Reakcja disulfiramowa

Reakcja disulfiramowa to zaburzenie metabolizmu alkoholu (zahamowanie działania dehydrogenazy alkoholowej), w wyniku którego dochodzi do zwiększenia ilości aldehydu octowego we krwi, który daje objawy zatrucia alkoholem.

Przykłady leków mogących wywoływać reakcję disulfiramową:

 • pochodne sulfonylomocznika I generacji np. tolbutamid, chlorpropamid
 • cefalosporyny zawierające w budowie fragment N-metylotio-tetrazolowy np. cefoperazon, cefamandol, cefotetan
 • gryzeofulwina
 • prokarbazyna

Metronidazol i tynidazol nie zwiększają stężenia acetaldehydu po spożyciu alkoholu, więc reakcja nie występuje.

Zobacz też Czytaj też: Interakcje leków z alkoholem [tabela]

Objawy zatrucia w wyniku kumulowania się aldehydu octowego w organizmie:

 • rozszerzenie naczyń w obrębie głowy i szyi (zaczerwienienie, pulsowanie, ból głowy)
 • trudności w oddychaniu
 • nudności, wymioty
 • pocenie się
 • pragnienie
 • ból w klatce piersiowej
 • dreszcze
 • zaburzenia rytmu serca
 • ostra zastoinowa niewydolność serca
 • utrata przytomności, drgawki[1]Wikipedia: disulfiram (en) [dostęp: 20.10.2017][2]Wikipedia: reakcja disulfiramowa [dostęp: 20.10.2017]
Przemiana alkoholu w organizmie

Źródła:   [ + ]

Inne pojęcia w Leksykonie: