fbpx

Czy farmaceuta może wystawić receptę PA/PF na iniekcje? – Pytanie do redakcji

Autor:
mgr farm.
Dodano: 17/02/2024
Opublikowano: 17/02/2024
Jakich leków nie może ordynować farmaceuta?

Pytanie czytelnika

Czy farmaceuta może wypisywać recepty na leki z kategorii rp w postaci roztworów/zawiesin do wstrzykiwań, np. Depo-medrol?

Nasza odpowiedź

Tak, może. Zakres produktów na jakie farmaceuta można wystawić recepty, zarówno farmaceutczne, jak i pro auctore / pro familiae, jest określony w ustawie PF. Są to:

  • tylko produkty lecznicze, bez wyrobów medycznych i środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego
  • tylko  kategorii dostępności Rp,
  • bez produktów leczniczych zawierających środki odurzające, substancje psychotropowe, o których mowa w ustawie z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii

Zapisano to w art. art. 96 ustawy PF, którego odpowiednie fragmenty przytaczam poniżej:

Art. 95b. 3. Recepta dla:

1) osoby wystawiającej, zwana dalej „receptą pro auctore”,

2) małżonka, osoby pozostającej we wspólnym pożyciu, krewnych lub powinowatych w linii prostej, a w linii bocznej do stopnia pokrewieństwa między dziećmi rodzeństwa osoby wystawiającej, zwana dalej „receptą pro familiae

– jest wystawiana w postaci elektronicznej albo papierowej.

Art. 96. 4. Farmaceuta posiadający prawo wykonywania zawodu może wystawić receptę dla osoby, o której mowa w art. 95b ust. 3, albo receptę farmaceutyczną – w przypadku zagrożenia zdrowia pacjenta, do których stosuje się następujące zasady:

2) może być wystawiona na produkty lecznicze o kategorii dostępności Rp, z zastrzeżeniem produktów leczniczych zawierających środki odurzające, substancje psychotropowe, o których mowa w ustawie z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii;

Na podstawie ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii[1] wydano rozporządzenia określające wykaz substancji psychotropowych oraz środków odurzających. Są to rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie wykazu substancji psychotropowych, środków odurzających oraz nowych substancji psychoaktywnych,[2] oraz rozporządzeniue zmieniające.[3]

Depo-medrol, którego dotyczy pytanie, zawiera octanu metyloprednizolonu. Nie zawiera substancji psychotropowych, ani środków odurzających. Ma kategorię dostępności Rp, i oczywiście jest produktem leczniczym. Aktualne dane rejestracji, m.in. kategorię dostępności, można sprawdzić w Rejestrze produktów leczniczych. Depo-medrol może być przepisany przez farmaceutę.

Piśmiennictwo:

  1. Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii, ze zmianiami. Dz.U.2023.172 tekst ujednolicony
  2. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dn. 17.08.2018 r. w sprawie wykazu substancji psychotropowych, środków odurzających oraz nowych substancji psychoaktywnych. Dz.U.2022.1665 pełny tekst
  3. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dn. 17.04.2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu substancji psychotropowych, środków odurzających oraz nowych substancji psychoaktywnych. Dz.U.2023.744 pełny tekst

Czy ten materiał był przydatny?
Czy przedstawiony materiał był przydatny?
Hidden
Podziel się:
Subskrybuj
Powiadom o
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments

Przeczytaj najnowszy numer Gońca Aptecznego:

0
Wyraź swoje zdanie i dodaj komentarz :)x
Scroll to Top

Zaloguj się

Zgłoś problem/błąd

Przepraszam. Musisz być zalogowany, aby zobaczyć ten formularz.