fbpx

Jak utylizować leki gotowe z efedryną? – Pytanie do redakcji

Autor:
mgr farm.
Dodano: 30/10/2023
Aktualizacja: 30/10/2023
Jak utylizować leki gotowe z efedryną? Czy są one prekursorami kategorii 1?

Pytanie czytelnika

Proszę o pomoc w rozwiązaniu problemu. Czy przeterminowane leki gotowe z efedryna :tussipect, czy efrinol trzeba utylizowac przez WIF?

Nasza odpowiedź

Leki gotowe z efedryną nie wymagają utylizacji pod nadzorem WIF.

Aktualnie przepisy regulujące postępowanie z prekursorami narkotyków zostały ujednolicone w całej Unii Europejskiej. ­­Kategorie prekursorów są określone w Rozporządzeniu parlamentu europejskiego i Rady. Są dwa rozporządzenia, pierwsze w sprawie prekursorów narkotykowych[1] i drugie, określające zasady nadzorowania handlu prekursorami narkotyków pomiędzy Wspólnotą a państwami trzecimi.[2]

W rozporządzeniu w sprawie prekursorów, w załączniku nr 1 określono, że m.in. efedryna została sklasyfikowana jako prekursor narkotykowy kategorii 1. Lista prekursorów zawiera jednak tylko „substancje sklasyfikowane w rozumieniu art. 2 lit. a)”. Treść art. 2 lit. a jest następująca:

Artykuł 2

Definicje

Do celów niniejszego rozporządzenia stosuje się następujące definicje:

a) „substancja sklasyfikowana” oznacza każdą substancję wymienioną w załączniku I, włącznie z mieszaninami i produktami naturalnymi zawierającymi tę substancję; pojęcie to nie obejmuje produktów medycznych, jakie zostały określone w dyrektywie 2001/83/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 6 listopada 2001 r. w sprawie wspólnotowego kodeksu odnoszącego się do produktów leczniczych stosowanych u ludzi, preparatów farmaceutycznych, mieszanek, produktów naturalnych oraz innych preparatów zawierających substancje sklasyfikowane, które zostały wytworzone w taki sposób, że wymienione substancje nie mogą być bez trudności wykorzystane lub odzyskane za pomocą dających się łatwo zastosować lub ekonomicznie realnych środków;[3]

Z rozporządzenia wynika, że leki gotowe zawierające efedrynę, jako preparaty, z których wykorzystanie substancji sklasyfikowanych jest trudne lub mało ekonomicznie, nie zostały sklasyfikowane jako prekursory kategorii 1 i jako takie nie wymagają utylizacji pod nadzorem WIF.

Rozporządzenie w sprawie prekursorów narkotykowych rozróżnia trzy kategorie prekursorów. Drugie wspomniane rozporządzenie, określające zasady nadzorowania handlu prekursorami narkotyków pomiędzy Wspólnotą a państwami trzecimi, wymienia jeszcze kategorię 4, do której należą produkty lecznicze oraz weterynaryjne produkty lecznicze zawierające efedrynę lub pseudoefedrynę albo ich sole. Ten podział służy do organizacji nadzoru wymiany handlowej z krajami spoza UE.

Co prawda rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 27 lutego 2012 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu postępowania ze środkami odurzającymi, substancjami psychotropowymi i prekursorami kategorii 1, ich mieszaninami oraz produktami leczniczymi, zepsutymi, sfałszowanymi lub którym upłynął termin ważności, zawierającymi w swoim składzie środki odurzające, substancje psychotropowe lub prekursory kategorii 1[4] wspomina o konieczności utylizacji pod nadzorem WIF m.in. produktów leczniczych zawierających w swoim składzie m.in. prekursory kategorii 1, to jest to akt niższego rzędu niż Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady.

Nadzoru WIF będzie jednak wymagała utylizacja efedryny – surowca do receptury.

Piśmiennictwo:

  1. ROZPORZĄDZENIE (WE) NR 273/2004 PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY z dnia 11 lutego 2004 r. w sprawie prekursorów narkotykowych. Tekst skonsolidowany
  2. ROZPORZĄDZENIE RADY (WE) NR 111/2005 z dnia 22 grudnia 2004 r. określające zasady nadzorowania handlu prekursorami narkotyków pomiędzy Wspólnotą a państwami trzecimi. Tekst skonsolidowany
  3. ROZPORZĄDZENIE (WE) NR 273/2004 PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY z dnia 11 lutego 2004 r. w sprawie prekursorów narkotykowych. Tekst jednolity
  4. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 27 lutego 2012 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu postępowania ze środkami odurzającymi, substancjami psychotropowymi i prekursorami kategorii 1, ich mieszaninami oraz produktami leczniczymi, zepsutymi, sfałszowanymi lub którym upłynął termin ważności, zawierającymi w swoim składzie środki odurzające, substancje psychotropowe lub prekursory kategorii 1. Dz.U.2012.236. Tekst pełny

Czy ten materiał był przydatny?
Czy przedstawiony materiał był przydatny?
Hidden
Podziel się:
Subskrybuj
Powiadom o
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments

Przeczytaj najnowszy numer Gońca Aptecznego:

0
Wyraź swoje zdanie i dodaj komentarz :)x
Scroll to Top

Zaloguj się

Zgłoś problem/błąd

Przepraszam. Musisz być zalogowany, aby zobaczyć ten formularz.