INR

INR (International Normalized Ratio, Międzynarodowy współczynnik znormalizowany) to laboratoryjny wskaźnik czasu krzepnięcia krwi służący do oceny skuteczności leczenia doustnymi antykoagulantami. U zdrowych osób INR wynosi około 1, u osób leczonych zwykle pożądany zakres wartości zawiera się w przedziale 2,0-2,5, choć norma może się różnić w zależności od wskazania.

Zwykle pomiar INR wykonywany jest w laboratorium analitycznym co 2-4 tygodnie i jest to częstotliwość wystarczająca do właściwej kontroli leczenia oraz modyfikacji dawek leku pacjenta. Udogodnieniem szczególnie przydatnym dla osób, których wyniki INR ulegąją częstym wahaniom są aparaty do samokontroli INR, pozwalają na wykonanie pomiaru w domu (np. koagulometr CoaguChek XS). 

Artykuły na portalu związane z INR:

  1. Jaki lek przeciwbólowy z warfaryną i acenokumarolem? [Case #29]
  2. Źródła witaminy K w diecie

Inne pojęcia w Leksykonie: