USAN

USAN (ang. United States Adopted Names) – unikalne, niezastrzeżone nazwy substancji aktywnych leków dopuszczonych do obrotu na terenie Stanów Zjednoczonych Ameryki. Przyznawane są przez radę USAN. Nazwy INN przyznawane przez WHO mogą różnić się od nazw amerykańskich:

INNUSAN
glibenklamidglyburide
izoprenalinaisoproterenol
morazycynamoricizine
orcyprenalinametaproterenol
paracetamolacetaminophen
petydynameperidine
rifampicynarifampin
salbutamolalbuterol
torasemidtorsemide
retygabinaezogabine

Inne pojęcia w Leksykonie: