POChP

POChP - Przewlekła Obturacyjna Choroba Płuc (ang. Chronic Obstructive Pulmonary Disease, COPD).

POChP – Przewlekła Obturacyjna Choroba Płuc (ang. Chronic Obstructive Pulmonary Disease, COPD) to trwałe, zwykle postępujące ograniczenie przepływu powietrza przez drogi oddechowe, związane z przewlekłą, nasiloną odpowiedzią zapalną drzewa oskrzelowego i płuc na gazy i cząstki w powietrzu. Stan zapalny może doprowadzić do nieodwracalnego zmniejszenia średnicy małych oskrzeli i zmniejszenie miąższu płuca, co skutkuję zapadaniem się płuc podczas wydechu i wystąpienie duszności. Najbardziej charakterystycznym objawem jest przewlekły kaszel i duszność początkowo pojawiająca się podczas wysiłku. Podstawowym badaniem do rozpoznania PoChP jest spirometria z wynikiem nieodwracalnej obturacji oskrzeli.[1]http://pochp.mp.pl/podstawoweinformacje/54198,przewlekla-obturacyjna-choroba-pluc-pochp[2]http://pochp.mp.pl/podstawoweinformacje/54211,objawy-pochp

Czytaj też:
Glikokortykosteroidy wziewne

Źródła:   [ + ]

Inne pojęcia w Leksykonie: