fbpx

< Wszystkie wskazania

Zaparcie

Zaparcie to częsta dolegliwość przewodu pokarmowego, która ma różne pochodzenie. Farmakoterapia zaparcia opiera się gównie na zastosowaniu leków przeczyszczających. Natomiast w przypadku zaparcia wtórnego, o znanej przyczynie, leczenie polega również na: wstrzymaniu lub modyfikacji farmakoterapii będącej przyczyną zaparcia, terapii choroby będącej przyczyną zaparcia. Leki o szybkim  efekcie przeczyszczającym, do doraźnego stosowania to: bisakodyl (doustnie i w czopkach), pikosiarczyn sodu, leki roślinne zawierające antrazwiązki (liść senesu, korzeń rzewienia, kora kruszyny, alona), siarczan magnezu oraz czopki z glicerolowe, czopki z dokuzynianem wapnia, czopki z bisakodylem i wlewki z fosforanami.

Zaparcie - artykuły

Wybierz preparat dla pacjenta.

Serwis:
Interwencja farmaceuty w farmakoterapię pacjentów geriatrycznych spowodowała zmniejszenie częstości występowania reakcji niepożądanych leków, wykorzystanie leków wysokiego ryzyka i liczbę upadków, a to przyczynia się do poprawy zdrowia i jakości życia pacjentów – jest to najważniejszym celem opieki farmaceutycznej.

Zaparcie - Wideo

Zaparcie - Materiały do pobrania i druku

Scroll to Top

Zaloguj się