ICD-10

Międzynarodowa Statystyczna Klasyfikacja Chorób i Problemów Zdrowotnych ICD-10 (ang. International Statistical Classification of Diseases and Related Health Problems) to klasyfikacja medyczna stworzona przez WHO w postaci ujednoliconej listy z symbolem literowo-cyfrowym dla każdej choroby, problemu zdrowotnego, objawu oraz rodzaju urazu wraz z przyczyną. Międzynarodowa wersja ICD jest podstawową wersją klasyfikacji i krajowe modyfikacje ICD mogą nieznacznie różnić się w porównaniu z oryginałem.

Obecnie opracowywana jest kolejna wersja klasyfikacji, której publikacja planowana jest na rok 2018.[1]WHO: The 11th Revision of the International Classification of Diseases (ICD-11) is due by 2018, notka prasowa [dostęp 03.11.2017][2]Międzynarodowa Statystyczna Klasyfikacja Chorób i Problemów Zdrowotnych ICD-10, X Rewizja, Tom I, 2008, pdf

Czytaj też:
Wytyczne leczenia nadciśnienia - rozpoznanie i ogólne zasady leczenia

Opis poszczególnych klas klasyfikacji ICD-10

Zakres symboli trzyznakowychOpis kategorii
A00–B99Wybrane choroby zakaźne i pasożytnicze
C00–D48Nowotwory
D50–D89Choroby krwi i narządów krwiotwórczych oraz wybrane choroby przebiegające
z udziałem mechanizmów immunologicznych
E00–E90Zaburzenia wydzielania wewnętrznego, stanu odżywienia i przemian metabolicznych
F00–F99Zaburzenia psychiczne i zaburzenia zachowania
G00–G99Choroby układu nerwowego
H00–H59Choroby oka i przydatków oka
H60–H95Choroby ucha i wyrostka sutkowatego
I00–I99Choroby układu krążenia
J00–J99Choroby układu oddechowego
K00-K93Choroby układu pokarmowego
L00–L99Choroby skóry i tkanki podskórnej
M00–M99Choroby układu mięśniowo-szkieletowego i tkanki łącznej
N00–N99Choroby układu moczowo-płciowego
O00–O99Ciąża, poród i okres połogu
P00–P96Wybrane stany rozpoczynające się w okresie okołoporodowym
Q00–Q99Wady rozwojowe wrodzone, zniekształcenia i aberracje chromosomowe
R00–R99Objawy, cechy chorobowe oraz nieprawidłowe wyniki badań klinicznych
i laboratoryjnych niesklasyfikowane gdzie indziej
S00–T98Urazy, zatrucia i inne określone skutki działania czynników zewnętrznych
V01–Y98Zewnętrzne przyczyny zachorowania i zgonu
Z00–Z99Czynniki wpływające na stan zdrowia i kontakt ze służbą zdrowia
U00–U99Kody do celów specjalnych
Czytaj też:
Wytyczne leczenia alergicznego nieżytu nosa (ANN)

Źródła:   [ + ]

Inne pojęcia w Leksykonie: