fbpx

wszystkie >

Nowa interpretacja przepisu związanego z realizacją recept – komunikat MZ

mgr farm.

Redaktor w 3PG. Absolwent Uniwersytetu Medycznego im. Piastów Śląskich we Wrocławiu.

Z komunikatu MZ wynika, że przepis dotyczący realizacji recept, na których wpisano kod uprawnienia dodatkowego razem z oznaczeniem "100% lub "X", należy interpretować zupełnie inaczej, niż by się na początku wydawało.

Ministerstwo Zdrowia wydało ważny komunikat w sprawie zasad realizacji recept i interpretacji jednego z przepisów związanego z odpłatnością za receptę z kodami uprawnień dodatkowych. Nowe przepisy wynikają z nowego rozporządzenia, które weszło w życie 1 stycznia. (Patrz: Jakie zmiany wprowadza nowe rozporządzenie w sprawie recept?”.)

Konkretnie chodzi o zapis (art. 8 ust. 1 pkt 8 lit. c), który mówi, że w „przypadku jeżeli kod uprawnienia dodatkowego występuje w zbiegu z oznaczeniem „X” albo „100%” dotyczącym odpłatności, osoba wydająca przyjmuje, że oznaczenia tego nie wpisano” i realizuje receptę ze zniżką przysługującą osobie z danym kodem uprawnień dodatkowych np. S, C, IB, ZK.

Jednak z komunikatu wynika, że dany zapis należy interpretować inaczej, niż wynikałoby to z logiki i zasad językowych:

Ostatni fragment przytoczonego zapisu może przywodzić do wniosku, że wyraz „oznaczenie” odnosi się do „X” albo „100%”. Tymczasem intencją tego zapisu było odniesienie tego oznaczenia do kodu uprawnienia dodatkowego. Zatem zgodnie z wykładnią celowościową przepis ten należy czytać w ten sposób, że w przypadku wystąpienia takiego zbiegu przyjmuje się, że na recepcie nie występuje to oznaczenie dodatkowe a pacjent otrzymuje lek za 100% odpłatnością.

Pomimo że przepis wydaje się być jednoznaczny, od początku budził kontrowersje u wielu farmaceutów np. z powodu zapisu w Prawie Farmaceutycznym, który mówi, że „jeżeli produkt leczniczy, środek spożywczy specjalnego przeznaczenia żywieniowego lub wyrób medyczny jest przepisywany poza zakresem refundacji, osoba wystawiająca receptę wpisuje symbol “X” albo “100%”.”

Nowa interpretacja

W związku z wątpliwościami dotyczącymi realizacji recept, Minister Zdrowia informuje, że w przypadku, w którym na recepcie występuje łącznie wskazanie, że:

1) lek przepisywany jest poza zakresem refundacji poprzez zastosowanie oznaczenia „X” albo 100%, o którym mowa w art. 96a ust. 8 pkt 8 ustawy z dnia 6 września 2001 r. – Prawo farmaceutyczne (Dz. U. 2020, poz. 944, z późn. zm.)

2) oraz kod uprawnienia dodatkowego określony w załączniku nr 1 do przedmiotowego rozporządzenia, za wyjątkiem kodów „IB” oraz „WE”, jak również kodu „ZK” – w przypadku przepisania na recepcie nieobjętego refundacją ze środków publicznych, ale wydawanego bezpłatnie, leku wymienionego w załączniku do rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 3 lutego 2010 r. w sprawie wykazu leków dla świadczeniobiorcy posiadającego tytuł „Zasłużonego Honorowego Dawcy Krwi” lub „Zasłużonego Dawcy Przeszczepu” (Dz. U. z 2015 r. poz. 2098)

– realizacja takich recept powinna odbywać się wyłącznie za pełną odpłatnością.

Minister Zdrowia wskazuje osobom wystawiającym recepty, że wpisanie kodu uprawnienia dodatkowego oraz oznaczenia „X”/”100%” razem na recepcie jest niezrozumiałe, nielogiczne i wzajemnie się wykluczające oraz że takie praktyki szkodzą pacjentowi.[1]

Komunikat_MZ_w_sprawie_niektorych_przepisow_stosowanych_do_realizacji_recept

Piśmiennictwo:

  1. gov.pl Komunikat Ministra Zdrowia w sprawie niektórych przepisów stosowanych do realizacji recept 01.02.2021. pełny tekst
Cytuj ten artykuł jako:
Michał Dąbrowski, Nowa interpretacja przepisu związanego z realizacją recept – komunikat MZ, Portal opieka.farm (https://opieka.farm/aktualnosci/nowa-interpretacja-przepisu-zwiazanego-z-realizacja-recept-komunikat-mz/) [dostęp: 29 września 2021]
Podziel się:
Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on whatsapp
Share on email
Komentarze
Subskrybuj
Powiadom o
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments
0
Wyraź swoje zdanie i dodaj komentarz :)x
Przewiń do góry

Kurs na www.farmaceuta.pro:

Opieka farmaceutyczna w astmie i POChP

Zobacz przykładową lekcję