fbpx

Wykaz A – substancje bardzo silnie działające (FP XII)

Autor:
mgr farm.
Publikacja: 04/02/2024
Wykaz A, czyli substancje bardzo silnie działające
Interaktywny wykaz substancji bardzo silnie działających (wykaz A) wraz z opisem działania leków i preparatami dostępnymi w aptece otwartej.
Zagadnienia:

Spis treści

Treść tylko dla farmaceutów i techników farmaceutycznych.

Leki zawierające substancje z wykazu A może wydawać tylko farmaceuta. Wydanie leku z substancją bardzo silnie działającą wymagać może dodatkowych instrukcji farmaceuty i m.in. dlatego tylko magister farmacji jest uprawniony do wydawania leków z tej listy.

Jeśli jesteś technikiem farmaceutycznym, poproś farmaceutę na zmianie o wydanie leku. Pamiętaj, że jeśli godzisz się na wydawanie leku na koncie farmaceuty bez jego wiedzy czy nawet obecności w aptece, tylko dodajesz sobie pracy, odpowiedzialności i obowiązków.

Przykładowo farmaceuta, wydając lek, który zawiera substancję z wykazu A, powinien upewnić się:

  • Czy pacjent wie jak stosować inhalator zawierający formoterol i salmeterol (tzn. LABA)? Czy na pewno stosuje dodatkowo inhalator ze sterydem? Leczenie samym lekiem z grupy LABA przyniesie więcej szkody niż korzyści. (Patrz: POChP – wytyczne leczenia w pigułce”.)
  • Czy wie jak poprawnie aplikować krople, w których substancją czynną jest atropina, pilokarpina, brymonidyna? Nieprawidłowa aplikacja powoduje wchłonięcie leku przez kanalik łzowy i działanie systemowe.
  • Czy nie stosuje już leków mogących wchodzić w interakcje z tak silnym lekiem jakim jest cyklosporyna? Jest ich naprawdę sporo!
  • Czy lek na RZS (Arthrotec, metotreksat) nie posłuży przypadkiem do wywołania poronienia? Uwaga na podrabiane recepty!
  • Czy pacjent wie jak zaaplikować adrenalinę w razie reakcji anafilaktycznej?

Jeśli jesteś farmaceutą, wyjaśnij technikom w aptece, że ograniczenia w uprawnieniach nie służą poniżaniu ani wywyższaniu jednej grupy zawodowej nad drugą, tylko są pierwszym krokiem w sprawowaniu przez Ciebie opieki farmaceutycznej. Zawsze podchodź do pacjenta i wyjaśnij personelowi, że nie godzisz się na przelogowywanie się technikom i studentom na Twoje konto bez Twojej wiedzy. A jeśli czas nie pozwala na każdorazowe podejście do pacjenta w przypadku gdy na recepcie znajdzie się lek z wykazu A, system pracy w aptece wymaga przeorganizowania. Pamiętaj też, że technik NIE jest pomocnikiem magistra, lecz stanowi część personelu fachowego apteki. Zarówno technik jest wsparciem dla farmaceuty, wykonując dużą część obowiązków związanych z obsługą pacjentów i recepturą, jak i farmaceuta jest wsparciem merytorycznym dla technika.

Wykaz pochodzi z FP XII farmakopei.

Sprawdź też: Wykaz P substancji psychotropowych (I-P, II-P, III-P i IV-P)

Sprawdź też: Wykaz N środków odurzających + Przykłady

Wykaz A (FP XII) substancji bardzo silnie działających – interaktywna tabela

Aby wyświetlić tylko leki dostępne w aptece otwartej, wybierz z listy TAK.  Możesz też filtrować po fragmencie nazwy – w polu Szukaj zacznij wpisywać nazwę leku.

Nazwa polskaNaza łacińskaPrzykłady preparatówZastosowanieDostepne w aptece otwartej
β-Acetylodigoksynaβ-Acetyldigoxin-
kwas fosforowy koncentratAcidum phosphoricum concentratum-
adrenaliny winianAdrenalini tartras-
adrenalina (epinefryna)AdrenalinumAdrenalina Aguettant, Adrenalina WZF, Anapen, EpiPenleczenie doraźne ostrych reakcji alergicznychTAK
eter etylowyAether-
alkuroniowy chlorekAlcuronii chloridum-
alfakalcydolAlfacalcidolumAlfadiolleczenie osteoporozy pomenopauzalnej i starczej z jednoczesnym niedoborem witaminy DTAK
alprostadylAlprostadilumAlprostapint, Vytaros, Caverject, Muse, Prostavasin, Prostin VRleczenie zakrzepowo-zarostowego zapalenia naczyńTAK
srebra azotanArgenti nitrasMova Nitrat Pipette, surowiec recepturowyzapobieganie zakażeniom oka u noworodkówTAK
trójtlenek arsenuArsenii trioxidumTrisenoxw onkologii w leczeniu nowotworów
atrakurium bezylanAtracurii besilasAtracurium Kalceks, Tracriumw anestezjologii w celu zwiotczenia mięśni żebrowych podczas zabiegów chirurgicznych
atropiny siarczanAtropini sulfasAtropinum sulfuricum WZF,krople są stosowane w okulistycznych badaniach diagnostycznychTAK
atropinaAtropinumBellergot, Bellapanleczenie stanów skurczowych w obrębie przewodu pokarmowego, dróg moczowych oraz dróg żółciowychTAK
benperidolBenperidolum-
bleomycyny siarczanBleomycini sulfasBleocin, Bleomedac, Bleomycinw onkologii jako cytostatyk
brymonidyny winianBrimonidini tartasAlphagan, Biprolast, Briglau, Brimodiol, Brimogen, Brimonidine-1A, BrimoTeva, Brymont, Clarix, Luxfen, Mirvaso, Oculobrimleczenie jaskry z otwartym kątem przesączania w celu obniżenia ciśnieniaTAK
busulfanBusulfanumBusulfan Accord, Busulfan Fresenius, Busulfan Tillomed, Myleranw onkologii w leczeniu nowotworów
kalcytriolCalcitriolumRocaltrol, Silkisleczenie niedoborów wapnia
karboplatynaCarboplatinumCarbomedac, Carboplatin Accord, Carboplatin Actavis, Carboplatin Kabi, Carboplatin, Carboplatin-Ebewe, Cycloplatinw onkologii jako cytostatyk
karmustynaCarmustinum-
wodzian chloraluChlorali hydrassurowiec recepturowyw celu uspokojenia i uśpienia
chlorambucylChlorambucilumLeukeranw onkologii w leczeniu nowotworówTAK
cyklosporynaCiclosporinumCiqorin, Cyclaid, Equoral, Ikervis, Sandimmunzapobieganie odrzuceniu przeszczepuTAK
cisatrakuriowy bezylanCisatracurii besilasCisatracurium Accord, Cisatracurium Actavis, Cisatracurium Hospiera, Cisatracurium Kabi, Cisatracurium Mylan, Cisatracurium Noridem, Cisatracurium Strides, Nimbexw anestezjologii w celu zwiotczenia mięśni żebrowych podczas zabiegów chirurgicznych
cisplatynaCisplatinumCisplatin Actavis, Cisplatin Cadiceus, Cisplatin Kabi, Cisplatin Teva, Cisplatin-Ebewe, Cisplatin Accord, Oxaliplatin Hospiraw onkologii jako cytostatyk
kladrybinaCladribinumBiodribin, Litakw onkologii jako cytostatyk
klenbuterolu chlorowodorekClenbuteroli hydrochloridum-
kodergokryny mezylanCodergocrinum mesilasDHX FILOFARM, Dihydroergotoxinum aethanosulfonicum, Dihydroergotoxinum Filofarmleczenie zaburzeń sprawności mózgu związanych z niewydolnością krążenia mózgowego
kolchicynaColchicinumColchican, Colchicine Genoptim, Colchicum Dispert, Rixcolleczenie ostrych napadów dny moczanowejTAK
krezol surowyCresolum crudum-
cyklofosfamidCyclophosphamidumDemacylan, Endoxanw onkologii jako cytostatyk
cytarabinaCytarabinumAlexan, Cytarabina, Cytarabina Accord, Cytarabine Kabi, Cytarabine Teva, Cytosarw onkologii jako cytostatyk
dakarbazynaDacarbazinumDacarbazin Teva, Detimedacw onkologii jako cytostatyk
danaparoid sodowyDanaparoidum nitricum-
daunorubicyny chlorowodorekDaunorubicini hydrochloridi-
desfluranDesfluranumDesfluran Piramal, Supranew anestezjologii do indukcji i podtrzymania znieczulenia ogólnego w zabiegach chirurgicznych
deslanozydDeslanosidum-
dietylostylbesterolDiethylstilbestrolum-
digitoksynaDigitoxinum-
digoksynaDigoxinumDigoxin Sopharma, Digoxin Teva, Digoxinleczenie zaawansowanej niewydolność sercaTAK
dihydroergokrystyny mezylanDihydroergocristini mesilasw: Venacornleczenie chorób naczyń krwionośnych (między innymi żylaków)TAK
dihydroergotaminy mezylanDihydroergotamini mesilasDihydroergotaminum filofarmleczenie migreny
dihydroergotaminy winianDihydroergotamini tartras-
dihydrotachysterolDihydrotachysterolum-
dipiwefryny chlorowodorekDipivefrini hydrochlorium-
dobutaminy chlorowodorekDobutamini hydrochloridumDobuject, Dobutamine, Dobutamin-Sandozleczenie ostrej niewydolność serca, w zabiegach chirurgicznych na otwartym sercu, wstrząsie kardiogennym lub septycznym
dopaminy chlorowodorekDopamini hydrochloridumDopaminum hydrochloricum WZFleczenie wstrząsu w zaburzeniach hemodynamicznychTAK
dopeksaminy dichlorowodorekDopexamini dihydrochloridum-
doksorubicyny chlorowodorekDoxorubicini hydrochloridumAdriblastina PFS, Adrimedac, Biorubina, Debdox, Doxorubicin Actavis, Doxorubicin medac, Doxorubicin-Ebewe, Myocet, Xorucinw onkologii jako cytostatyk
epirubicyny chlorowodorekEpirubicini hydrochloridumBioepicyna, Epirubicin Teva, Epirubicin Accord, Episindan, Farmorubicin PFSw onkologii jako cytostatyk
ergotaminy winianErgotamini tartrasErgotaminum Filofarm, Coffecornw celu zapobiegania bólom głowy (bóle migrenowe i klastrowe)TAK
erytropoetyny koncentratErythropoetini solutio concentrata-
esketaminy chlorowodorekEsketamini hydrochloridum-
etomidatEtomidatumEtomidate-Lipuro, Hypnomidatew krótkich zabiegach chirurgicznych w celu indukcji i utrzymania znieczulenia ogólnego
etopozydEtoposidumEtoposid Actavis, Etoposide Kabiw onkologii jako cytostatyk
fludarabiny fosforanFludarabini phosphasFludalym, Fludara Oral, Fludarabine Mylan, Fludaraw onkologii w leczeniu przewlekłej białaczki limfocytowej
fluorouracylFluorouracilum5-Fluorouracil-Ebewe, Efudix, Florouracil Accord, Fluoro-uracil, Verrumalw onkologii jako cytostatyk oraz jako lek na brodawkiTAK
flupentyksolu dichlorowodorekFlupentixoli dihydrochloridumFluanxol (ale już nie Fluanxol Depot)leczenie zaburzeń psychotycznych bez zaburzeń depresyjnychTAK
flutamidFlutamidumApo-Flutam, Flutamid Egis, Fugerel, Prostandrilw onkologii w leczeniu raka gruczołu krokowegoTAK
formoterolu fumaran dwuwodnyFormoteroli fumaras dihydricusAtimos, Foradil, Foramed, Forastmin, Inhafort, Oxodil PPH, Zafiron, Zomexilleczenie przewlekłe astmy oskrzelowejTAK
gefitynibGefitinibumGefitinib Accord, Iressaw onkologii w leczeniu niedrobnokomórkowego raka płuc
gemcytabiny chlorowodorekGemcitabini hydrochloridumDercin, Gembin, Gemcit, Gemcel, Gemcitabine Mylanw onkologii jako lek cytostatyczny
glicerolu triazotanGlyceroli trinitratis solutioMinitran, Nitracor, Nitrocard, Nitroderm, Nitromint, Perlinganitleczenie napadów dławicy piersiowej lub zawale sercaTAK
halotanHalothanumNarcotanw anestezjologii w celu indukcji i podtrzymania znieczulenia ogólnego podczas zabiegów chirurgicznych
herparyna wapniowaHeparinum calcium-
heparyna sodowaHeparinum natricumCoaparin, Herparin-Hasco, Heparinum WZFleczenie przeciwzakrzepowe w chorobie zakrzepowo-zatorowej i niestabilnej dławicy piersiowejTAK
histaminy dichlorowodorekHistamini dihydrochloridumCeplenew onkologii w celu ochrony komórek układu odpornościowego przed zniszczeniem, kojarzona z interleukiną-2 w leczeniu ostrej białaczce szpikowej
homatropiny bromowodorekHomatropini hydrobromidumsurowiec recepturowyw okulistycznych badaniach diagnostycznych
homatropiny metylobromekHomatropini methylbromidum-
rtęci (II) chlorekHydrargyri dichloridumsurowiec recepturowyjako środek przeciwbakteryjnyTAK
nadtlenek wodoru 30%Hydrogenii peroxidum 30 per centumPerhydrolodkażanie powierzchni
hydroksykarbamidHydroxycarbamidumHydroxycarbamid Teva, Hydroxyuread medac, Siklosw onkologii w leczeniu nowotworówTAK
hioscyny bromowodorekHyoscini hydrobromidum (Scopolamini hydrobromidum)Scopolaminum hydrobromicum, surowiec recepturowy
hioscynaHyoscinum (Scopolaminum)-
hioscyjaminy siarczanHyoscyamini sulfas-
imatynibu mezylanImatinibi mesilasGlivec, Imakrebin, Imatenil, Imatinib Accord, Imavec, Leuzekw onkologii w leczeniu nowotworów
irinotekamu chlorowodorek trzywodnyIrinotecanum hydrochloridum trihydricumArinotec, Campto, Iricam, Irinotecan Fresenius, Noxecanw onkologii jako lek cytostatyczny
izoprenaliny chlorowodorekIsoprenalini hydrochloridum-
izoprenaliny siarczanIsoprenalini sulfas-
ketaminy chlorowodorekKetamini hydrochloridum-
ketorolak z trometamolemKetorolacum trometamolumAcular, Toradolleczenie stanu zapalnego w obrębie gałki ocznej po zabiegu usunięcia zaćmyTAK
letrozolLetrozolumApo-Letro, Arogen, Aromek, Clarzole, Etruzil, Letraxonw onkologii w leczeniu zaawansowanego raka piersiTAK
lomustynaLomustinumLomustine Medacw onkologii jako lek cytostatyczny
malationMalathionum-
merkaptopurynaMercaptopurinumMercaptopurine Nova Laboratories, Mercaptopurinumw onkologii jako lek cytostatyczny
metanolMethanolum-
metotreksatMethotrexatumEbetrexat, Metex PEN, Mathofill, Metotab, Trexanleczenie reumatoidalnego zapalenia stawów oraz łuszczycyTAK
metyloergometryna maleinianMethylergometrinum maleasMethylergometrinw ginekologii podczas indukowania porodów
mizoprostolMisoprostolumAngusta, Cytotec, Misodelzapobieganie owrzodzeniom żołądka i dwunastnicyTAK
mitomycynaMitomycinumMitomycin Accord, Mitomycin Cw onkologii w leczeniu nowotworów
mitoksantronu chlorowodorekMitoxantronum hydrochloridumMitoxantron Accord, Mivacronw onkologii w leczeniu nowotworów
modafinilModafinilumModafinil Tevaleczenie narkolepsji jako lek o działaniu stymulującym
sodu fluorekNatrii fluoridumDuraphat, Fluossen, Zymafluorw stomatologii w celu zapobiegania próchnicy zębów
neostygminy bromekNeostigmini bromidumNeostigmin Jelfa, Polstigminumleczenie objawowe miastenii
neostygminy metylosiarczanNeostigmini metilsulfas-
nikotyny dwuwinian dwuwodnyNicotini ditartras dihydricusNicorette Microtab Lemonleczenie uzależnienia od nikotynyTAK
nikotyna z kationitemNicotini resinasNiQutin, Nico Mintleczenie uzależnienia od nikotynyTAK
nikotynaNicotinumExmo, Nicopassleczenie uzależnienia od nikotynyTAK
nilutamidNilutamidum-
noradrenaliny chlorowodorekNoradrenalini hydrochloridum-
noradrenaliny winianNoradrenalini tartrasNoradrenaline Aguettant, Xylonorw leczeniu nagłego stanu niedociśnienia tętniczego
orcyprenaliny siarczanOrciprenalini sulfas-
uabainaOuabainum-
oksaliplatynaOxaliplatinumGessedil, Goxyral, Kiplatin, Oxaliplatin Kabi, Platoxw onkologii jako lek cytostatyczny
paklitakselPaclitaxelumAbraxane, Egilitax, Eucol, Sindaxelw onkologii jako lek cytostatyczny
pankuroniowy bromekPancuronii bromidumPancuronium, Pavulonw anestezjologii w celu zwiotczenia mięśni żebrowych podczas zabiegów chirurgicznych
pergolidu mezylanPergolidi mesilasHizestleczenie choroby Parkinsona
fenolPhenolumPigmentum Castellanipowierzchniowe leczenie grzybic i zakażeń bakteryjnychTAK
fizostygminy salicylanPhysostigmini salicylas-
pilokarpiny chlorowodorekPilocarpini hydrochloridumPilocarpinum WZFleczenie jaskryTAK
pilokarpiny azotanPilocarpini nitras-
bromek rokuroniumRocuronii bromidumEsmeron, Roqurum, Rocuronium Sandozw anestezjologii w celu zwiotczenia mięśni żebrowych podczas zabiegów chirurgicznych
salmeterolu ksynafonianSalmeteroli xinafoasPulmoterol, Pulveril, Salmetik, Serevent, Soloventleczenie przewlekłe astmy oskrzelowejTAK
streptokinazaStreptokinasumStreptokinazaleczenie zawału mięśnia sercowego, zatorowości płucnejTAK
suksametoniowy chlorekSuxamethonii chloridumChlorsuccillinw anestezjologii do krótkotrwałego zwiotczenia mięśni
takalcytol jednowydnyTacalcitolum monohydricumCuratodermw dermatologii w leczeniu łuszczycy plackowatej
temozolomidTemozolomidumBlastomat, Nogron, Temodal, Temostad, Temozolomide Tevaw onkologii jako lek cytostatyczny
tiokolchikozyd krystalizowany z etanoluThiocolchicosidum ex ethanolo cristallisatum-
tiokolchikozyd uwodnionyThiocolchicosidum hydricumTiocolisleczenie bolesnych przykurczów mięśniTAK
tiomersalThiomersalumszczepionka-pełnokomórkowa DTPjako konserwant
tiopental sodowy z sodu węglanemThiopentalum natricum et ethanolo cristallisatumThiopental Momaja, Thiopentalw anestezjologii w celu wywołania krótkotrwałego znieczulenia ogólnego
tramazoliny chlorowodorek jednowodnyTramazoli hydrochloridum monohydricum-
urokinazaUrokinasumUrokinase APCleczenie choroby zakrzepowo-zatorowej
wekuroniowy bromekVecuronii bromidumNorcuronw anestezjologii w celu zwiotczenia mięśni żebrowych podczas zabiegów chirurgicznych
winblastyny siarczanVinblastinum sulfasVinblastin - Richter, Vinblastine Tevaw onkologii jako lek cytostatyczny
winkrystyna siarczanVincristinum sulfasVincristin - Richter, Vincristine Tevaw onkologii jako lek cytostatyczny

Wyczyść

Subskrybuj
Powiadom o
8 komentarzy
Najwyżej oceniane
Nowsze Najstarsze
Inline Feedbacks
View all comments
Paulina Sawa

Proszę o weryfikację leku Fluanxol depot, nie jest to dichlorowodorek flupentyksolu a dekanonian flupentyksolu i obecnie w bazie bloz nie ma oznaczenia jako wykaz A.

Igor Baran

Proszę o weryfikację substancji tacrolimusum – z moich informacji wynika iż w suplemencie z 2019 do FP XI (wchodzącej w życie od czerwca 2019) – nie jest już w wykazie A.

Anna Gołębiowska
Igor Baran

Właśnie z Kamsoftu mam informację iż w tym suplemencie jest jako wykaz B.
Tak też są oznaczone leki z takrolimusem w bazie BLOZ. Czy istnieje szansa na przesłanie skanu/zdjęcia z tego suplementu? Nie mam niestety do niego dostępu.

Anna Gołębiowska

Jak nie zapomnę to sprawdzę:)

Barbara Żołna

Od dzisiaj tutaj mamy zmiany, potrzebna aktualizacja:)

Barbara Żołna

A jest szansa na stworzenie tej listy w wersji do wydruku?

Patrycja Cieślik

Dzięki za sugestię. Zobaczymy, co da się zrobić 🙂

FB
Twitter/X
LinkedIn
WhatsApp
Email
Wydrukuj

Zobacz też

Inne o zagadnieniu:

8
0
Wyraź swoje zdanie i dodaj komentarz :)x

Zaloguj się