fbpx

Czy recepta papierowa bez podpisu osoby wystawiającej jest ważna? – Pytanie do redakcji

Autor:
mgr farm.
Dodano: 24/11/2023
Aktualizacja: 24/11/2023
Wymagania stawiane receptom papierowym.
Wymagania stawiane receptom papierowym.
Czy papierowa recepta może być podpisana podpisem elektronicznym?

Pytanie czytelnika

Pacjent z receptą od lekarza medycyny tropikalnej skarżył się, że nie chciano mu tej recepty zrealizować. Była to recepta papierowa, drukowana, bez podpisu lekarza. Czy osoby odmawiające realizacji recepty z powodu braku podpisu miały rację?

Nasza odpowiedź

Tak, recepta musi mieć własnoręczny podpis osoby wystawiającej. Jest to zapisane w ustawie PF. Przepis brzmi następująco:

Art. 96a. 1. Recepta zawiera następujące informacje:

3) dane dotyczące osoby wystawiającej receptę albo odpis recepty:

e) podpis osoby wystawiającej albo osoby upoważnionej do wystawienia recepty, w przypadku recepty:

– w postaci papierowej – podpis własnoręczny;[1]

Recepty wystawione poza UE również muszą mieć własnoręczny podpis osoby wystawiającej. Bez niego nie mogą być zrealizowane w Polsce, niezależnie od tego czy podpis jest wymagany w kraju ich wystawienia. Zapisano to w rozporządzeniu w sprawie recept w poniższym przepisie:

§ 15. 1. Recepta wystawiona w innym państwie niż państwo członkowskie Unii Europejskiej lub państwo członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – strona umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym może być zrealizowana, jeżeli zawiera następujące dane:

8) dane osoby wystawiającej receptę określone w art. 96a ust. 1 pkt 3 lit. a, b i d ustawy – Prawo farmaceutyczne w formie nadruku albo pieczęci oraz własnoręczny podpis osoby wystawiającej receptę.[2]

 

Piśmiennictwo:

  1. Ustawa z dnia 6 września 2001 r. Prawo farmaceutyczne. Dz.U.2022.2301 z późn.zm. Tekst ujednolicony
  2. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie recept. Dz.U.2023.487 Tekst jednolity

Czy ten materiał był przydatny?
Czy przedstawiony materiał był przydatny?
Hidden

Więcej z kategorii "":

Podziel się:
Subskrybuj
Powiadom o
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments

Przeczytaj najnowszy numer Gońca Aptecznego:

0
Wyraź swoje zdanie i dodaj komentarz :)x
Scroll to Top

Zaloguj się

Zgłoś problem/błąd

Przepraszam. Musisz być zalogowany, aby zobaczyć ten formularz.