fbpx

Wykaz N środków odurzających + Przykłady

Autor:
mgr farm.
Dodano: 07/03/2017
Aktualizacja: 05/11/2022
Wykaz N (środki odurzające).
Wykaz N (środki odurzające).
Podręczna lista środków odurzających, czyli wykaz N (I-N, II-N, III-N i IV-N). Filtrowanie po lekach dostępnych w Polsce.

Środki odurzające (wykaz N) dzieli się na grupy w zależności od stopnia ryzyka powstania uzależnienia w przypadku używania ich w celach innych niż medyczne oraz zakresu ich stosowania w celach medycznych.

Podział środków odurzających na grupy I-N, II-N, III-N i IV-N określa Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie wykazu substancji psychotropowych, środków odurzających oraz nowych substancji psychoaktywnych.[1]

 • Środki grupy I-N mogą być używane wyłącznie w celach medycznych, przemysłowych lub prowadzenia badań, recepta wystawiona na środki narkotyczne grupy I-N musi zawierać dawkowanie, a wynikająca z niego ilość leku nie może przekraczać 90 dni czasu leczenia (druk recepty Rpw),
 • Środki grupy II-N mogą być używane wyłącznie w celach medycznych, przemysłowych lub prowadzenia badań, mogą być wydawane z apteki na podstawie recept innych niż Rpw,
 • Środki grupy III-N występują w postaci leków na receptę i leków o kategorii dostępności leków OTC, które mogą być wydawane z apteki bez recepty,
 • Środki grupy IV-N mogą być używane wyłącznie w celu prowadzenia badań oraz w lecznictwie zwierząt.[2]

Przechowywanie i ewidencja a wykaz N

Środki odurzające grup I-N i II-N (oraz substancje psychotropowe grupy II-P) i preparaty zawierające te środki lub substancje należy przechowywać w odpowiednio zabezpieczonych pomieszczeniach, w zamkniętych metalowych szafach lub kasetach przymocowanych w sposób trwały do ścian lub podłóg pomieszczenia, w miejscu niedostępnym dla pacjentów.

Ewidencja substancji – wykaz N

Apteka jest obowiązana do prowadzenia ewidencji przychodu i rozchodu środków odurzających, substancji psychotropowych, preparatów zawierającymi te środki lub substancje oraz prekursorami kategorii.

 • Ewidencja przychodu i  rozchodu środków odurzających grupy I-N (i  substancji psychotropowych grupy II-P) oraz preparatów zawierających te środki i substancje jest prowadzona w formie książki kontroli.
 • Ewidencja przychodu i rozchodu środków odurzających grupy II-N (i substancji psychotropowych grup III-P i IV-P) oraz prekursorów kategorii 1 jest prowadzona w postaci comiesięcznych zestawień.[3]

Recepty a wykaz N

Pamiętaj, że recepta wystawiona na preparaty zawierające środki odurzające (lub substancje psychotropowe):

 • umożliwia zapisanie tylko jednego środka narkotycznego bądź leku psychotropowego na jednej recepcie.
 • musi zawierać dodatkowo sumaryczną ilość środka odurzającego lub substancji psychotropowej wyrażoną słownie albo ilość środka odurzającego lub substancji psychotropowej wyrażoną słownie za pomocą ilości jednostek dawkowania oraz wielkości dawki.[4]
 • nie daje możliwości wypisania na leki tej grupy odpisu.

Zgodnie z art. 91 ustawy z dnia 6 września 2001 r. Prawo farmaceutyczne środki odurzające substancje psychotropowe, tak samo jak substancje bardzo silnie działające i substancje psychotropowe grupy I-P  i II-P, nie mogą być wydawane przez technika farmaceutycznego[5].

Zobacz też Czytaj też: Wykaz A: substancje bardzo silnie działające (FP X) – kto może wydać i dlaczego?

Zobacz też Czytaj też: Wykaz P: substancje psychotropowe (I-P, II-P, III-P i IV-P) + przykłady + kto może wydać?

Wykaz N środków odurzających – interaktywna tabela

Możesz też filtrować po fragmencie nazwy – w polu Szukaj zacznij wpisywać nazwę leku. Możesz filtrować tabelę po: grupach (I-N, II-N, III-N i IV-N). Usuń filtr klikając na wybraną opcję.

Aby wyświetlić tylko leki dostępne w aptece otwartej, wybierz z listy TAK.

grupa nazwa polskanazwa handlowazastosowaniedostępne w Polsce
I-NACETORFINA--
I-NACETYLOMETADOL--
I-NDIMETYLOTIAMBUTEN--
I-NDIMEFEPTANOL--
I-NDIMENOKSADOL--
I-NDIHYDROMORFINA--
I-NDIHYDROETORFINA--
I-NDIFENOKSYNA--
I-NDIETYLOTIAMBUTEN--
I-NDIAMPROMID--
I-NDEKSTROMORAMID--
I-NDEZOMORFINA--
I-NBEZYTRAMID--
I-NBETAPRODYNA--
I-NBETAMETADOL--
I-NBETAMEPRODYNA--
I-NBETACETYLOMETADOL--
I-NBENZYLOMORFINA--
I-NBENZETYDYNA--
I-NANILERYDYNA--
I-NALFENTANYL--
I-NALFAPRODYNA--
I-NALFAMETADOL--
I-NALFAMEPRODYNA--
I-NALFAACETYLOMETADOL--
I-NALLILOPRODYNA--
I-NDIFENOKSYLAT
I-NDIPIPANON--
I-NDROTEBANOL--
I-NEKGONINA--
I-NETYLOMETYLOTIAMBUTEN--
I-NETONITAZEN--
I-NETORFINA--
I-NETOKSERYDYNA--
I-NFENADOKSON--
I-NFENAMPROMID--
I-NFENAZOCYNA--
I-NFENOMORFAN--
I-NFENOPERYDYNA--
I-NFENTANYLDurogesic, Effentora, Fentanyl, Instanyl, Matrifen, PecFent, Vellofent- Zniesienie bólu i odpowiedzi hemodynamicznej na intubację podczas indukcji znieczulenia ogólnego oraz utrzymanie efektu analgetycznego podczas podtrzymywania znieczulenia.
- Uzupełnienie działania analgetycznego podczas znieczulenia ogólnego i miejscowego.
- Analgezja podczas znieczuleń ambulatoryjnych.
- Składnik analgetyczny premedykacji i neuroleptoanalgezji.
- Znieczulenie chorych z grup zwiększonego ryzyka poddawanych dużym zabiegom operacyjnym.
- Analgosedacja chorych na oddziałach intensywnej opieki medycznej.
- Leczenie bólu pooperacyjnego oraz bólu występującego w zawale serca.
- W postaci przezskórnego systemu terapeutycznego leczenie bólów przewlekłych i opornych na leczenie.
- W postaci tabletek podpoliczkowych w leczeniu bólów przebijających u dorosłych z chorobą nowotworową, którzy w ramach leczenia przewlekłego bólu nowotworowego poddawani są opioidowej terapii podtrzymującej.
TAK
I-NFURETYDYNA--
I-NHEROINA--
I-NHYDROKODON--
I-NHYDROMORFINOL--
I-NHYDROMORFON--
I-NHYDROKSYPETYDYNA--
I-NIZOMETADON--
I-NKETOBEMIDON--
I-NKODOKSYM--
I-NKONOPI ZIELE I ŻYWICASurowiec recepturowy- ból i nudnościTAK
I-NKOKAINA--
I-NKOKA LIŚCIE--
I-NKLONITAZEN--
I-NLEWOMETORFAN--
I-NLEWOMORAMID--
I-NLEWOTENACYLOMORFAN--
I-NLEWORFANOL--
I-NMAKOWEJ SŁOMY KONCENTRATY--
I-NMAKOWEJ SŁOMY WYCIĄGI--
I-NMETAZOCYNA--
I-NMETADONMethadone Hydrochlordie Molteni- Leczenie zespołu abstynencji od alkaloidów opium.
- Leczenie substytucyjne uzależnień od heroiny i morfiny.
- Jako lek drugiego rzutu w leczeniu bólu nowotworowego oraz w analgezji pooperacyjnej.
TAK
I-NMETADONU PÓŁPRODUKT--
I-NMETYLODEZORFINA--
I-NMETYLODIHYDROMORFINA--
I-NMETOPON--
I-NMORFINAVendal Retard, Doltard, Morphini Sulfas, MST Continus, Sevredol,
siarczan morfiny pro receptura
- Leczenie bólu w okresie okołooperacyjnym, zwalczanie bólu pourazowego, nowotworowego, zawałowego.
- W leczeniu przewlekłych bólów nowotworowych morfina podawana doustnie jest podstawowym silnym analgetykiem opioidowym z wyboru.
- Stosowana również w premedykacji.
TAK
I-NMORAMIDU PÓŁPRODUKT--
I-NMORFERYDYNA--
I-NMORFINY N-TLENEK--
I-NMORFINY METYLOBROMEK--
I-NNIKOMORFINA--
I-NNORACYMETADOL--
I-NNORLEWORFANOL--
I-NNORMETADON--
I-NNORPIPANON--
I-NOPIUM I NALEWKA Z OPIUM--
I-NOKSYKODONOxycontin, Accordeon, Oxycordone, Oxuycordone Vitabalans, Oxydolor, Oxynorm, Reltebon, Targin- Leczenie bólu o nasileniu umiarkowanym do dużego.
- Leczenie objawowe II rzutu u pacjentów z idiopatycznym zespołem niespokojnych nóg o nasileniu od ciężkiego do bardzo ciężkiego, po wykazaniu nieskuteczności leczenia dopaminergicznego.
TAK
I-NOKSYMORFON--
I-NPETYDYNADolcontral- Zwalczanie silnego i długotrwałego bólu, który nie przemija po nieopioidowych lekach przeciwbólowych.
- Zwalczanie bólu ostrego różnego pochodzenia.
- Jako środek przeciwbólowy podczas drobnych zabiegów chirurgicznych, jako element premedykacji przed operacją, składnik mieszanki litycznej stosowanej w stanach gorączkowych, leczenie obrzęku płuc w niewydolności lewokomorowej serca.
TAK
I-NPETYDYNY PÓŁPRODUKT
I-NPETYDYNY PÓŁPRODUKT B
I-NPETYDYNY PÓŁPRODUKT C
I-NPIMINODYNA
I-NPIRYTRAMID
I-NPROHEPTAZYNA
I-NPROPERYDYNA
I-NRACEMETORFAN
I-NRACEMORAMID
I-NRACEMORFAN
I-N REMIFENTANYLUltiva*, Remifentanyl Actavis*, Remifentanil B Braun*- Jako lek przeciwbólowy do stosowania podczas wprowadzania i/lub podtrzymywania znieczulenia ogólnego oraz do leczenia bólu w okresie bezpośrednio po operacji u chorych znajdujących się pod ścisłą opieką medyczną przed zastosowaniem długo działających leków przeciwbólowych.
- Zapewnienie znieczulenia i sedacji u osób mechanicznie wentylowanym na OIOM.
TAK
I-NSUFENTANIL--
I-NTEBAKON--
I-NTEBAINA--
I-NTRIMEPERYDYNA--
I-NTYLIDYNA--
I-NŻYWICA KONOPI
I-NTRICHOCEREUS
PERUVIANUS
I-NTABERNANTHE IBOGA
I-NSALVIA DIVINORUM
I-NRIVEA CORYMBOSA
I-NPSYCHOTRIA VIRIDIS
I-NPEGANUM HARMALA
I-NNYMPHAEA CAERULEA
I-NNORMORFINA
I-NNALBUFINA Nalpain- Krótkotrwałe leczenie bólu o nasileniu umiarkowanym lub dużym.TAK
I-NMIROFINA
I-NMITRAGYNA SPECIOSA
I-NMIMOSA TENUIFLORA
I-NLEONOTIS LEONURUS
I-NFLUOROTROPAKOKAINA
I-NECHINOPSIS PACHANOI
I-NDIMETOKAINA
I-NDIFENOKSYNA
I-NCATHA EDULIS
I-NCALEA ZACATECHICHI
I-NBANISTERIOPSIS CAAPI--
I-NARGYREIA NERVOSA --
II-NNIKODYKODYNA--
II-NACETYLODIHYDROKODEINA--
II-NDEKSTROPROPOKSYFEN--
II-NDIHYDROKODEINADHC Continus- Silne bóle nowotworowe oraz bóle przewlekłe o innej etiologii.TAK
II-NNIKOKODYNA--
II-NKODEINAfosforan kodeiny pro receptura- Suchy, uporczywy kaszel.
- Leczenie bólu o umiarkowanym i dużym nasileniu, nieustępującego po zastosowaniu leków przeciwbólowych o działaniu obwodowym.
TAK
II-NFOLKODYNA--
II-NPROPIRAM--
II-NNORKODEINA--
II-NETYLOMORFINA--
III-NDIFENOKSYLATw: Reasec- Objawowe leczenie ostrej i przewlekłej biegunki różnego pochodzenia.
- Zmniejszenie ilości płynu kałowego po ileostomii i kolostomii.
- Bradykardia zatokowa, zaburzenia rytmu serca.
- Premedykacja.
- Zatrucie związkami fosforoorganicznymi, lekami cholinomimetycznymi.
- Zatrucie grzybami zawierającymi muskarynę.
- Odwracanie bloku nerwowo-mięśniowego.
- Pomocniczo w stanach spastycznych mięśni gładkich jamy brzusznej.
- W diagnostyce radiologicznej.
TAK
III-NDIHYDROKODEINAjako preparat łączony
III-NDIFENOKSYLAT--
III-NETYLOMORFINA--
III-NKODEINAw: Antidol, w: Solpadeine, w: Efferalgan Codeine, w: Talvosilen, w: Talvosilen Forte, w: Ultacod- Suchy, uporczywy kaszel.
- Leczenie bólu o umiarkowanym i dużym nasileniu, nieustępującego po zastosowaniu leków przeciwbólowych o działaniu obwodowym.
TAK
III-NNIKOKODYNA --
III-NNIKODYKODYNA --
III-NNORKODEINA--
III-NACETYLODIHYDROKODEINA--
III-NDIFENOKSYNA--
IV-NHEROINA--
IV-NKETOBEMIDON--
IV-NACETORFINA--
IV-NDEZOMORFINA--
IV-NETORFINA--
IV-NKONOPI ZIELE I ŻYWICA--

Piśmiennictwo:

 1. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dn. 17.08.2018 r. w sprawie wykazu substancji psychotropowych, środków odurzających oraz nowych substancji psychoaktywnych. Dz.U.2021.406 pełny tekst
 2. Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii, (Dz.U. 2005 nr 179 poz. 1485), http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20051791485
 3. Obwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 28 października 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie środków odurzających, substancji psychotropowych, prekursorów kategorii 1 i preparatów zawierających te środki lub substancje, (Dz.U. 2015 poz. 1889)
 4. Obwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 28 października 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie środków odurzających, substancji psychotropowych, prekursorów kategorii 1 i preparatów zawierających te środki lub substancje, (Dz.U. 2015 poz. 1889)
 5. Ustawa z dnia 6 września 2001 r. Prawo farmaceutyczne., (Dz.U. 2001 nr 126 poz. 1381),

Podziel się:
Subskrybuj
Powiadom o
2 komentarzy
Najwyżej oceniane
Nowsze Najstarsze
Inline Feedbacks
View all comments
Martyna Jochemczyk

Cześć 😉 W nazwę handlową preparatu Nalbufiny wkradła się literówka – to Nalpain, nie Nailpain.

Patrycja Cieślik

Artykuł zaktualizowany 🙂

2
0
Wyraź swoje zdanie i dodaj komentarz :)x
Scroll to Top

Zaloguj się

Zgłoś problem/błąd

Przepraszam. Musisz być zalogowany, aby zobaczyć ten formularz.