fbpx

Wskazanie: Zaburzenia psychiczne

Kompendium wiedzy dla farmaceuty.

Do zaburzeń psychicznych zaliczamy: zaburzenia afektywne (w tym dużej depresję i chorobę afektywną dwubiegunową) i psychotyczne (w tym schizofrenię), ze spektrum autyzmu, ADHD, zaburzenia lękowe, snu i odżywiania, a także alkoholizm i inne uzależnienia oraz nadużywanie substancji psychoaktywnych (także tych dostępnych bez recepty). Osobnym tematem jest nadmierne pobudzenie u osób starszych, a także zaburzenia psychiczne, które mogą  wystąpić jako działanie niepożądane leków.

Zaburzenia psychiczne - Wideo i szkolenia

Przewiń do góry

Kurs na www.farmaceuta.pro:

Opieka farmaceutyczna w astmie i POChP

Zobacz przykładową lekcję