wymowa: torsade(s) de pointes

Torsade(s) de pointes: czytaj: [torsad depuant]. Skracane do TdP.

Czytaj też:
Zespół długiego QT i torsade de pointes (TdP). Jakie leki zwiększają ryzyko?

Inne pojęcia w Leksykonie: