Jakie zmiany wprowadza nowe rozporządzenie w sprawie recept?

Opracowanie najistotniejszych zmian wprowadzonych wraz z nowym rozporządzeniem w sprawie recept.

Od 1 stycznia 2021 r. obowiązują nowe zasady realizacji recept, z którymi powinien zapoznać się każdy farmaceuta pracujący w aptece. (Patrz: Nowe rozporządzenie w sprawie recept w Dzienniku Ustaw”.) Znajomość nowych przepisów jest niezbędna w codziennej pracy farmaceuty w aptece.

Co zrobić gdy na recepcie brakuje ilości opakowań lub dawkowania, a najmniejsze zarejestrowane opakowania są niedostępne albo odpłatność 100% pokrywa się z uprawnieniem dodatkowym?

Teraz takie sytuacje będzie można rozstrzygać na korzyść pacjenta bez obciążania go dodatkowymi kosztami czy odsyłania go z powrotem do lekarza. Nowe przepisy mają na celu również wprowadzenie systemu realizacji e-recept zza granicy, ułatwienie obsługi importu docelowego czy zwiększenie kontroli nad receptami weterynaryjnymi. Wprowadzono także nowe wzory recept papierowych.

Do dnia 30 czerwca 2021 r. recepty realizować można na zasadach dotychczasowych.

Zmiany ogólne

Dawkowanie

 • doprecyzowano pojęcie „sposób dawkowania” jako informację o liczbie jednostek dawkowania i częstotliwości ich stosowania w określonym czasie,
 • w przypadku braku lub błędnego zapisu sposobu dawkowania leku:
  • refundowanego – można wydać ilość leku, która nie jest większa od ilości zawartej w dwóch najmniejszych dostępnych w obrocie opakowaniach określonych w wykazie,
  • nierefundowanego – ilość nie większą od ilości zawartej w dwóch najmniejszych opakowaniach dopuszczonych do obrotu(tutaj bez zmian),
  • recepturowegomaksymalnie można zrealizować ilość równą dwóm ryczałtom (wyjątkiem jest lek recepturowy do stosowania zewnętrznego na skórę, o ile określono na recepcie częstotliwość stosowania np. „1 x dziennie”).

Uprawnienia dodatkowe

 • dodano nowy kod uprawnienia – WE (weterani poszkodowani z uszczerbkiem na zdrowiu co najmniej 30%),
 • jeżeli na recepcie kod uprawnienia dodatkowego występuje w zbiegu z oznaczeniem „X” albo „100%”, ignorujemy oznaczenie „X” oraz „100%” i receptę realizujemy z odpłatnością zgodną z uprawnieniem dodatkowym,
 • osoba realizująca receptę nie ma możliwości uzupełnienia lub weryfikacji uprawnień S, C, WP oraz WE.

Dodane definicje

 • EKUZ (Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego),
 • KPK (Krajowy Punkt Kontaktowy do spraw Transgranicznej Opieki Zdrowotnej).
 • SOID (System Obsługi Importu Docelowego).

E-recepta transgraniczna

 • póki co Polska znajduje się opublikowanym przez MZ wykazie państw, które nie realizują recept transgranicznych wystawianych w postaci elektronicznej, (Patrz: Kraje, które nie zrealizują e-recepty wystawionej w innym państwie UE i EFTA”.)
 • nowy system realizacji transgranicznych e-recept zakłada tłumaczenie na język angielski DRR powstałego przy realizacji takiej recepty w tzw. Krajowych Punktach Kontaktowych, przetłumaczony dokument przekazywany jest do KPK państwa wystawienia recepty,
 • farmaceuta będzie musiał poinformować pacjenta realizującego transgraniczną e-receptę, gdzie znajduje się informacja o przetwarzaniu danych osobowych w związku z realizacją recepty, co najmniej przez wywieszenie tej informacji w miejscu sprzedaży.

Import docelowy

 • uruchomiono System Obsługi Importu Docelowego, który umożliwi aptekom pobieranie informacji o rozpatrzonych zapotrzebowaniach lub zgłoszeniach oraz komunikację z ministrem w sprawie leków sprowadzanych w drodze tzw. importu docelowego.

Recepta papierowa

Nowe wzory recept

 • od 1 lipca 2021 r. obowiązywać będą tylko i wyłącznie poniższe wzory recept,
 • usunięto pole „Oddział NFZ” na receptach w porównaniu z poprzednimi wzorami,
 • nowe wzory recept Rp oraz Rpw:
 • do 30 czerwca 2021 r. w obrocie będą recepty o 3 różnych wzorach i wszystkie można realizować.
 • można zrealizować receptę, która odbiega od powyższego wzoru, o ile jest czytelna, a różnica polega na: wykraczaniu danych poza obręb pola, innym rozmieszczeniu przestrzennym pól recepty, innych proporcjach między wielkościami pól recepty.

Wymiary recept

 • wymiary recepty w postaci papierowej nie mogą być mniejsze niż 200 mm długości i 90 mm szerokości,
 • można zrealizować receptę, której wymiary nieznacznie różnią się od powyższych, o ile jest czytelna.

Unikalny numer identyfikujący

 • unikalny numer identyfikujący („kod recepty”) będzie musiał być przydzielony receptom(także weterynaryjnym), na której przepisano:
  • produkt leczniczy Rpw,
  • środek odurzający lub substancję psychotropową,
 • to oznacza, że od 1 lipca nie będzie można realizować recepty, w tym weterynaryjnej, na leki Rpw, środki odurzające oraz substancje psychotropowe, która nie będzie posiadała kodu recepty.

Termin realizacji

 • na jednej recepcie papierowej mają być przepisywane produkty o tym samym terminie realizacji recepty,
 • jeżeli na jednej recepcie przepisane są produkty o różnych terminach realizacji recepty, termin jest wyznaczany przez najkrótszy z terminów realizacji przepisanych produktów,
 • przykładowo: jeżeli na jednej recepcie papierowej będzie przepisany Bisocard i Augmentin, cała recepta musi być zrealizowana przeciągu 7 dni od dnia wystawienia.

Inne

 • przy braku wskazania na recepcie ilości leku do wydania, można wydać jedno najmniejsze opakowanie dostępne w obrocie,
 • zniesiono możliwość nanoszenia danych na receptę za pomocą naklejki przymocowanej do recepty.[1]

Artykuł nie stanowi obowiązującej wykładni prawa. Autor nie ponosi odpowiedzialności za błędną interpretację. Pełna treść rozporządzenia dostępna tutaj.

mgr farm. Michał Dąbrowski

Absolwent Uniwersytetu Medycznego im. Piastów Śląskich we Wrocławiu. Dziennikarz medyczny na portalu opieka.farm.

[artykuły]

Źródła
 1. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie recept. pełny tekst

Podziel się:
Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on whatsapp
Share on email
Subskrybuj
Powiadom o
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments

Pogadanki Farmaceutyczne

Ostatnie komentarze:

Aktualności i doniesienia

Wiedza i praktyka

Czytaj też:

0
Wyraź swoje zdanie i dodaj komentarz :)x
()
x

Oświadczenie

Portal opieka.farm przeznaczony jest dla farmaceutów oraz osób uprawnionych do wystawiania recept lub prowadzących obrót produktami leczniczymi.

Klikając „Potwierdzam i przechodzę do portalu” oświadczasz, że jesteś taką osobą.

Zaloguj się

Portal dedykowany jest osobom związanym z ochroną zdrowia. Prosimy o zalogowanie się lub rejestrację.