fbpx

Farmaceuci będą przeprowadzać szczepienia przeciw COVID-19? Szkolenia z CMKP.

Autor:
mgr farm.
Dodano: 05/01/2021
Aktualizacja: 05/11/2022
Farmaceuci będą szczepić przeciw COVID-19? Pierwsze izby aptekarskie rozpoczynają akcję mającą na celu koordynację procesu zgłoszeń farmaceutów na szkolenia organizowane przez CMKP.

W Senacie na rozpatrzenie czeka ustawa, która ma umożliwić przeprowadzanie szczepień przeciw COVID-19 farmaceutom, a także fizjoterapeutom, higienistkom szkolnym i diagnostom laboratoryjnym. (Patrz: Szczepienia przeciw COVID-19 w pytaniach i odpowiedziach”.)

Chodzi o ustawę o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych ustaw (druk sejmowy 828). Jest to rządowy projekt ustawy, do którego na etapie prac komisji sejmowej wprowadzono poprawkę rozszerzającą grupę zawodów, które mogą przeprowadzać szczepienia przeciw COVID-19. Ustawa rozpatrywana będzie 11 stycznia w Senacie przez Komisję Gospodarki Narodowej i Innowacyjności.

Treść zapisu (Art. 21c) brzmi:

2. W przypadku wystąpienia stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii, ogłoszonego z powodu COVID-19, szczepienia ochronne przeciwko COVID-19 przeprowadzają:

1) lekarze, lekarze dentyści, pielęgniarki, położne, felczerzy i ratownicy medyczni;

2) fizjoterapeuci, farmaceuci, higienistki szkolne i diagności laboratoryjni, posiadający kwalifikacje określone w przepisach wydanych na podstawie ust. 5.

5. Minister właściwy do spraw zdrowia określi, w drodze rozporządzenia, kwalifikacje osób przeprowadzających szczepienia ochronne przeciwko COVID-19, o których mowa w ust. 2 pkt 2, uwzględniając konieczność zapewnienia bezpieczeństwa osób poddanych tym szczepieniom.

 

Wprowadzona poprawka jest jednak dość niespodziewana, biorąc pod uwagę np. niechętne podejście strony rządowej do dodania szczepień ochronnych w zakres opieki farmaceutycznej przy pracach nad UoZF. Prawdopodobnie jednak wydolność systemu szczepień zaplanowanego przez rząd na czas pandemii jest niewystarczająca i wymaga poszerzenia grupy osób wykonujących szczepienia. Warto podkreślić, że ustawa dotyczy jedynie szczepień przeciw COVID-19. Także prawdopodobnie, farmaceuci mieliby wykonywać takie szczepienia w przygotowanych punktach szczepień w ramach Narodowego Programu Szczepień, nie w aptekach. (Patrz: Narodowy Program Szczepień przeciw COVID-19 – co zakłada projekt?”.)

Oczywiście farmaceuci aktualnie nie posiadają kwalifikacji do przeprowadzania szczepień. Takie kwalifikacje należałoby uzyskać w drodze specjalnego szkolenia, o których na razie niewiele wiadomo. Dolnośląska Izba Aptekarska oraz Okręgowa Izba Aptekarska w Warszawie, jako jedne z pierwszych, rozpoczynają zapisy swoich członków na tego typu szkolenie, które ma być organizowane przez CMKP.[1]

Zgodnie z projektowanymi założeniami szkolenia/kurs przygotowane przez Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego mogą rozpocząć się z końcem lutego lub na początku marca 2021 r. – dodaje Ministerstwo Zdrowia.[2]

Piśmiennictwo:

  1. dia.com.pl Ważna informacja na temat uzyskania uprawnień do szczepień przeciwko COVID-19 04.01.2021. pełny tekst
  2. oia.waw.pl Farmaceuci będą mogli szczepić przeciwko COVID-19 | Sprawdź wymagania jakie należy spełnić 04.01.2021. pełny tekst

Czy ten materiał był przydatny?
Czy przedstawiony materiał był przydatny?
Hidden

Więcej z kategorii "":

Podziel się:
Subskrybuj
Powiadom o
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments

Przeczytaj najnowszy numer Gońca Aptecznego:

0
Wyraź swoje zdanie i dodaj komentarz :)x
Scroll to Top

Zaloguj się

Zgłoś problem/błąd

Przepraszam. Musisz być zalogowany, aby zobaczyć ten formularz.