Bariera krew-mózg

Bariera krew-mózg (ang. blood–brain barrier, BBB) to zestaw cech fizycznych i biochemicznych tworzących selektywną granicę pomiędzy naczyniami krwionośnymi i tkanką nerwową. Tworzona jest głównie przez śródbłonek naczyń włosowatych mózgu. Dzięki jej istnieniu OUN jest zabezpieczony przed szkodliwymi czynnikami umożliwiając przy tym transport niektórych związków do płynu mózgowo-rdzeniowego. BBB bierze też udział w utrzymaniu homeostazy.

Bariera pozwala na transport wody, gazów (O2, CO2), niektórych cząsteczek rozpuszczalnych w lipidach (eter, etanol, niektóre leki lipofilne, hormony tarczycy i hormony steroidowe), aminokwasów i peptydów o masie 400 – 800 Da oraz glukozy.

Szybkość transportu przez BBB jest opisywana jako odwrotnie proporcjonalna do wielkości molekuły i wprost proporcjonalna do rozpuszczalności danej molekuły w lipidach. Rodzaj transportu jest zależny od ładunku, masy cząsteczkowej, liofilowości oraz dostępności przenośników dla danej cząsteczki.

Komórki bariery krew-mózg nie posiadają zdolności pinocytozy, w związku z czym przechodzenie wielkocząsteczkowych związków organicznych jest ograniczony.

Zaburzenia funkcjonowania bariery krew-mózg obserwuje się w chorobie Alzheimera, Parkinsona, stwardnieniu rozsianym oraz urazach czaszkowo-mózgowych. Bariera nie jest też w pełni funkcjonalna poniżej 6. miesiąca życia.

Stanowi istotną barierę w leczeniu chorób OUN w związku z zahamowaniem transportu większości leków.

Termin bariera krew-mózg odnosi się też czasem do bariery krew-płyn mózgowo-rdzeniowy, który zbudowany jest z nabłonka splotów naczyniówki. [1]Wikipedia: Bariera krew-bózg  [dostęp 23.10.2017][2]Brzezińska K., Ziaja M., Struktura i funkcje bariery krew-mózg, pełny tekst

Źródła:   [ + ]

Cytuj ten artykuł jako:
Redakcja, i in.: Bariera krew-mózg, Portal opieka.farm (https://opieka.farm/leksykon/bariera-krew-mozg/) [dostęp: 22 września 2019]

Podziel się:
Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on whatsapp
Share on email

Powiązane opracowania:

Dyskusja

Nasze projekty
Partnerzy Pilotażu Opieki Farmaceutycznej
Partner Usługi Przegląd Lekowy Pilotaż opieki farmaceutycznej
Partner Usługi Przegląd Domowej Apteczki Pilotaż opieki farmaceutycznej
Partner Usług Pilotaż opieki farmaceutycznej
Partner Usług Pilotaż opieki farmaceutycznej