NNH

NNH (ang. number needed to harm) – liczba pacjentów, których poddanie danej interwencji (np. leczeniu) przez określony czas, wiąże się z wystąpieniem jednego dodatkowego niekorzystnego punktu końcowego (udar, zawał, śmierć, itd).

Przykładowo jeśli NNH dla leku stosowanego 5 lat wynosi 10, to na 10 pacjentów u 1 wystąpi niekorzystny punkt końcowy (np. udar). Oznacza to, że ryzyko wystąpienia udaru wzrasta o 10%.

Inne pojęcia w Leksykonie: