fbpx

Ciąża

Literowa klasyfikacja bezpieczeństwa stosowania leków w ciąży została zastąpiona nowym, aktualniejszym systemem zasad, leki dotyczące ciąży i porodu zostały opisane wg schematu: wiarygodne dane z rejestrów ciążowych, informacja o możliwości zgłoszenia się do rejestru ciążowego, podsumowanie ryzyka: opis ryzyka nieprawidłowego rozwoju płodu spowodowanego danym lekiem oraz stopnia ciężkości powikłań w zależności od wieku ciąży, czasu ekspozycji na lek, dawki leku, rozważania kliniczne: opis ryzyka dla matki i płodu wywołanego chorobą, modyfikacje dawki, opis działań niepożądanych oraz ocena jakości dostępnych dowodów,

Ciąża - artykuły

mgr farm.
Marta Ogorzałek
mgr farm.
Marta Ogorzałek
Redakcja portalu

Zaloguj się