fbpx

Vivomixx – Analiza produktu i opinia redakcji

Autor:
mgr farm.
Dodano: 03/02/2022
Aktualizacja: 05/11/2022
Vivomixx - opinia eksperta i analiza składu.
Vivomixx - opinia eksperta i analiza składu.

Vivomixx to wieloszczepowy probiotyk o statusie suplementu diety, dostępny w różnych postaciach. Ma przywracać równowagę jelit w stanach dysbiozy. Z korespondencji z producentem dowiedziałam się, że Vivomixx został opracowany z myślą o pacjentach cierpiących na choroby związane z przewlekłymi stanami zapalnymi jelit.

W tym artykule podsumowuję, komu moim zdaniem możemy rekomendować produkt Vivomixx i skąd wynika jego cena.

Skład Vivomixx

Vivomixx zawiera Formułę De Simone czyli 8 szczepów liofilizowanych żywych kultur bakterii w tych samych proporcjach[1]:

 1. Streptococcus thermophilus DSM24731®,
 2. Bifidobacterium longum DSM24736®,
 3. Bifidobacterium breve DSM24732®,
 4. Bifidobacterium infantis DSM24737®,
 5. Lactobacillus acidophilus DSM24735®,
 6. Lactobacillus plantarum DSM24730®,
 7. Lactobacillus paracasei DSM24733<®,
 8. Lactobacillus delbrueckii ssp. bulgaricus DSM24734®.

Substancje pomocnicze zmieniają się w zależności od formy produktu, jednak żaden z nich nie zawiera laktozy i glutenu.

W kroplach został zastosowany olej palmowy.

Opinia do składu

Zastosowana w produkcie Vivomixx kompozycja probiotyczna to formuła De Simone, w Stanach Zjednoczonych dostępna w produkcie Visbiome, a przed 2016 rokiem w preparacie VSL#3 (pisząc w tym artykule o badaniach dla VSL3# mam na myśli te, których wyniki opublikowano właśnie przed 2016 rokiem).

Producent deklaruje, że skuteczność zawartej w preparacie kompozycji probiotycznej została potwierdzona w ponad 60 badaniach klinicznych. Rzeczywiście, można odnaleźć wyniki wielu przeprowadzonych badań i nie sposób omówić wszystkich w bieżącym artykule. Skupię się więc na tych wynikach, które moim zdaniem mają największe znaczenie przy rekomendacji produktu Vivomixx pacjentowi w aptece.

Mikrobiota jelitowa wydaje się odgrywać ważną rolę w patogenezie nieswoistych chorób zapalanych jelit. W przeglądzie badań klinicznych z 2014 roku wykazano skuteczność stosowania VSL#3 w leczeniu oraz utrzymaniu remisji niektórych z tych chorób.[2] W randomizowanym badaniu klinicznym porównywano skuteczność i bezpieczeństwo małych dawek balsalazydu w połączeniu z VSL#3 ze stosowaniem balsalazydu w średniej dawce lub mesalazyny w 8-tygodniowym leczeniu łagodnego do umiarkowanego aktywnego wrzodziejącego zapalenia jelita grubego (WZJG). Połączeniem balsalazyd/VSL#3 szybciej osiągano remisję niż samym balsalazydem lub mesalazyną. Ponadto balsalazyd z lub bez VSL#3 był lepiej tolerowany niż mesalazyna.[3]

Skuteczność preparatu VSL#3 w różnych wskazaniach oceniano w podwójnie zaślepionych, randomizowanych badaniach klinicznych z grupą kontrolną placebo.

Udowodniono jego działanie w osiąganiu remisji u pacjentów z WZJG leczonych jednocześnie aminosalicylanami i/lub lekami immunosupresyjnymi. Po 8 tygodniach przyjmowania 3600 mld bakterii dziennie spadek wskaźnika aktywności wrzodziejącego zapalenia jelita grubego o 50% lub więcej był znacząco wyższy w grupie VSL#3 niż w grupie placebo.[4]

W trwającym rok badaniu wykazano skuteczność VSL#3 w wywoływaniu i utrzymywaniu remisji u dzieci z aktywnym WZJG. 29 pacjentów z nowo rozpoznanym WZJG zostało losowo przydzielonych do grupy otrzymującej dawkę VSL#3 zależną od masy ciała (450 – 1800 mld bakterii dziennie) lub placebo w połączeniu z równoczesnym leczeniem steroidami i leczeniem podtrzymującym mesalazyną. Remisję osiągnięto u 92,8% dzieci leczonych VSL#3 i standardową terapią w porównaniu do 36,4% leczonych placebo i standardową terapią. 21,4% pacjentów leczonych VSL#3 miało nawrót w ciągu 1 roku od obserwacji w porównaniu do 73,3% pacjentów z grupy placebo.[5]

Udowodniono, że formuła preparatu zmniejsza częstość występowania zapalenia zbiornika jelitowego (pouchitis) utworzonego w czasie zabiegu chirurgicznego stosowanego w leczeniu WZJG grubego (stosowano 900 mld bakterii/dzień) oraz jest skuteczna w utrzymaniu remisji przewlekłej postaci zapalenia zbiornika u pacjentów leczonych wcześniej antybiotykami (podawano 1800 mld bakterii/dzień).[6],[7]

Niemowlętom cierpiącym z powodu kolki karmionym wyłącznie piersią podawano 10 kropli (5 mld bakterii) probiotyku zawierającego formułę De Simone lub placebo przez 21 dni. Dzieci otrzymujące mieszankę probiotyków płakały w ciągu dnia krócej niż dzieci otrzymujące placebo, co może wskazywać, że przyjmowanie preparatu zmniejszyło ich dolegliwości.[8]

W 2013 oceniano skuteczność preparatu VSL#3 w zapobieganiu biegunki związanej z przyjmowaniem antybiotyku u hospitalizowanych pacjentów. Stwierdzono, że stosowanie VSL#3 900 mld bakterii dziennie wiązało się ze znacznym zmniejszeniem częstości występowania biegunki u pacjentów leczonych antybiotykami.[9]

Zobacz też: Które probiotyki można przyjmować razem z antybiotykiem? – Wyjaśniamy!

Oceniono, że VSL#3 jest bezpieczny i skuteczniejszy niż placebo w łagodzeniu objawów i poprawie jakości życia dzieci dotkniętych zespołem jelita drażliwego (IBS) – w badaniu z 59 uczestnikami w subiektywnej ocenie lepiej łagodził objawy, zmniejszał ból brzucha oraz uczucie wzdęcia.[10] W badaniu z 48 dorosłymi uczestnikami przyjmowanie VSL#3 (900 mld bakterii/dziennie) jak i placebo zmniejszyło wzdęcia u badanych pacjentów. Różnica w odsetku pacjentów osiągających zadowalające złagodzenie wzdęć przy VSL# 3 w porównaniu z placebo wynosiła 13%. Pasaż w okrężnicy był znacząco opóźniony w przypadku VSL# 3 w porównaniu z placebo.[11]

W badaniu z 2014 roku wykazano skuteczność przyjmowania VSL#3 (900 mld/dzień) w zapobieganiu nawrotom encefalopatii wątrobowej oraz zmniejszaniu ryzyka hospitalizacji i nasilenia choroby u pacjentów z marskością wątroby przyjmujących VSL#3 przez 6 miesięcy w dawce 390 mld bakterii.[12]

W 2021 roku ukazała się publikacja podsumowująca wytyczne Amerykańskiego Towarzystwa Gastroenterologicznego (American Gastroenterological Association, AGA) z 2020 roku i uzupełniająca je o rekomendacje Polskiego Towarzystwa Gastroenterologii (PTG-E).

W dokumencie opublikowanym przez AGA wyszczególniono 8 jednostek:

 • Leczenie zakażenia Clostridioides difficile (C. difficile),
 • Zapobieganie zakażeniu C. difficile,
 • Leczenie choroby Leśniowskiego i Crohna,
 • Leczenie wrzodziejącego zapalenia jelita grubego,
 • Leczenie pouchitis (zapalenie błony śluzowej zbiornika jelitowego),
 • Leczenie zespołu jelita nadwrażliwego,
 • Leczenie ostrego zapalenia żołądkowo-jelitowego,
 • Zapobieganie występowaniu martwiczego zapalenia jelit u wcześniaków

Ustalono rekomendacje zastosowania probiotyków tylko w trzech przypadkach: zapobieganie zakażeniu C. difficile, leczenie pouchitis oraz zapobieganie martwiczemu zapaleniu jelit u wcześniaków. Według AGA kombinacja szczepów probiotycznych zawartych w suplemencie Vivomixx może być stosowana w leczeniu pouchitis. AGA nie zaleca podawania probiotyków dorosłym i dzieciom z zespołem jelita nadwrażliwego (irritable bowel syndrome, IBS). Według wytycznych PTG-E można podawać konkretne szczepy probiotyczne lub ich kombinacje celem łagodzenia objawów IBS. Wśród rekomendowanych preparatów złożonych znajduje się kombinacja szczepów bakterii obecna w suplemencie Vivomixx. W przypadku wrzodziejącego zapalenia jelita grubego podawanie probiotyków z powodu braku wystarczających dowodów zalecono tylko w ramach badań klinicznych. W metaanalizie z 2017 r. stwierdzono jednak obiecujące wyniki w dwóch badaniach prospektywnych przy zastosowaniu preparatu zawierającego 8 szczepów (w publikacji wymieniono jednak jedynie gatunki bakterii, bez podawania konkretnych szczepów: L. paracasei subsp. paracasei, Lactobacillus plantarum, L. acidophilus, L. delbrueckii subsp. bulgaricus, Bifidobacterium longum subsp. longum, Bifidobacterium breve, B. longum subsp. infantis i S. salivarius subsp. thermophilus). W analizie łączonej kolejnych badań klinicznych nie obserwowano już jednak takiej zależności. Stwierdzono, że z takiego połączenia korzyść w indukcji remisji mogą odnieść dzieci, ale potrzebne są dalsze badania oceniające tę zależność. W wytycznych AGA zawarto rekomendacje do stosowania probiotyków w biegunce związanej z zakażeniem C. difficile (rekomendowano inne szczepy niż zawarte w Vivomixx), jednak nie ma w nich ogólnego odniesienia do biegunki związanej z przyjmowaniem antybiotyków. W wytycznych opublikowanych na początku 2020 roku przez PTG-E nie zaleca się przyjmowania profilaktycznego probiotyków oraz ich stosowania w terapii uzupełniającej leczenia zakażenia C. difficile.[13]

Przewodnik Kliniczny po Produktach Probiotycznych Dostępnych w Kanadzie rekomenduje stosownie produktu Visbiome[14]:

 • u dorosłych
  • w pouchitis,
  • jako dodatek do standardowego leczenia WZJG,
  • jako dodatek do standardowego leczenia niealkoholowego stłuszczeniowego zapalenia wątroby, niealkoholowej stłuszczeniowej choroby wątroby oraz minimalnej encefalopatii wątrobowej,
 • u dzieci
  • jako dodatek do standardowego leczenia,
  • w łagodzeniu objawów IBS,
  • w biegunce zakaźnej jako dodatek do standardowego leczenia niealkoholowego stłuszczeniowego zapalenia wątroby, niealkoholowej stłuszczeniowej choroby wątroby oraz minimalnej encefalopatii wątrobowej.

W składzie produktów Vivomixx ze względów ekologicznych oraz związanej z nimi opinii społecznej (obserwowanej wśród moich pacjentów) zainteresowało mnie użycie oleju palmowego. Zapytałam producenta o powód użycia tego konkretnego oleju. W odpowiedzi dostałam informację, że nie ma obecnie zamiennika z równie wysoką stabilnością.

Zobacz też: Jaki probiotyk polecić dla noworodka po cesarskim cięciu? – Pytanie do redakcji

Forma suplementu Vivomixx

Vivomixx dostępny jest w formie kapsułek, saszetek lub kropli w pięciu wariantach różniących się ilością bakterii:

 • 450 miliardów bakterii w 1 saszetce
 • 225 miliardów bakterii w 1 saszetce
 • 112 miliardów bakterii w 1 kapsułce
 • 10 miliardów bakterii w 1 mikrokapsułce
 • 5 miliardów bakterii w 10 kroplach

Saszetki, kapsułki oraz krople należy przechowywać w temperaturze od 2 do 8 °C. Dopuszcza się ich przechowywanie w temperaturze poniżej 25°C przez maksymalnie 7 dni bez negatywnego wpływu na zawartość. Krople nadają się do użycia przez 3 tygodnie po otwarciu. Mikrokapsułki przechowuje się w temperaturze do 25 °C.

Opinia na temat formy

Różnorodność dostępnych postaci umożliwia stosowanie preparatu u wszystkich grup wiekowych i dobranie formy do preferencji pacjenta. Konieczność przechowywania w lodówce może być uciążliwa dla części pacjentów, jednak warto zauważyć, że często ze względu na sposób użycia produkt zostanie wykorzystany przed upływem 7 dni od zakupu i w rzeczywistości dostęp do lodówki nie będzie niezbędny.

Stosowanie suplementu Vivomixx

Producent deklaruje, że codzienna suplementacja Vivomixx wspiera równowagę i prawidłowe funkcjonowanie układu pokarmowego.

Sposób stosowania i przeznaczenie produktu różni się w zależności od postaci preparatu:

 • Saszetki
  • Grupa wiekowa: dzieci > 3 lat, dorośli
  • Sposób użycia: zawartość saszetki rozpuścić w letniej wodzie lub innym letnim płynie (mleko, sok, jogurt), spożyć bezpośrednio po przygotowaniu
  • Dawkowanie: 1-2 saszetki
 • Kapsułki
  • Grupa wiekowa: niemowlęta, dzieci, dorośli
  • Sposób użycia: Niemowlęta, dzieci < 3 lat: kapsułkę otworzyć, zawartość rozpuścić w letnim płynie, spożyć bezpośrednio po przygotowaniu, dzieci > 3 lat, dorośli: kapsułkę połknąć i popić letnim płynem
  • Dawkowanie: 1 – 4 kapsułki
 • Mikrokapsułki
  • Grupa wiekowa: dzieci > 3 lat, dorośli
  • Sposób użycia: kapsułkę połknąć i popić letnim płynem, można ją również otworzyć i spożyć zawartość bezpośrednio lub po rozpuszczeniu w letnim płynie
  • Dawkowanie: 1 – 4 kapsułki
 • Krople
  • Grupa wiekowa: noworodki (również przedwcześnie urodzone), niemowlęta, dzieci
  • Sposób użycia: przed pierwszym użyciem przekręcić do oporu nakrętkę zgodnie z ruchem wskazówek zegara celem całkowitego otwarcia dna pojemniczka umieszczonego w nakrętce, postukać w nakrętkę, by cały proszek trafił do oleju, odkręcić nakrętkę i sprawdzić czy cały proszek trafił do buteleczki. Zastąpić nakrętkę kroplomierzem dołączonym do opakowania. Wstrząsnąć do uzyskania jednolitej zawiesiny (wstrząsać przed każdym użyciem). Odmierzyć zalecaną ilość kropli, podawać bezpośrednio do jamy ustnej lub po rozpuszczeniu w letnim płynie. Po zastosowaniu produkt szczelnie zamknąć
  • Dawkowanie: 10 – 20 kropli

Produkty nie mogą być narażane na działanie wysokich temperatur, a zawartości saszetek i kapsułek nie należy rozpuszczać w gorących i gazowanych płynach.

Vivomixx może być stosowany w ciąży.

Zobacz też: Czy probiotyki lepiej stosować na pusty żołądek czy z posiłkiem? – Wyjaśniamy!

Opinia na temat stosowania

Zainteresowało mnie, że proponowane dawkowanie jest takie samo w przypadku obu rodzajów saszetek oraz kapsułek mimo znacznej różnicy w liczbie zawartych bakterii. Zapytałam producenta z czego wynikają powyższe zalecenia. Otrzymałam informację, że wielkość dawki ustalana przez lekarza w zależności od zdiagnozowanego schorzenia. Z mojego doświadczenia wynika, że pacjenci po wizycie lekarskiej często potrzebują dodatkowych wyjaśnień dotyczących stosowania zaleconych preparatów. Ponadto produkt Vivomixx dostępny jest bez recepty i pacjent może kupić go bez zaleceń lekarskich, opierając się na naszych rekomendacjach lub samodzielnej decyzji, a o właściwy sposób stosowania preparatów będzie pytał nas, farmaceutów. Właśnie w aptece więc musimy dysponować wiedzą umożliwiającą dobranie właściwego dawkowania. Na stronie preparatu Visbiome (czyli produktu zawierającego formułę De Simone dostępnego w Stanach Zjednoczonych) znajdziemy zakładkę dla profesjonalistów, która zawiera wytyczne dotyczące dziennego spożycia w zależności od wskazań i wieku w postaci przejrzystej tabeli.

Wytyczne dotyczące spożycia przez dorosłych.
Ryc. 1 Wytyczne dotyczące spożycia przez dorosłych. Źródło: https://www.visbiome.com/pages/7-dosing-guidelines
Wytyczne dotyczące dziennego spożycia przez dzieci saszetek bez dodatków smakowych o zawartości 450 mld bakterii.
Ryc. 2  Wytyczne dotyczące dziennego spożycia przez dzieci saszetek bez dodatków smakowych o zawartości 450 mld bakterii. Źródło: https://www.visbiome.com/pages/7-dosing-guidelines

Mimo zawartości tej samej kombinacji szczepów bakteryjnych zalecane dzienne spożycie produktów Vivomixx i Visbiome różnią się. Zalecany sposób użycia Vivomixx dostarczy mniej bakterii niż stosowano w niektórych przytaczanych badaniach klinicznych.

Zobacz też: Leki stosowane w leczeniu zespołu jelita drażliwego (IBS)

Opinia eksperta o Vivomixx

Skuteczność formuły De Simone zawartej w produkcie Vivomixx oceniano w różnych wskazaniach w wielu badaniach klinicznych. Mimo obiecujących wyników badań jej użycie nie jest szeroko rekomendowane w wytycznych amerykańskich i krajowych.[15] Najwięcej zastosowań podają wytyczne kanadyjskie.[14] Oprócz skuteczności oceniano również bezpieczeństwo stosowania i udowodniono, że jest dobrze tolerowana.[16]

Moim zdaniem ze względu na bezpieczeństwo preparatu oraz na podstawie przytaczanych rekomendacji suplement diety Vivomixx można polecić jako preparat wspomagający leczenie w remisji WZJG orz pacjentom z IBS poszukującym probiotyku. Produkt z całą pewnością można również rekomendować pacjentom z zapaleniem zbiornika jelitowego jednak uważam, że w razie podejrzenia tej jednostki chorobowej należy skierować pacjenta do lekarza.

Oprócz dowodów na skuteczność preparatu osobną kwestią pozostaje cena produktu. Chociaż jak zauważa producent w naszej korespondencji, biorąc pod uwagę ilość zawartych szczepów i jednostek bakterii w porównaniu z innymi dostępnymi probiotykami Vivomixx nie jest drogim preparatem, to przyjmowanie zalecanych ilości preparatu przez kilka tygodni (jak miało to miejsce w przytaczanych badaniach) wiąże się z kosztem, który może być barierą nie do przekroczenia dla niektórych pacjentów.

Podobne na rynku

Dostępny jest preparat zawierający te same gatunki, ale inne szczepy – VSL#3®. Jednak korzyści płynące z zastosowania probiotyków związane są z konkretnymi szczepami, a nie z gatunkiem bądź rodzajem mikroorganizmu, a kombinacje różnych szczepów drobnoustrojów mogą mieć różne działania z powodu ich interakcji.[17]

Zobacz też: Pikopil – Analiza produktu i opinia redakcji

Piśmiennictwo:

 1. Vivomixx.eu (2022) https://www.vivomixx.eu/
 2. Orel, R., & Kamhi Trop, T. (2014). Intestinal microbiota, probiotics and prebiotics in inflammatory bowel disease. World journal of gastroenterology, 20(33), 11505–11524.pełny tekst
 3. Tursi, A., Brandimarte, G., Giorgetti, G. M., Forti, G., Modeo, M. E., & Gigliobianco, A. (2004). Low-dose balsalazide plus a high-potency probiotic preparation is more effective than balsalazide alone or mesalazine in the treatment of acute mild-to-moderate ulcerative colitis. Medical science monitor: international medical journal of experimental and clinical research, 10(11), PI126–PI131. abstrakt
 4. Tursi, A., Brandimarte, G., Papa, A., Giglio, A., Elisei, W., Giorgetti, G. M., Forti, G., Morini, S., Hassan, C., Pistoia, M. A., Modeo, M. E., Rodino’, S., D’Amico, T., Sebkova, L., Sacca’, N., Di Giulio, E., Luzza, F., Imeneo, M., Larussa, T., Di Rosa, S., … Gasbarrini, A. (2010). Treatment of relapsing mild-to-moderate ulcerative colitis with the probiotic VSL#3 as adjunctive to a standard pharmaceutical treatment: a double-blind, randomized, placebo-controlled study. The American journal of gastroenterology, 105(10), 2218–2227. abstrakt
 5. Miele, E., Pascarella, F., Giannetti, E., Quaglietta, L., Baldassano, R. N., & Staiano, A. (2009). Effect of a probiotic preparation (VSL#3) on induction and maintenance of remission in children with ulcerative colitis. The American journal of gastroenterology, 104(2), 437–443. abstrakt
 6. Gionchetti, P., Rizzello, F., Venturi, A., Brigidi, P., Matteuzzi, D., Bazzocchi, G., Poggioli, G., Miglioli, M., & Campieri, M. (2000). Oral bacteriotherapy as maintenance treatment in patients with chronic pouchitis: a double-blind, placebo-controlled trial. Gastroenterology, 119(2), 305–309. abstrakt
 7. .{{Gionchetti, P., Rizzello, F., Helwig, U., Venturi, A., Lammers, K. M., Brigidi, P., Vitali, B., Poggioli, G., Miglioli, M., & Campieri, M. (2003). Prophylaxis of pouchitis onset with probiotic therapy: a double-blind, placebo-controlled trial. Gastroenterology, 124(5), 1202–1209. pełny tekst
 8. Baldassarre, M. E., Di Mauro, A., Tafuri, S., Rizzo, V., Gallone, M. S., Mastromarino, P., Capobianco, D., Laghi, L., Zhu, C., Capozza, M., & Laforgia, N. (2018). Effectiveness and Safety of a Probiotic-Mixture for the Treatment of Infantile Colic: A Double-Blind, Randomized, Placebo-Controlled Clinical Trial with Fecal Real-Time PCR and NMR-Based Metabolomics Analysis. Nutrients, 10(2), 195. abstrakt
 9. Selinger, C. P., Bell, A., Cairns, A., Lockett, M., Sebastian, S., & Haslam, N. (2013). Probiotic VSL#3 prevents antibiotic-associated diarrhoea in a double-blind, randomized, placebo-controlled clinical trial. The Journal of hospital infection, 84(2), 159–165. pełny tekst
 10. Guandalini, S., Magazzù, G., Chiaro, A., La Balestra, V., Di Nardo, G., Gopalan, S., Sibal, A., Romano, C., Canani, R. B., Lionetti, P., & Setty, M. (2010). VSL#3 improves symptoms in children with irritable bowel syndrome: a multicenter, randomized, placebo-controlled, double-blind, crossover study. Journal of pediatric gastroenterology and nutrition, 51(1), 24–30. abstrakt
 11. Kim, H. J., Vazquez Roque, M. I., Camilleri, M., Stephens, D., Burton, D. D., Baxter, K., Thomforde, G., & Zinsmeister, A. R. (2005). A randomized controlled trial of a probiotic combination VSL# 3 and placebo in irritable bowel syndrome with bloating. Neurogastroenterology and motility: the official journal of the European Gastrointestinal Motility Society, 17(5), 687–696. pełny tekst
 12. Dhiman, R. K., Rana, B., Agrawal, S., Garg, A., Chopra, M., Thumburu, K. K., Khattri, A., Malhotra, S., Duseja, A., & Chawla, Y. K. (2014). Probiotic VSL#3 reduces liver disease severity and hospitalization in patients with cirrhosis: a randomized, controlled trial. Gastroenterology, 147(6), 1327–37.e3. pełny tekst
 13. M. Iżycka, J. Muszyński, A. Przybyłkowski (2021) Zastosowanie probiotyków w chorobach przewodu pokarmowego według aktualnych wytycznych. Terapia 5(400): 90 – 97
 14. D. Skokovic-Sunji (2022) Clinical Guide to Probiotic Products Available in Canada https:// http://www.probioticchart.ca/
 15. M. Iżycka, J. Muszyński , A. Przybyłkowski (2021) Zastosowanie probiotyków w chorobach przewodu pokarmowego według aktualnych wytycznych. Terapia 5(400): 90 – 97
 16. Orel, R., & Kamhi Trop, T. (2014). Intestinal microbiota, probiotics and prebiotics in inflammatory bowel disease. World journal of gastroenterology, 20(33), 11505–11524. pełny tekst
 17. M. Iżycka, J. Muszyński1 , A. Przybyłkowski (2021) Zastosowanie probiotyków w chorobach przewodu pokarmowego według aktualnych wytycznych. Terapia 5(400): 90 – 97

Czy ten materiał był przydatny?
Czy przedstawiony materiał był przydatny?
Hidden
Podziel się:
Subskrybuj
Powiadom o
3 komentarzy
Najwyżej oceniane
Nowsze Najstarsze
Inline Feedbacks
View all comments
Mariola Zemła

Świetny artykuł! Bardzo ciekawy i wyczerpujący temat:) Zdecydowanie warty przeczytania, ponieważ pacjenci, którym lekarz zalecił Vivomixx, mają zazwyczaj sporo pytań, głównie związanych z tym, czy rzeczywiście wart jest swojej ceny.

Łukasz Biniek

Stanach dysprozy czy stanach dysbiozy?

Patrycja Cieślik

Oczywiście dysbiozy, to tylko literówka 🙂

Przeczytaj najnowszy numer Gońca Aptecznego:

3
0
Wyraź swoje zdanie i dodaj komentarz :)x
Scroll to Top

Zaloguj się

Zgłoś problem/błąd

Przepraszam. Musisz być zalogowany, aby zobaczyć ten formularz.