fbpx

< Wszystkie wskazania

Leki w ciąży

Niewiele wiadomo na temat przenikania leków przed wytworzeniem łożyska, ale przenikanie przez barierę łożyskową zostało dobrze poznane. Na zasadzie dyfuzji prostej z łatwością przechodzą przez barierę łożyskową substancje: rozpuszczalne w tłuszczach o ciężarze cząsteczkowym mniejszym niż 600 Da, niezjonizowane i niezdysocjowane o odczynie zasadowym oraz niezwiązane z białkami osocza matki. Ponadto wiele leków przedostaje się przez łożysko innymi drogami  niż dyfuzja bierna. Leki hydrofilowe strukturalnie zbliżone do substancji endogennych, np. cefalosporyny, dostają się do organizmu płodu dzięki dyfuzji ułatwionej. Dopamina i noradrenalina transportowane są z udziałem energii, czyli w mechanizmie transportu aktywnego.  O tym wszystkim należy pamiętać wydając lek pacjentce w ciąży.

Leki w ciąży - artykuły

Wybierz preparat dla pacjenta.

Leki w ciąży - Wideo

Mgr farm. Maria Możdżeń wyjaśni, jakie są przyczyny kurczy nóg, dlaczego suplementacja magnezu nie jest najlepszym wyborem w kurczach nóg, co polecać pacjentowi według EBM i dlaczego.

Leki w ciąży - Materiały do pobrania i druku

Scroll to Top

Zaloguj się