Zespół d/s opieki farmaceutycznej rozwiązany

Z dniem 1 września 2016 zespół roboczy do spraw opieki farmaceutycznej rozwiązany:

DZIENNIK URZĘDOWY
MINISTRA ZDROWIA
Warszawa, dnia czwartek, 1 września 2016 r.

Poz. 82
ZARZĄDZENIE
MINISTRA ZDROWIA1)
z dnia 31 sierpnia 2016 r.

uchylające zarządzenie w sprawie powołania Zespołu roboczego do spraw opieki farmaceutycznej
Na podstawie art. 7 ust. 4 pkt 5 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2012 r. poz.
392 oraz z 2015 r. poz. 1064) zarządza się, co następuje:
§ 1. Rozwiązuje się Zespół roboczy do spraw opieki farmaceutycznej.
§ 2. Traci moc zarządzenie Ministra Zdrowia z dnia 27 sierpnia 2015 r. w sprawie powołania Zespołu
roboczego do spraw opieki farmaceutycznej (Dz. Urz. Min. Zdrow. poz. 45 i 71).
§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Zarządzenie Ministra Zdrowia – Rozwiązanie zespołu OF

Forum dyskusyjne - brak dostępu. Zawartość serwisu kierowana jest tylko do osób wykonujących zawód medyczny, m.in. farmaceutów, lekarzy, techników farmaceutycznych i pielęgniarek. Jeśli posiadasz już konto zaloguj się ↗

Jeśli nie posiadasz konta, a jesteś związany z medycyną lub farmacją - zarejestruj się.

Udostępnij
+1
Udostępnij
Email
Pocket
WhatsApp