Synergizm hiperaddycyjny

Synergizm hiperaddycyjny (lub po prostu synergizm) to interakcja farmakologiczna polegająca na tym, że działanie dwóch leków podanych razem jest silniejsze niż suma działania poszczególnych składników terapii. Występuje też pod nazwą potencjalizacji lub potęgowania działania. W przeciwieństwie do synergizmu addycyjnego obie substancje wchodzące w interakcje mają zwykle różny mechanizm działania lub/i inny punkt uchwytu. 

Zwykle w literaturze termin synergizm odnosi się właśnie do synergizmu hiperaddycyjnego.

Przykładem takiego synergizmu to np. stosowanie trymetoprymu razem z sulfametoksazolem.[1]Danysz A., Kompedium farmakologii i farmakoterapii, 2002

Źródła:   [ + ]

Inne pojęcia w Leksykonie: