Latencja snu

Latencja snu (ang. sleep latency – SL) to jeden z podstawowych parametrów opisu snu, wyznaczany na podstawie badania polisomnograficznego. Oznacza czas od położenia się do łóżka i zgaszenia światła do pierwszego wystąpienia stadium 2 snu, lub każdego innego stadium snu poza stadium 1.

W behawioralnych metodach leczenia bezsenności jako latencję snu przyjmuje się szacunkowy czas oczekiwania na sen (czas zasypiania) określany przez osobę badaną w dzienniczku snu.[1]http://www.sen-instytut.pl/slownik.html

Źródła:   [ + ]

Inne pojęcia w Leksykonie: