NIA i MZ podpisały strategię na rzecz rozwoju aptek

5 października 2020 r. Naczelna Izba Aptekarska i Ministerstwo Zdrowia podpisały strategię na rzecz rozwoju aptek.

Ministerstwo Zdrowia i Naczelna Izba Aptekarska podpisały 5 października 2020 r. dokument, w którym nakreślono najważniejsze problemy, z którymi zmagają się polskie apteki i określono terminy, w których powinny one zostać rozwiązane. Dokument został nazwany Strategią na rzecz rozwoju aptek.

Jak można przeczytać w komunikacie NIA, strategia ta jest pierwszym krokiem do wdrożenia w Polsce opieki farmaceutycznej i wzmocnienia pozycji farmaceuty w systemie ochrony zdrowia.[1]

Wśród najważniejszych kwestii, które poruszono w strategii znalazły się: 

 • zakończenie prac nad ustawą o zawodzie farmaceuty, 
 • wypracowanie przepisów gwarantujących niezależność farmaceuty, 
 • wypracowanie warunków wdrożenia pierwszej usługi w ramach opieki farmaceutycznej, którą będzie zakładanie w aptece Internetowego Konta Pacjenta, a także umożliwienie finansowania usługi ze środków publicznych, 
 • zwiększenie bezpieczeństwa realizacji e-recept, 
 • uregulowanie kwestii pełnienia dyżurów aptek w nocy, w święta i inne dni wolne od pracy, 
 • uregulowanie zasad ustalania marży na leki refundowane, ŚSSPŻ i wyroby medyczne, 
 • ustanowienie zasady, w myśl której zmiany w wykazach refundowanych leków, ŚSSPŻ i wyrobów medycznych i inne dokumenty zmieniające są publikowane nie częściej niż co 3 miesiące, 
 • przestrzegania przepisów antykoncentracyjnych (w tym zakaz prowadzenia więcej niż 4 aptek w kraju lub 1% aptek w powiecie), zwiększenia nadzoru i wysokości kar,
 • zapewnienie samorządom aptekarskim udziału w postępowaniach o udzielenie, zmianę lub cofnięcie zezwolenia na prowadzenie apteki lub hurtowni farmaceutycznej oraz w postępowaniach dot. ustanowienia kierownika apteki ogólnodostępnej, 
 • skrócenie terminu, w którym podmiot realizujący receptę otrzymuje refundację ustalonego limitu finansowania dla leku, ŚSSPŻ i wyrobu medycznego, 
 • uregulowanie obrotu pozaaptecznego, 
 • umożliwienie farmaceutom szpitalnym udziału w pracach nad wynagrodzeniami w ramach Rady Dialogu Społecznego.  

Najwcześniej, bo jeszcze do końca 2020 r. mają zostać rozwiązane kwestie ustawy o zawodzie, wykazów leków refundowanych i udziału samorządów aptekarskich w przyznawaniu, cofaniu i zmianie zezwoleń na prowadzenie apteki lub pełnienie funkcji kierownika. Pozostałe prace mają być prowadzone już 2021 r.

porozumienie-MZ-i-NIA
Źródła
 1. NIA: Komunikat prasowy Ministerstwa Zdrowia i Naczelnej Izby Aptekarskiej pełny tekst

Podziel się:
Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on whatsapp
Share on email
Subskrybuj
Powiadom o
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments

Serwis

Pogadanki Farmaceutyczne

Ostatnie komentarze:

Aktualności i doniesienia

Wiedza i praktyka

Czytaj też:

0
Wyraź swoje zdanie i dodaj komentarz :)x
()
x

Oświadczenie

Portal opieka.farm przeznaczony jest dla farmaceutów oraz osób uprawnionych do wystawiania recept lub prowadzących obrót produktami leczniczymi.

Klikając “Potwierdzam i przechodzę do portalu” oświadczasz, że jesteś taką osobą.

Zaloguj się

Portal dedykowany jest osobom związanym z ochroną zdrowia. Prosimy o zalogowanie się lub rejestrację.