fbpx

Wykaz P substancji psychotropowych (I-P, II-P, III-P i IV-P)

Autor:
Dodano: 27/02/2017
Aktualizacja: 05/11/2022
Wykaz P, czyli substancje psychotropowe
Wykaz P, czyli substancje psychotropowe
Podręczna lista substancji psychotropowych (wykaz P, potocznie psychotropy). Filtrowanie po lekach dostępnych w Polsce i po lekach, które może wydać technik farmaceutyczny.

Substancje psychotropowe dzieli się na grupy w zależności od stopnia ryzyka powstania uzależnienia w przypadku używania ich w celach pozamedycznych (część z nich to tak zwane dopalacze) oraz zakresu ich stosowania w celach medycznych. Oczywiście antydepresanty i neuroleptyki, których nie ma w tym opracowaniu, również są lekami psychotropowymi, jednak w praktyce aptecznej “psychotropami” nazwa się tylko leki z wykazu P, tj. silne leki uspokajające, nasenne i psychostymulujące.

Podział substancji psychotropowych na grupy I-P, II-P, III-P i IV-P określa Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie wykazu substancji psychotropowych, środków odurzających oraz nowych substancji psychoaktywnych.[1]

 • Substancje grupy I-P  mogą być używane wyłącznie w celu prowadzenia badań i są całkowicie wyłączone z obrotu,
 • Substancje grupy II-P mogą być używane wyłącznie w celach medycznych, przemysłowych lub prowadzenia badań, recepta wystawiona na substancje psychotropowe grupy II-P (i środki narkotyczne grupy I-N) musi zawierać dawkowanie, a wynikająca z niego ilość leku nie może przekraczać 90 dni czasu leczenia (druk recepty Rpw),
 • Substancje grupy III-P mogą być używane wyłącznie w celach medycznych, przemysłowych lub prowadzenia badań, mogą być wydawane z apteki na podstawie recept innych niż Rpw,
 • Substancje grupy IV-P mogą być używane wyłącznie w celach medycznych, przemysłowych lub prowadzenia badań, mogą być wydawane z apteki na podstawie recept innych niż Rpw[2].

Przechowywanie i ewidencja a wykaz P

Substancje psychotropowe grupy II-P (oraz środki odurzające grup I-N i II-N) i preparaty zawierające te środki lub substancje należy przechowywać w odpowiednio zabezpieczonych pomieszczeniach, w zamkniętych metalowych szafach lub kasetach przymocowanych w sposób trwały do ścian lub podłóg pomieszczenia, w miejscu niedostępnym dla pacjentów.

Apteka jest obowiązana do prowadzenia ewidencji przychodu i rozchodu środków odurzających, substancji psychotropowych, preparatów zawierającymi te środki lub substancje oraz prekursorami kategorii.

 • Ewidencja przychodu i  rozchodu substancji psychotropowych grupy II-P (i środków odurzających grupy I-N) oraz preparatów zawierających te środki i substancje jest prowadzona w formie książki kontroli.
 • Ewidencja przychodu i rozchodu  substancji psychotropowych grup III-P i IV-P (i środków odurzających grupy II-N) oraz prekursorów kategorii 1 jest prowadzona w postaci comiesięcznych zestawień[3].

Recepty a wykaz P

Pamiętaj, że recepta wystawiona na preparaty zawierające substancje psychotropowe (lub środki odurzające):

 • umożliwia zapisanie tylko jednego środka narkotycznego bądź leku psychotropowego na jednej recepcie.
 • musi zawierać dodatkowo sumaryczną ilość środka odurzającego lub substancji psychotropowej wyrażoną słownie albo ilość środka odurzającego lub substancji psychotropowej wyrażoną słownie za pomocą ilości jednostek dawkowania oraz wielkości dawki[3].
 • nie daje możliwości wypisania na leki tej grupy odpisu.

Kto może wydać leki zawierające substancję z wykazu P

Zgodnie z art. 91 ustawy z dnia 6 września 2001 r. Prawo farmaceutyczne substancje psychotropowe grupy I-P  i II-P, tak samo jak substancje bardzo silnie działające (wykaz A) i środki odurzające, nie mogą być wydawane przez technika farmaceutycznego[4]. W praktyce oznacza to po prostu tyle, że tylko farmaceuta może wydać pentazocynę i metylofenidat (Concerta, Medikinet, patrz też: ADHD). Aptekom zalecamy jednak, aby pacjent mimo wszystko miał zawsze realną możliwość konsultacji na temat leku z wykazu P z doświadczonym farmaceutą.


Sprawdź też: Wykaz A: substancje bardzo silnie działające (FP X) – kto może wydać i dlaczego?

Sprawdź też: Wykaz N: środki odurzające + Przykłady


W polu Szukaj zacznij wpisywać nazwę leku.

Możesz też filtrować tabelę po: grupach (I-P, II-P, III-P i IV-P), dostępności w Polsce i po tym czy technik farmaceutyczny może wydać lek (zaznacz TAK/NIE).

Usuń filtr klikając na wybraną opcję.

Wyświetl grupę:nazwa polskanazwa handlowazastosowaniedostępne na rynku:technik może wydać:
I-PBUFEDRON
I-PBREFEDRON--
I-PPSYLOCYBINA--
I-PROLICYKLIDYNA--
I-PTENAMFETAMINA--
I-PTENOCYKLIDYNA--
I-PPENTYLON
I-PPENTEDRON
I-PNAFYRON
I-PMETYLON
I-PMETEDRON
I-PMETAMFEPRAMON
I-PMEFEDRON
I-PHEKSEDRON
I-PFLUOROAMFETAMINA
I-PETYCYKLIDYNA
I-PETKATYNON
I-P3-MMC
I-P4-MEC
I-P4-FMC
I-P3-FMC
I-P4-EMC
I-PETYLON
I-PDIBUTYLON
I-PD2PM
I-P3,4-DMMC
I-PBUTYLON
I-PETYCYKLIDYNA--
I-PBUFEDRON
I-PETRYPTAMINA--
I-P(+)-LIZERGID--
I-PKATYNON--
I-PBROLAMFETAMINA--
II-PLEWOMETAMFETAMINA--
II-P4-metyloamfetamina
II-PZIPEPROL
II-PTFMPP
II-PpFPP
II-PMETOKSETAMINA
II-PMETIOPROPAMINA
II-PMeOPP
II-PSEKOBARBITAL--
II-PPENTAZOCYNAPentazocinum WZF- Zwalczanie bólu o dużym lub umiarkowanym nasileniu.
- Premedykacja przed zabiegiem operacyjnym.
TAKNIE
II-PMETYLOFENIDATConcerta, Medikinet,- Element kompleksowego programu leczenia zespołu nadpobudliwości ruchowej z deficytem uwagi (ADHD) u dzieci po 6. rż. i młodzieży, w przypadku, gdy inne sposoby postępowania terapeutycznego nie są wystarczająco skuteczne.TAKNIE
II-PMETAMFETAMINA--
II-PMETAKWALON--
II-Pkwas
gamma-hydroksymasłowy
II-PFENCYKLIDYNA--
II-PLEWAMFETAMINA--
II-PKETAMINAKetalar*- Środek znieczulający do krótkich zabiegów diagnostycznych i chirurgicznych niewymagających zwiotczenia mięśni szkieletowych.
- Wprowadzenie do znieczulenia ogólnego przed zastosowaniem innych środków znieczulających. Lek można stosować w skojarzeniu z innymi lekami znieczulającymi.
TAKNIE
II-PFENMETRAZYNA--
II-PSALWINORYNA A
II-PFENETYLINA--
II-PDEKSAMFETAMINA--
II-PAMINEPTYNA--
II-PAMFETAMINA--
II-PBENZYLOPIPERAZYNA
II-PDBZP
II-PETYLOFENIDAT
II-PMBZP
II-PMEKLOKWALON--
III-PFLUNITRAZEPAM--
III-PPENTOBARBITAL--
III-PGLUTETIMID--
III-PKATYNA--
III-PAMOBARBITAL--
III-PBUPRENORFINABunodol, Bunorfin, Melodyn, Transtec, Suboxone- Zwalczanie silnego bólu ostrego i przewlekłego w okresie okołooperacyjnym, bólu w przebiegu zawału serca, silnego lub umiarkowanego bólu nowotworowego; bóle pourazowe, ból w chorobach układu nerwowego (np. rwa kulszowa).
- W postaci preparatów złożonych z naloksonem (Suboxone) w leczeniu substytucyjnym uzależnienia od narkotyków opioidowych u osób po 15. rż.
TAKTAK
III-PBUTALBITAL--
III-PCYKLOBARBITAL--
IV-PCHLORDIAZEPOKSYDElenium- Doraźne, krótkotrwałe leczenie objawowe (2–4 tyg.): zespołów lękowych różnego pochodzenia (towarzyszących zespołom psychoorganicznym, objawom psychotycznym), zespołów lękowych z towarzyszącą bezsennością, ostrego zespołu odstawienia alkoholu, stanów zwiększonego napięcia mięśniowego o różnej etiologii.TAKTAK
IV-PMAZINDOL--
IV-PMEDAZEPAMMedazepam TZF, Rudotel- Krótkotrwałe leczenie objawowe stanów lękowych o różnej etiologii, napięcia emocjonalnego i pobudzenia.TAKTAK
IV-PMEFENOREKS--
IV-PMEPROBAMAT--
IV-PMETYLOFENOBARBITAL--
IV-PMETYPRYLON--
IV-PMEZOKARB--
IV-PMIDAZOLAMDormicum, Midanium*, Midazolam*, Sopodorm*- Krótkotrwałe leczenie bezsenności w przypadku ciężkich dolegliwości uniemożliwiających normalne funkcjonowanie lub powodujących znaczne wyczerpanie pacjenta.
- Sedacja w premedykacji przed zabiegami chirurgicznymi lub diagnostycznymi.
- Premedykacja przed wprowadzeniem do znieczulenia (i.m. lub, zwłaszcza u dzieci, p.r.).
- Sedacja do zabiegu diagnostycznego lub chirurgicznego prowadzonego w znieczuleniu miejscowym.
- Długotrwała sedacja na oddziałach intensywnej opieki medycznej (wstrzyknięcie i.v. lub wlew ciągły i.v.).
- Wprowadzenie i podtrzymanie znieczulenia ogólnego.
- Jako lek wprowadzający do znieczulenia wziewnego lub jako lek nasenny w znieczuleniu złożonym, także TIA (całkowite znieczulenie dożylne).
- Ataralgezja w skojarzeniu z ketaminą u dzieci (i.m.).
TAKTAK
IV-PNIMETAZEPAM--
IV-PNITRAZEPAMNitrazepam GSK- Krótkotrwałe (do 4 tyg.) leczenie ciężkiej bezsenności: trudności w zasypianiu, częste nocne przebudzenia.TAKTAK
IV-PNORDAZEPAM--
IV-POKSAZEPAMOxazepam Espefa, Oxazepam GSK, Oksazepam TZF- Krótkotrwałe (do 4 tyg.) leczenie stanów lękowych.
- Wspomagające leczenie niepokoju w przebiegu zaburzeń depresyjnych.
- Leczenie objawów alkoholowego zespołu abstynencyjnego.
TAKTAK
IV-POKSAZOLAM--
IV-PPEMOLINA--
IV-PPINAZEPAM--
IV-PPIPRADROL--
IV-PPIROWALERON--
IV-PPRAZEPAM--
IV-PSEKBUTABARBITAL--
IV-PTEMAZEPAMSignopam- Krótkotrwałe (do 4 tyg.) leczenie zaburzeń snu.
- Jako lek wspomagający w nadczynności tarczycy.
- Zaburzenia występujące pod postacią somatyczną i neurastenia.
- Stany dysforyczne w padaczkach.
- W premedykacji przed drobnymi zabiegami chirurgicznymi i porodem, w stanach pobudzenia po operacji.
TAKTAK
IV-PTETRAZEPAM--
IV-PTRIAZOLAM--
IV-PWINYLBITAL--
IV-PZOLPIDEMZolpic, Apo-Zolpin, Hypnogen, Nasen, Zolpidem, Zolsana, Noxizol- Krótkotrwałe leczenie bezsennościTAKTAK
IV-PALLOBARBITAL--
IV-PALPRAZOLAMAfobam, Alpragen, Alprox, Neurol, Xanax, Zomiren- Krótkotrwałe leczenie: zespołu lęku napadowego z agorafobią lub bez niej, zespołu lęku uogólnionego, zespołu lękowego z wtórnym obniżeniem nastroju.TAKTAK
IV-PAMFEPRAMON--
IV-PAMINOREKS--
IV-PBROMAZEPAMLexotan- Zaburzenia lękowe uogólnione wymagające leczenia farmakologicznego.
- Zaburzenia występujące pod postacią somatyczną.
- Stany lękowe występujące w przebiegu przewlekłych chorób organicznych OUN.
- Zaburzenia stresowe pourazowe z objawami lęku.
- Zaburzenia adaptacyjne.
TAKTAK
IV-PBROTIZOLAM--
IV-PBARBITAL--
IV-PBENZFETAMINA--
IV-PBUTOBARBITAL--
IV-PZOPIKLONDobroson, Imovane, Senzop, Zoptin- Krótkotrwałe leczenie bezsenności (przejściowej, krótkotrwałej lub przewlekłej) u dorosłych (trudności w zasypianiu, spłycony sen, wczesne poranne budzenie się)TAKTAK
IV-PZALEPLONMorfeo- Krótkotrwałe (do 2 tyg.) leczenie bezsenności objawiającej się trudnością w zasypianiu.TAKTAK
IV-PDIAZEPAMRelaniu, Relsed, Neorelium- Doraźne i krótkotrwałe (do 4 tyg.) leczenie stanów lękowych, które mogą być również związane z bezsennością, leczenie objawów nagłego odstawienia alkoholu, leczenie stanów zwiększonego napięcia mięśniowego, łagodzenie stanów pobudzenia nerwowego, premedykacja.
- Pomocniczo jako lek przeciwdrgawkowy w leczeniu niektórych typów padaczki.
- Drgawki gorączkowe, stan padaczkowy, rzucawka ciężarnych, napady lęku, stany zwiększonego napięcia mięśniowego, tężec, premedykacja przed zabiegami diagnostycznymi i chirurgicznymi oraz sedacja w okresie pooperacyjnym.
- Ostre stany lękowe lub pobudzenie; delirium tremens, ostre stany spastyczne mięśni, tężec, ostre stany drgawkowe, w tym stan padaczkowy, stany drgawkowe w przebiegu zatruć, drgawki gorączkowe, premedykacja przedoperacyjna lub przed zabiegami diagnostycznymi.
TAKTAK
IV-PESTAZOLAMEstazolam TZF- Krótkotrwałe i doraźne leczenie zaburzeń snu: trudności z zasypianiem, częste wybudzenia, wczesne ranne budzenie.TAKTAK
IV-PETCHLORWYNOL--
IV-PETYLAMFETAMINA--
IV-PETYNAMAT--
IV-PFENDIMETRAZYNA--
IV-PFENKAMFAMINA--
IV-PFENOBARBITALLuminalum, Luminalum Unia, Bellergot, Milocardin,- Napady padaczkowe częściowe i uogólnione.
- Jako środek uspokajający.
- Stosowany również w innych niezarejestrowanych w Polsce wskazaniach.
TAKTAK
IV-PFENPROPOREKS--
IV-PFENTERMINA--
IV-PFLUDIAZEPAM--
IV-PFLURAZEPAM--
IV-PHALAZEPAM--
IV-PHALOKSAZOLAM--
IV-PKAMAZEPAM--
IV-PKETAZOLAM--
IV-PKLOBAZAMFrisium- Ostre i przewlekłe stany lękowe, zwłaszcza wyrażające się wzmożonym lękiem, napięciem, wewnętrznym niepokojem, podnieceniem, rozdrażnieniem, zaburzeniami snu pochodzenia emocjonalnego oraz zaburzeniami psychowegetatywnymi i psychosomatycznymi.
- Lek wspomagający w leczeniu napadów padaczkowych, w przypadku których dotychczasowe leczenie przeciwdrgawkowe nie dało zadowalających wyników.
TAKTAK
IV-PKLONAZEPAMClonazepamum TZF- Przerywanie wszystkich postaci stanu padaczkowego
- Padaczka u dorosłych i dzieci – napady uogólnione: akinetyczne, miokloniczne, toniczno-kloniczne, nieświadomości oraz napady częściowe (ogniskowe).
TAKTAK
IV-PKLORAZEPATCloranxen, Tranxene- Krótkotrwałe (do 4 tyg.) leczenie w stanach lęku i niepokoju.
- Łagodzenie ostrych objawów alkoholowego zespołu abstynencyjnego.
- Pomocniczo w padaczce, zwłaszcza z napadami częściowymi złożonymi.
- Ostre napady lęku i stany pobudzenia psychoruchowego lub agresji, objawy zespołu abstynencji w uzależnieniu alkoholowym, w tym profilaktyka i/lub leczenie delirium tremens.
- Jako lek wspomagający w skurczach tonicznych w tężcu.
TAKTAK
IV-PKLOKSAZOLAM--
IV-PKLOTIAZEPAM--
IV-PLEFETAMINA--
IV-PLOFLAZEPINIAN ETYLOWY--
IV-PLOPRAZOLAM--
IV-PLORAZEPAMLorafen- Krótkoterminowe (do 4 tyg.) leczenie objawów lęku towarzyszących zaburzeniom somatycznym.
- Zaburzenia snu: bezsenność, trudności w zasypianiu, krótki sen.
- W premedykacji, w celu zniesienia stanu napięcia i wywołania niepamięci wstecznej. W rehabilitacji w celu zmniejszenia napięcia mięśni.
- Stosowany jako lek dodatkowy w lęku i niepokoju w psychozach, do opanowywania akatyzji i innych ostrych działań pozapiramidowych poneuroleptycznych, w leczeniu katatonii.
TAKTAK
IV-PLORMETAZEPAMNoctofer- Doraźne i krótkotrwałe leczenie zaburzeń snu (trudności w zasypianiu, częste przebudzenia, płytki sen).
- Premedykacja przed zabiegami chirurgicznymi i badaniami diagnostycznymi.
TAKTAK
IV-PAMFEPRAMON
IV-P2C-E
IV-PMDPEA
IV-PMDPV
IV-PMMDPEA
IV-PTAPENTADOLPalexia retard-TAKTAK
IV-PDELORAZEPAM--

Piśmiennictwo:

 1. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dn. 17.08.2018 r. w sprawie wykazu substancji psychotropowych, środków odurzających oraz nowych substancji psychoaktywnych. Dz.U.2021.406 pełny tekst
 2. Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii, (Dz.U. 2005 nr 179 poz. 1485)
 3. Obwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 28 października 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie środków odurzających, substancji psychotropowych, prekursorów kategorii 1 i preparatów zawierających te środki lub substancje, (Dz.U. 2015 poz. 1889)
 4. (Ustawa z dnia 6 września 2001 r. Prawo farmaceutyczne., Dz.U. 2001 nr 126 poz. 1381)

Czy ten materiał był przydatny?
Czy przedstawiony materiał był przydatny?
Hidden

Więcej z kategorii "":

Podziel się:
Subskrybuj
Powiadom o
5 komentarzy
Najwyżej oceniane
Nowsze Najstarsze
Inline Feedbacks
View all comments
Magdalena Pelczarska

Dlaczego tapentadol (Palexia retard) wymaga recepty Rpw, jeśli należy do grupy IV-P?

Agnieszka Żur

Palexia ma kategorię Rpw bo zapewne uznano, że jej stosowanie może prowadzić do uzależnienia, a takie leki mają zwykle kategorie Rpw. Najczęściej są to preparaty zawierające środki odurzające, ale nie zawsze (jak w tym przykładzie).

Paweł Grochecki

Warto byłoby sprawdzić, czy klasyfikacja danych środków (np. mefedron) jest aktualna.
W międzyczasie wyszło ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA z dnia 21 sierpnia 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu substancji psychotropowych, środków odurzających oraz nowych substancji psychoaktywnych.

Patrycja Cieślik

Dzięki za sugestię, na pewno zaktualizujemy!

Dariusz Drożniak

Ok

Przeczytaj najnowszy numer Gońca Aptecznego:

5
0
Wyraź swoje zdanie i dodaj komentarz :)x
Scroll to Top

Zaloguj się

Zgłoś problem/błąd

Przepraszam. Musisz być zalogowany, aby zobaczyć ten formularz.