działaniach poza granicami państwa  przysługują bezpłatnie:

 • wszystkie leki gotowe o statusie Rp, Rpz i Rpw refundowane,
 • wyroby medyczne refundowane wydawane na receptę,
 • leki recepturowe.

Pacjentom z tym uprawnieniem przysługują bezpłatnie do wysokości limitu:

 • wyroby medyczne wydawane na zlecenie.

Jeżeli na recepcie zaznaczono odpłatność 100% lub X to pomimo posiadania przez pacjenta uprawnienia PO leki lub wyroby medyczne należy wydać pełnopłatnie.

Leki OTC z listy o ile apteka ma podpisaną umowę z jednostką wojskową.

Uprawnienie WP

Pacjentom posiadającym uprawnienie WP w zależności od rodzaju pełnionej służby przysługują bezpłatnie:

 • wszystkie leki gotowe o statusie Rp, Rpz i  Rpw refundowane,
 • wyroby medyczne wydawane na receptę,
 • środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego refundowane,
 • leki recepturowe

lub

 • produkty lecznicze, wyroby medyczne i ich wyposażenie.

Uprawnienie AZ

Pacjentom posiadającym uprawnienie AZ przysługują bezpłatnie:

 • leki związane z chorobami wywołanymi pracą przy azbeście [4]

Uprawnienie S

Pacjentom posiadającym uprawnienie S przysługują bezpłatnie:

 • zarejestrowane leki o statusie Rp, Rpz i Rpw objęte refundacją zgodnie z wykazem z obwieszczenia MZ w sprawie leków refundowanych,
 • środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego refundowane zgodnie z wykazem z obwieszczenia MZ w sprawie leków refundowanych,
 • wyroby medyczne wydawane na receptę zgodnie z wykazem z obwieszczenia MZ w sprawie leków refundowanych.

Jeżeli na recepcie zaznaczono odpłatność 100% lub X to pomimo wpisanego na recepcie uprawnienia S leki lub wyroby medyczne należy wydać pełnopłatnie.

Uprawnienie C

Pacjentkom posiadającym uprawnienie C przysługują bezpłatnie:

Jeżeli na recepcie zaznaczono odpłatność 100% lub X to pomimo wpisanego na recepcie uprawnienia S leki lub wyroby medyczne należy wydać pełnopłatnie.

Osobny artykuł zostanie poświęcony dokumentom uprawniającym do korzystania z danego uprawnienia.

Piśmiennictwo

 1. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych pełny tekst .pdf
 2. Ustawa Prawo Farmaceutyczne pełny tekst .pdf
 3. OBWIESZCZENIE MINISTRA ZDROWIA z dnia 27 listopada 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie wykazu leków dla świadczeniobiorcy posiadającego tytuł „Zasłużonego Honorowego Dawcy Krwi” lub „Zasłużonego Dawcy Przeszczepu pełny tekst.pdf
 4. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 15 września 2005 r. w sprawie leków związanych z chorobami wywołanymi pracą przy azbeście pełny tekst .pdf

Subskrybuj
Powiadom o
2 komentarzy
Najwyżej oceniane
Nowsze Najstarsze
Inline Feedbacks
View all comments
Katarzyna Malec

W Rozporządzeniu w sprawie recept z 23.12.2020 (i po nowelizacji) pojawia się również uprawnienie WE. Warto je dodać do tego zestawienia. Wg tego Rozporządzenia oprócz uprawnień S i C, osoba realizująca receptę nie może też uzupełnić uprawnień WP i WE.

Patrycja Cieślik

Dziękujemy za uzupełnienie! 🙂

FB
Twitter/X
LinkedIn
WhatsApp
Email
Wydrukuj

Zobacz też

2
0
Wyraź swoje zdanie i dodaj komentarz :)x

Zaloguj się