fbpx
REKLAMA

Jakie są najczęstsze błędy wykazywane w aptekach podczas kontroli NFZ?

Autor:
mgr farm.
Aktualizacja: 24/06/2021
Jakich błędów unikać, aby pozytywnie przejść kontrolę NFZ?

W poprzednim opracowaniu opisałam przebieg kontroli NFZ w aptece. (Patrz: Czego dotyczy i jak przebiega kontrola NFZ w aptekach na nowych zasadach?”.) W tym artykule przedstawię najczęściej pojawiające się błędy podczas kontroli NFZ w aptekach.

W III i IV kwartale 2019 r. najczęściej pojawiały się błędy takie jak:

REKLAMA
 • realizacja recept pomimo braku, niepełnych lub nieczytelnych danych pacjenta bądź osoby uprawnionej do wystawiania recept, w tym: brak podpisu, pieczątki przy naniesionych poprawkach,
 • realizacja recept z niepełnymi danymi dotyczącymi przepisanych leków, niespełniających wymogów rozporządzenia w sprawie recept lekarskich,
 • realizacja recept przed datą realizacji „od dnia”, po dacie ważności, bez bądź z błędną datą wystawienia recepty,
 • realizacja recept po dacie ważności, bez bądź z błędną datą wystawienia recepty,
 • brak potwierdzenia realizacji recepty, tj. brak na rewersie recepty imienia i nazwiska osoby wydającej lek w formie nadruku, pieczęci bądź podpisu,
 • wydanie bezpłatnie leków osobom z uprawnieniami dodatkowymi bez ich sprawdzenia oraz odnotowania na rewersie recepty rodzaju i numeru dokumentu potwierdzającego te uprawnienia,
 • realizacja recept niezgodnie z preskrypcją lekarza (w tym m.in. wydanie leków w ilości większej bądź z inną odpłatnością niż przepisał lekarz, a także gdy lekarz nie określił lub określił nieprawidłowo: sposób dawkowania, wielkość opakowania lub dawkę leku),
 • nieprawidłowości przy sporządzaniu i wycenianiu leków recepturowych,
 • realizacja recepty wypisanej na druku z numerem recepty z puli recept przypisanej innemu lekarzowi,
 • realizacja recept przez osobę nieposiadającą kwalifikacji do ich realizacji,
 • wydanie leków w niepełnych, podzielonych opakowaniach,
 • realizacja recept dla pacjentów z uprawnieniem dodatkowym „S” wystawionych przez lekarzy w poradniach specjalistycznych,
 • nieprawidłowe otaksowanie recept,
 • przekazywanie danych niezgodnych ze stanem faktycznym (m.in.: numer recepty, kodu OW NFZ, numeru PESEL pacjenta, npwz osoby wystawiającej receptę, uprawnień dodatkowych, adnotacji „nie zamieniać”, wydanego odpowiednika, daty realizacji „od dnia”, kodu EAN/GTIN składnika bądź z błędnymi kodami, typu i numeru identyfikatora osoby realizującej receptę, uprawnienia dodatkowego „S”, „DN”),
 • nieprzedstawienie recept do kontroli,
 • nieprzedstawienie podstawy dokonania korekty stanu magazynowego w postaci dokumentu zakupu leków (rozchód tych leków przewyższał ich przychód),
 • nieterminowe przekazanie danych o obrocie lekami w formie Zbiorczych Zestawień Recept,
 • brak poinformowania OW NFZ o zmianach w ewidencji osób zatrudnionych w aptece.

W wyniku przeprowadzonych kontroli tylko w niespełna 10% aptek nie stwierdzono żadnych nieprawidłowości, w prawie 25% wynik kontroli był negatywny. Do reszty aptek skierowano  wezwania do usunięcia uchybień.

Co zatem zrobić, aby znaleźć się w tych 10% aptek, u których nie znaleziono nieprawidłowości?

Jak widać z wykazanych powyżej, najczęściej pojawiających się błędów i uchybień, większości z nich można uniknąć. Skomplikowane przepisy na pewno nie są sprzymierzeńcem pracowników aptek, ale wdrożenie zasad realizacji i retaksacji recept pozwoli dużą część błędów poprawić przed pojawieniem się kontroli.

Wobec faktu, że recepty papierowe pojawiają się coraz rzadziej, należy się spodziewać coraz częstszych kontroli zdalnych na podstawie danych wprowadzanych do systemu. Nadal jednak w aptekach są recepty papierowe, które mogą zostać skontrolowane, gdyż okres przechowywania recept wynosi 5 lat od zakończenia roku, w którym dokonano realizacji recepty.

W przypadku błędnie zrealizowanych recept elektronicznych pojawia się problem z ich poprawą. Dlatego warto uczulić wszystkich realizujących recepty, aby zwracali uwagę na takie elementy, jak wpisane na recepcie daty i ilości opakowań.

Ważnym elementem związanym z prawidłową realizacją recept jest retaksacja, która pozwala na znalezienie i poprawienie niektórych błędów. Niestety, niektóre z nich w przypadku e-recepty przed poprawą wymagają wycofania DRR i po poprawie ponownego wysłania.

Warto też pamiętać o uprawnieniach do sprzedaży poszczególnych grup leków przez magistrów farmacji, techników farmaceutycznych oraz osób o statusie stażystów.

Istotne jest również zgłaszanie zmian w personelu zatrudnionym w aptece zarówno dla osób nowo przyjętych jak i tych, którzy już zakończyli pracę w danej aptece.

Podczas kontroli NFZ może też kontrolować przychód i rozchód poszczególnych leków, żądając okazania faktur zakupu. Wprowadzając więc zmiany w stanach magazynowych, należy mieć dla nich uzasadnienie.

Kontrolując wycenę leków recepturowych, NFZ również może zażądać okazania faktur zakupu surowców recepturowych głównie po to, aby sprawdzić prawidłowość wprowadzenia na stan przy użyciu mnożnika oraz ceny zakupu.

Kontrole w aptece są elementem codziennej pracy i nie należy się ich obawiać. Starannie wykonując swoją pracę, można jedynie doprowadzić do drobnych uchybień, które będą skutkować jedynie wezwaniem do ich usunięcia.

Podziel się:
Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email
Subskrybuj
Powiadom o
2 komentarzy
Najwyżej oceniane
Nowsze Najstarsze
Inline Feedbacks
View all comments
Krzysztof Ziemba

Jak często faktycznie te faktury zakupu są sprawdzane? w przypadku receptury ciężko na tym zapanować, często zrzuca się coś nie z tej faktury, z której jest surowiec.

REKLAMA
2
0
Wyraź swoje zdanie i dodaj komentarz :)x
Przewiń do góry

Menu

Zaloguj się