fbpx

< Wszystkie wskazania

Zaburzenia psychiczne

Do zaburzeń psychicznych zaliczamy: zaburzenia afektywne (w tym dużej depresję i chorobę afektywną dwubiegunową) i psychotyczne (w tym schizofrenię), ze spektrum autyzmu, ADHD, zaburzenia lękowe, snu i odżywiania, a także alkoholizm i inne uzależnienia oraz nadużywanie substancji psychoaktywnych (także tych dostępnych bez recepty). Osobnym tematem jest nadmierne pobudzenie u osób starszych, a także zaburzenia psychiczne, które mogą  wystąpić jako działanie niepożądane leków.

Zaburzenia psychiczne - artykuły

Wybierz preparat dla pacjenta.

Serwis:
Leki “Z” – łączą się bardziej selektywnie od benzodiazepin do odpowiednich podjednostek GABAA, dlatego niektóre z działań niepożądanych (np. bezsenność “z odbicia”) powinny występować rzadziej, teoretycznie mają też niższy potencjał uzależniający. Niestety inne działania niepożądane np. kłopoty z pamięcią i zaburzenia równowagi mogą występować równie często jak w przypadku stosowania benzodiazepin.

Zaburzenia psychiczne - Wideo

Zaburzenia psychiczne - Materiały do pobrania i druku

Scroll to Top

Zaloguj się