fbpx

Serwis:

Ustawiczny rozwój zawodowy techników farmaceutycznych – znamy projekt rozporządzenia

Autor:
mgr farm.
Dodano: 12/02/2024
Aktualizacja: 13/02/2024
Do konsultacji publicznych trafił projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie ustawicznego rozwoju zawodowego osób wykonujących niektóre zawody medyczne, który dotyczy m.in. techników farmaceutycznych. W projekcie rozporządzenia podano m.in. formy samokształcenia, liczbę punktów edukacyjnych za poszczególne formy ustawicznego rozwoju zawodowego oraz liczbę punktów niezbędnych do zaliczenia obowiązku doskonalenia zawodowego.

Do konsultacji publicznych trafił projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie ustawicznego rozwoju zawodowego osób wykonujących niektóre zawody medyczne, który dotyczy m.in. techników farmaceutycznych.[1] Projekt doprecyzowuje, w jaki sposób przebiegać będzie doskonalenie zawodowe niektórych zawodów medycznych i stanowi rozwinięcie Ustawy z dnia 17 sierpnia 2023 r. o niektórych zawodach medycznych wchodzącej w życie 26 marca 2024 roku. Ustawa o niektórych zawodach medycznych w rozdziale 4 reguluje kwestię praw i obowiązków w zakresie rozwoju zawodowego. Przede wszystkim ustanawia zasadę, że osoba wykonująca zawód medyczny ma prawo i obowiązek ustawicznego rozwoju zawodowego przez aktualizację swojej wiedzy i umiejętności zawodowych.[2]

Ustawiczny rozwój zawodowy odbywać ma się w 5-letnim okresie rozliczeniowym. Okres edukacyjny rozpoczyna się z dniem 1 stycznia roku następującego po roku, w którym osoba wykonująca zawód medyczny uzyskała wpis do rejestru. Za udział w poszczególnych formach kształcenia podyplomowego lub doskonalenia zawodowego przysługują punkty edukacyjne.

W projekcie rozporządzenia podano formy samokształcenia, liczbę punktów edukacyjnych za poszczególne formy ustawicznego rozwoju zawodowego wraz z dokumentami potwierdzającymi ich realizację oraz liczbę punktów niezbędnych do zaliczenia obowiązku doskonalenia zawodowego a także wzór karty rozwoju zawodowego osoby wykonującej zawód medyczny.

Wśród  form przewidziano m.in. udział w konferencjach, zjazdach, czy warsztatach szkoleniowych organizowanych przez towarzystwa naukowe, stowarzyszenia zawodowe, czy pracodawców. Samokształcenie może być również realizowane przez opublikowanie monografii naukowej lub artykułu naukowego, uzyskanie tytułu naukowego lub stopnia naukowego, czy wykonywanie czynności zawodowych w formie wolontariatu.

Wszystkie formy można przejrzeć poniżej:

dokument656201

Określono, że w czasie pięcioletniego “okresu edukacyjnego” należy uzyskać w sumie 200 punktów,  z czego 120 punktów musi pochodzić z udziału w kursie doskonalącym.

§ 3. 1. Dopełnienie przez osobę wykonującą dany zawód medyczny obowiązku
ustawicznego rozwoju zawodowego polega na uzyskaniu w 5-letnim okresie rozliczeniowym,
zwanym dalej „okresem edukacyjnym”, co najmniej 200 punktów edukacyjnych za udział w
wybranych formach doskonalenia zawodowego, w tym 120 punktów edukacyjnych za udział
w kursie doskonalącym.

Projekt trafił do konsultacji publicznych, ale proponuje się, aby przepisy rozporządzenia weszły w życie z dniem 26 marca 2024 r. tj. w dniu wejścia w życie ustawy.

Cały projekt dostępny poniżej:

Rozporządxzenie ws kształcenia ustawicznego
WNIOSKI PRAKTYCZNE / KOMENTARZ REDAKCJI:
Do konsultacji publicznych trafił projekt rozporządzenia w sprawie ustawicznego rozwoju zawodowego osób wykonujących niektóre zawody medyczne. Przewiduje się, że rozporządzenie wejdzie w życie dnia 26 marca 2024 roku. Po wejściu w życie technicy farmaceutyczni będą zobowiązani do rozpoczęcia kształcenia ustawicznego z dniem 1 stycznia roku następującego po roku, w którym osoba wykonująca zawód medyczny uzyskała wpis do rejestru. W ciągu pięcioletniego okresu rozliczeniowego będą mieli konieczność zdobycia 200 punktów, z czego 120 pochodzić będzie z kursu doskonalącego.

Piśmiennictwo:

  1. Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie ustawicznego rozwoju zawodowego osób wykonujących niektóre zawody medyczne z dnia 9.02.2024 Projekt (rcl.gov.pl)
  2. Ustawa z dnia 17 sierpnia 2023 r. o niektórych zawodach medycznych. D2023000197201.pdf (dziennikustaw.gov.pl))

Czy ten materiał był przydatny?
Czy przedstawiony materiał był przydatny?
Hidden

Więcej z kategorii "":

Podziel się:
Subskrybuj
Powiadom o
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments

Przeczytaj najnowszy numer Gońca Aptecznego:

Czytaj też:

0
Wyraź swoje zdanie i dodaj komentarz :)x
Scroll to Top

Zaloguj się

Zgłoś problem/błąd

Przepraszam. Musisz być zalogowany, aby zobaczyć ten formularz.