GOLD

GOLD – (ang. Global Initiative for Chronic Obstructive Lung Disease – GOLD) Światowa Inicjatywa Zwalczania Przewlekłej Obturacyjnej Choroby Płuc powstała w 1997 roku.

GOLD ma na celu poprawę jakości życia chorych na POChP poprzez opracowywanie wytycznych postępowania w tej chorobie w oparciu o najnowsze doniesienia naukowe.

Wytyczne GOLD aktualizowane są co roku, a najaktualniejsze można znaleźć na stronie goldcopd.org.

Inne pojęcia w Leksykonie: