fbpx

Jak wystawiać faktury dla małżonków? – Pytanie do redakcji

Autor:
mgr farm.
Dodano: 15/09/2023
Aktualizacja: 15/09/2023
Czy można wystawić fakturę na jednego małżonka, jeśli recepta była dla drugiego?

Zagadnienia:

Pytanie czytelnika

Jak powinno się prawidłowo wystawiać fakturę w aptece, jeśli małżonkowie realizują swoje recepty (jeden paragon) i proszą o jedną fakturę na któregoś z małżonków?

Nasza odpowiedź

Każdy z małżonków powinien dostać osobną fakturę na swoje leki. Jako nabywcę należy wskazać tylko jednego małżonka, tego dla którego były wystawione recepty. Drugi małżonek może być wykazany jako płatnik.

Zasady wystawiania faktur reguluje ustawa o podatku od towarów i usług, której fragment przytaczam poniżej:

Art. 106e. 1. Faktura powinna zawierać:

3) imiona i nazwiska lub nazwy podatnika i nabywcy towarów lub usług oraz ich adresy;

5) numer, za pomocą którego nabywca towarów lub usług jest zidentyfikowany na potrzeby podatku lub podatku od wartości dodanej, pod którym otrzymał on towary lub usługi, z zastrzeżeniem pkt 24 lit. b;[1]

Faktura musi odzwierciedlać rzeczywiste zdarzenia gospodarcze oraz określać podmioty, które brały udział w transakcji. Jako nabywca musi być wskazany faktyczny uczestnik transakcji.Do zakupu leków wydawanych na receptę uprawniony jest tylko jeden z małżonków. Drugi z nich może stać się współwłaścicielem tych leków na zasadach wspólności majątkowej. Ponieważ jednak nie jest uprawniony do ich zakupu, nie może być wykazany jako nabywca. Taka faktura byłaby wadliwa.

Faktem jest, że w przypadku małżonków pozostających w ustroju wspólności majątkowej zakup leków przez jednego z nich jest dokonywany z majątku wspólnego. Jednak na gruncie podatku VAT podatnikiem podatku VAT jest zawsze jeden z małżonków. Nie można uznać za prawidłową faktury, która wskazuje zdarzenie gospodarcze, jakie zaistniało między innymi podmiotami niż wskazane jako sprzedający i nabywca.

Za wadliwe wystawienie faktury zostanie obciążony ten, kto faktycznie wadliwą fakturę wystawił, bądź ten kto odpowiada w przedsiębiorstwie za prawidłowość dokumentowania i rejestrowania zdarzeń gospodarczych, np. główny księgowy, czy też członek zarządu.

Możliwość wystawienia dwóch faktur do jednego paragonu została potwierdzona m.in. przez Dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy w interpretacji indywidualnej nr ITPP1/443-1067/09/BK z dnia 29 stycznia 2010 r. dotyczącej możliwości wystawienia dwóch faktur za nocleg dwóch osób, którego zakup został udokumentowany jednym paragonem.

Piśmiennictwo:

  1. Ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług. Z późn. zmianami. Dz.U.2023.1570 tekst ujednolicony

Czy ten materiał był przydatny?
Czy przedstawiony materiał był przydatny?
Hidden
Podziel się:
Subskrybuj
Powiadom o
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments

Przeczytaj najnowszy numer Gońca Aptecznego:

0
Wyraź swoje zdanie i dodaj komentarz :)x
Scroll to Top

Zaloguj się

Zgłoś problem/błąd

Przepraszam. Musisz być zalogowany, aby zobaczyć ten formularz.