fbpx

Jak wydać dwa opakowania przy ograniczeniu ilości na 120 dni? – Pytanie do redakcji

Autor:
mgr farm.
Publikacja: 11/11/2023
Czy ograniczenie ilości na 120 dni stosowania ogranicza możliwość wydania dwóch najmniejszych opakowań?

Spis treści

Treść przeznaczona tylko dla pracowników ochrony zdrowia. Zaloguj się.

Pytanie czytelnika

Dzień dobry!
Czy nadal obowiązuje zasada, że przy błędnym lub nieprecyzyjnym dawkowaniu, można wydać dwa najmniejsze opakowania z wykazu? Jeśli dzisiaj wydam 1op., to kolejnego dnia mogę wydać drugie? Recepta roczna, a maksymalna ilość obowiązująca, to na 120 dni stosowania.

Nasza odpowiedź

Tak, jeśli sposób dawkowania jest:

  • nie wpisany,
  • nieczytelny,
  • niezgodny z art. 96a ustawy – Prawo farmaceutyczne,

można wydać  dwa najmniejsze opakowania. Nie dotyczy to produktów, które wymagają dawkowania zgodnie z ustawą o przeciwdziałaniu narkomanii. Kolejne wyjątki to leki recepturowe do stosowania zewnętrznego na skórę oraz wyroby medyczne do diagnostyki in vitro, dla których wystarczające jest podanie częstotliwości.

Aktualne brzmienie art. 96a ust. 7a określa, że pacjent może otrzymać maksymalnie ilość niezbedną do 120-dniowego okresu stosowania wyliczonego na podstawie określonego na recepcie sposobu dawkowania. Jeśli na recepcie nie ma dawkowania, jest nieczytelne lub niezgodne to nie da się wyliczyć ilości niezbędnej do 120-dniowego okresu stosowania. W takim przypadku można wydać dwa najmniejsze opakownia.

Poniżej aktualne brzmienie przepisu Art. 96a. 7a. pkt. 2.zmienione przez Ustawę z dnia 17 sierpnia 2023 r. o zmianie ustawy o refundacji leków oraz niektórych innych ustaw:

Art. 96a. 7a. W przypadku realizacji recepty elektronicznej:

2)  pacjent od dnia realizacji recepty może otrzymać maksymalnie ilość produktu leczniczego, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego lub wyrobu medycznego niezbędną pacjentowi do 120-dniowego okresu stosowania wyliczonego na podstawie określonego na recepcie sposobu dawkowania

– przy czym w przypadku produktu leczniczego, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego lub wyrobu medycznego, wydawanego w opakowaniach, których wielkość uniemożliwia wydanie go w ilości niezbędnej do stosowania przez wyliczony okres, dopuszcza się wydanie go w ilości przekraczającej tę ilość, jednak nie więcej niż o jedno najmniejsze opakowanie.[1][2]

Przepis rozporządzenia w sprawie recept pozwalający wydać dwa najminejsze opakowania brzmi następująco:

§ 8. 1. Realizacja recepty, na której nie wpisano poniższych danych, wpisano je w sposób nieczytelny, błędny lub niezgodny z art. 96a ustawy – Prawo farmaceutyczne, jest dopuszczalna pod warunkiem dokonania następujących czynności:

4) sposób dawkowania (a w przypadku wyrobów medycznych i środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego – sposób stosowania) – osoba wydająca wydaje maksymalnie taką ilość produktu leczniczego, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego lub wyrobu medycznego, która:

a) w przypadku gdy ten produkt leczniczy, środek spożywczy specjalnego przeznaczenia żywieniowego lub wyrób medyczny podlega refundacji – nie jest większa od ilości zawartej w dwóch najmniejszych opakowaniach tego produktu, środka lub wyrobu, określonych w wykazie dla tego produktu, środka lub wyrobu, a w przypadku leku recepturowego maksymalnie podwójną ilość leku, o której mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 6 ust. 10 ustawy o refundacji,

b) w przypadku gdy ten produkt leczniczy, środek spożywczy specjalnego przeznaczenia żywieniowego lub wyrób medyczny nie podlega refundacji – jest nie większa niż ilość zawarta w dwóch najmniejszych opakowaniach dostępnych w obrocie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

– z wyłączeniem:

     – przypadku, w którym sposób dawkowania musi być wpisany zgodnie z ustawą o przeciwdziałaniu narkomanii,

     – produktu leczniczego, w tym leku recepturowego do stosowania zewnętrznego na skórę, w przypadku którego realizacja recepty jest możliwa, jeżeli osoba wystawiająca określiła na tej recepcie częstotliwość stosowania,

     – wyrobu medycznego do diagnostyki in vitro, dla którego realizacja recepty jest możliwa, jeżeli osoba wystawiająca określiła na tej recepcie częstotliwość stosowania;[3]

Piśmiennictwo

  1. Ustawa z dnia 6 września 2001 r. Prawo farmaceutyczne, z póź.zm. Dz.U.2022.2301 tekst ujednolicony
  2. Ustawa z dnia 17 sierpnia 2023 r. o zmianie ustawy o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych oraz niektórych innych ustaw. Dz.U.2023.1938 tekst pełny
  3. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie recept. Dz.U.2023.487 tekst jednolity

Subskrybuj
Powiadom o
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments
FB
Twitter/X
LinkedIn
WhatsApp
Email
Wydrukuj

Czytaj też:

0
Wyraź swoje zdanie i dodaj komentarz :)x

Zaloguj się