Mleko krowie i laktoza w żywieniu dzieci – kiedy zastosować mleka hipoalergiczne i bezlaktozowe (Bebilon)?

Jak odróżnić alergię na białko mleka krowiego od nietolerancji laktozy? Co polecić rodzicowi dziecka z grupy ryzyka rozwoju alergii na BMK lub z nietolerancją laktozy?

ARTYKUŁ SPONSOROWANY

Czy wiecie, czym różni się alergia na białka mleka krowiego od nietolerancji laktozy? Zapraszamy do zapoznania się z opracowaniem, które pozwoli zrozumieć, czym jest nietolerancja laktozy u dzieci i jakie są czynniki rozwoju alergii, a także poznać dwa preparaty mlek modyfikowanych, które mogą być stosowane u niemowląt:

 • z grupy ryzyka rozwoju alergii – Bebilon PROSYNEO HA,
 • u których występują objawy związane z nietolerancją laktozy – Bebilon Bez Laktozy.

Alergia na białka mleka krowiego (BMK) bywa mylona z nietolerancją laktozy. Alergia na BMK to reakcja o podłożu immunologicznym. Nietolerancja laktozy jest natomiast stanem nieimmunologicznym, w którym, najczęściej, organizm wykazuje utrudnione trawienie laktozy – cukru mlecznego. W obu przypadkach mogą występować objawy ze strony przewodu pokarmowego, jednak objawy oddechowe i skórne występują tylko na skutek alergii na białka mleka krowiego.

Alergia pokarmowa

Alergia to nieprawidłowa reakcja immunologiczna, która objawia się krótko po kontakcie z alergenem, np. określonym pokarmem. Najbardziej rozpowszechnioną alergią pokarmową wśród małych dzieci jest alergia na białka mleka krowiego (BMK). Szacuje się, że dotyka około 2% dzieci poniżej 4 roku życia.[1]Rona RJ, et al.: The prevalence of food allergy: a meta-analysis. J Allergy Clin Immunol. 2007. abstrakt

Do objawów alergii pokarmowej należą przede wszystkim:

 • pokrzywka i wypryski,
 • objawy oddechowe (skurcz oskrzeli),
 • biegunka, wymioty.

W trudnych przypadkach po kontakcie z alergenem może również dojść do wstrząsu anafilaktycznego, który jest stanem zagrażającym życiu.

Do czynników zwiększających ryzyko rozwoju alergii u dzieci należą m.in.:

 • czynniki genetyczne – rozpoznanie objawów alergii u rodziców bądź rodzeństwa,
 • poród przez cesarskie cięcie,
 • stosowanie antybiotyków.[2]Fleischer D, et al.: Introducing formula to infants at risk for allergic disease. UpToDate, 2019.[dostęp 7.08.2019]

W okresie niemowlęcym prawidłowy skład mikrobioty jelitowej pozytywnie wpływa na rozwój układu odpornościowego. Jedna z teorii dotyczących przyczyn rozwoju alergii zakłada, że mogą za nią odpowiadać niedobory korzystnych szczepów bakterii. Wśród kluczowych szczepów wyróżnia się m.in.: Bifidobacterium breve.[3]Reynolds L, Finlay B: Early life factors that affect allergy development. Nature Reviews Immunology, 2017. abstrakt[4]Eigenmann P: Pathogenesis of food allergy. UpToDate, 2019. [dostęp 9.08.2019] abstrakt

Wpływ żywienia na wsparcie rozwoju mikrobioty

Jednym z czynników zapobiegających rozwojowi alergii jest wyłączne karmienie piersią przez pierwsze
6 miesięcy życia dziecka.
Mleko matki wpływa na prawidłowy rozwój układu immunologicznego, ponieważ wspiera rozwój mikrobioty jelitowej, dzięki zawartości m.in.: 

 • oligosacharydów (prebiotyków), 
 • symbiotycznych gatunków bakterii (probiotyków).

U dzieci z grupy ryzyka rozwoju alergii, które karmione są mlekiem modyfikowanym, konieczne jest dodatkowe wsparcie rozwoju mikrobioty jelitowej, dlatego warto zachęcać rodziców do wybierania mlek o optymalnej kompozycji probiotyków i działających z nimi synergistycznie prebiotyków. 

Stwierdzono, że podawanie Bifidobacterium breve dzieciom urodzonym przez cesarskie cięcie wspiera kształtowanie mikrobioty w kierunku profilu obserwowanego u dzieci urodzonych siłami natury. Uzyskane wyniki badań klinicznych pokazują, że mleka modyfikowane, które zostały wzbogacone w prebiotyczne oligosacharydy i szczep Bifidobacterium breve, mają korzystny wpływ na mikrobiotę jelit niemowląt narażonych na zaburzenia jej składu i różnorodności (np. urodzonych przez cesarskie cięcie).[5]Cukrowska B. Czy modulacja mikrobiomu jelitowego może mieć znaczenie w prewencji chorób alergicznych? Rola bifidobakterii, ze szczególnym uwzględnieniem Bifidobacterium breve. Stand Med Pediat 2019.

Bifidobakterie to jedne z ważniejszych drobnoustrojów zasiedlających przewód pokarmowy człowieka. Bifidobacterium breve to gatunek bifidobakterii, który bierze udział w kształtowaniu mikrobioty, chroniąc przed rozwojem alergii. Zaczyna się on namnażać w jelitach noworodka tuż po porodzie i – jako że jest on najczęściej izolowany z mleka matki – nie wyklucza się, że to właśnie pokarm kobiecy jest jego głównym źródłem.[6]Cukrowska B. Czy modulacja mikrobiomu jelitowego może mieć znaczenie w prewencji chorób alergicznych? Rola bifidobakterii, ze szczególnym uwzględnieniem Bifidobacterium breve. Stand Med Pediat 2019.

Postępowanie u dzieci z grupy ryzyka

U dzieci z grupy ryzyka rozwoju alergii (dzieci urodzonych przez cesarskie cięcie, tych, u których w najbliższej rodzinie występowały alergie oraz narażonych na długotrwałą antybiotykoterapię), które z jakiegoś powodu nie mogą być karmione piersią, warto rozważyć zastosowanie mleka hipoalergicznego. Odpowiednio dobrana kompozycja preparatów hipoalergicznych zapewnia:

 • wsparcie mikrobioty jelitowej, dzięki synergistycznemu działaniu prebiotyków i probiotyków, 
 • zmniejszenie alergennego działania białek mleka krowiego, przez zastosowanie ich częściowej hydrolizy. 

Preparatem, który spełnia oba te warunki, jest Bebilon PROSYNEO™ HA. 

Preparat Bebilon PROSYNEO™ HA

Bebilon PROSYNEO™ HA jest mlekiem modyfikowanym stworzonym, aby zmniejszać ryzyko rozwoju alergii. Mleko przeznaczone jest do stosowania u dzieci z grupy ryzyka rozwoju alergii (np. gdy u rodziców lub rodzeństwa występowały alergie pokarmowe), jednak nie nadaje się do stosowania u dzieci, u których już wystąpiła alergia na białka mleka krowiego. Na rynku dostępne są dwa preparaty:

 • Bebilon PROSYNEO™ HA 1 – do stosowania u dzieci od urodzenia do 6. miesiąca życia.
 • Bebilon PROSYNEO™ HA 2 – przeznaczony jako kontynuacja karmienia u dzieci starszych.

Nazwa preparatu Bebilon PROSYNEO™ HA pochodzi od jego składu: 

 • unikalnego profilu peptydowego – PRO,
 • kompozycji synbiotycznej, czyli połączenia prebiotyków scGOS/IcFOS (9:1) oraz probiotycznych szczepów Bifidobacterium breve M16-V – SYNEOTM.

Rekomenduj stosowanie mleka hipoalergicznego Bebilon PROSYNEO™ u dzieci, które nie mogą być karmione piersią, a u których występują czynniki ryzyka rozwoju alergii, takie jak: 

 • wywiad rodzinny w kierunku alergii, 
 • poród drogą cięcia cesarskiego, 
 • ekspozycja na antybiotyki we wczesnym okresie życia.

Bebilon PROSYNEO™ HA to podwójna ochrona przed rozwojem alergii – więcej niż tylko zhydrolizowane białko. Kompozycja błonnika scGOS/IcFOS (9:1), która znajduje się w preparacie:

 • wspiera rozwój mikrobioty jelitowej,
 • jest przebadana klinicznie do stosowania u niemowląt,[7]Moro G, et al.: Dosage-related bifidogenic effects of galacto- and fructooligosaccharides in formula-fed term infants. J Pediatr Gastroenterol Nutr., 2002. abstrakt
 • naśladuje immunomodulujące i bifidogenne działanie mleka kobiecego.[8]Moro G, et al.: Dosage-related bifidogenic effects of galacto- and fructooligosaccharides in formula-fed term infants. J Pediatr Gastroenterol Nutr., 2002. abstrakt

Bakterie probiotyczne Bifidobacterium breve M16-V:

 • należą do rodziny Bifidobacterium, powszechnie izolowanej z mleka kobiecego,[9]Martin R, et al.: Isolation of Bifidobacteria from Breast Milk and Assessment of the Bifidobacterial Population by PCR-Denaturing Gradient Gel Electrophoresis and Quantitative Real-Time PCR. Appl Environ Microbiol., 2009. abstrakt
 • mają klinicznie udowodnione działanie immunomodulujące,[10]Van Der Aa L, et al.: Effect of a new synbiotic mixture on atopic dermatitis in infants: a randomized‐controlled trial, Clinical and Experimental Allergy, 2010. abstrakt
 • wykazują działanie synergistyczne z błonnikiem scGOS/IcFOS na mikrobiotę jelitową,[11]Schouten B: Cow Milk Allergy Symptoms Are Reduced inMice Fed Dietary Synbiotics during Oral Sensitization with Whey. The Journal of Nutrition Nutritional Immunology, 2009. pełny tekst
 • mają udowodnione bezpieczeństwo stosowania.[12]Koplin JJ, et al.: The Impact of Family History of Allergy on Risk of Food Allergy: A Population-Based Study of Infants. Int J Environ Res Public Health. 2013. pełny tekst

Opatentowane połączenie Bifidobacterium breve M-16V i oligosacharydów prebiotycznych scGOS/IcFOS (9:1) – SYNEOTM – wyrównuje opóźnioną kolonizację jelita poprzez bakterie z rodzaju Bifidobacterium u dzieci urodzonych drogą cięcia cesarskiego, co pozwala uzyskać podobne ilości bifidobakterii, co u dzieci urodzonych siłami natury.[13]Doroszewska A: Raport z monitoringu oddziałów położniczych, MEDYKALIZACJA PORODU W POLSCE, Fundacja Rodzić po ludzku, 2017.[14]Neu J. et al .: Cesarean versus vaginal delivery : long term infant outcomes and the hygiene hypothesis , Clin Perinatol , 2011[15]Chua CM et al: Effect of Synbiotic on the Gut Microbiota of Cesarean Delivered Infants. JPGN, 2017. pełny tekst

Nietolerancja laktozy

Nietolerancja laktozy to nieprawidłowa reakcja organizmu na spożycie laktozy, najczęściej wynikająca z niedoboru lub obniżenia aktywności enzymu odpowiedzialnego za jej trawienie – laktazy. Nietolerancja laktozy może rozwinąć się w każdym wieku. U niemowląt nietolerancja laktozy prawie zawsze jest wynikiem przebytej infekcji, zakażenia układu pokarmowego, zdarza się również, że jest ona związana z celiakią lub alergią pokarmową.

Objawy nietolerancji laktozy pojawiają się zazwyczaj w ciągu 30 minut do 2 godzin od spożycia laktozy. Należą do nich:

 • wzdęcia,
 • biegunki,
 • bóle brzucha.

Warto pamiętać, że laktoza jest jednym z podstawowych składników mleka kobiecego (stanowi 100% jego przyswajalnych węglowodanów), dlatego objawy nietolerancji laktozy mogą występować u dzieci karmionych piersią. U dzieci z nietolerancją laktozy zaleca się przede wszystkim unikanie jej spożycia. Po konsultacji z lekarzem można zastosować mleka modyfikowane pozbawione laktozy. Trzeba jednak pamiętać, że nie są one pozbawione białek mleka krowiego, dlatego nie są odpowiednie do stosowania u dzieci z alergią na BMK.

Preparat Bebilon Bez Laktozy

Bebilon Bez Laktozy to mleko modyfikowane przeznaczone do stosowania u dzieci od 1. dnia życia, u których stwierdzono nietolerancję laktozy, niezwiązaną z alergią pokarmową. W skład preparatu Bebilon Bez Laktozy wchodzą:

 • LC-PUFA (ang. long chain poly-unsaturated fatty acids), czyli długołańcuchowe wielonienasycone kwasy tłuszczowe, takie jak kwas DHA, który jest elementem budulcowym błon komórkowych, przede wszystkim komórek układu nerwowego,
 • inne NNKT (Niezbędne Nienasycone Kwasy Tłuszczowe) w odpowiednich proporcjach – kwasy LA (ang. linoleic acid – kwas linolowy) i ALA (ang. alpha-linolenic acid – kwas alfa-linolenowy), których organizm nie jest w stanie syntezować samodzielnie i muszą być dostarczane wraz z pokarmem,
 • nukleotydy, które są składnikami budulcowymi wszystkich komórek w ciele,
 • witaminy i składniki mineralne.

Bebilon Bez Laktozy nie zawiera laktozy, dlatego może pomóc w eliminowaniu objawów związanych z nietolerancją pokarmową. Rekomenduj stosowanie mleka Bebilon Bez Laktozy u dzieci, u których występują objawy związane z nietolerancją laktozy.

 


Ważne informacje: Karmienie piersią jest najwłaściwszym i najtańszym sposobem żywienia niemowląt oraz jest rekomendowane dla małych dzieci wraz z urozmaiconą dietą. Mleko matki zawiera składniki odżywcze niezbędne do prawidłowego rozwoju dziecka oraz chroni je przed chorobami i infekcjami. Karmienie piersią daje najlepsze efekty, gdy matka prawidłowo odżywia się w ciąży i w czasie laktacji oraz gdy nie ma miejsca nieuzasadnione dokarmianie dziecka. Przed podjęciem decyzji o zmianie sposobu karmienia matka powinna zasięgnąć porady lekarza lub farmaceuty.

 

Artykuł powstał przy współpracy z firmą Nutricia. 


Źródła:   [ + ]

Podziel się:
Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on whatsapp
Share on email

Powiązane opracowania:

Dyskusja

Nasze projekty
Partnerzy Pilotażu Opieki Farmaceutycznej
Partner Usługi Przegląd Lekowy Pilotaż opieki farmaceutycznej
Partner Usługi Przegląd Domowej Apteczki Pilotaż opieki farmaceutycznej
Partner Usług Pilotaż opieki farmaceutycznej
Partner Usług Pilotaż opieki farmaceutycznej