fbpx

Uprawnienie C – Kompendium

Autor:
mgr farm.
Publikacja: 28/12/2022
Kompendium prawne.
Czym jest uprawnienie C?

Spis treści

Treść tylko dla farmaceutów i techników farmaceutycznych.

Uprawnienie C

Przedostatnie uprawnienie dodatkowe to uprawnienie C.

Osoby uprawnione

Kod uprawnienia C przysługuje pacjentom posiadającym uprawnienia określone w art. 43b ust. 1 ustawy o świadczeniach, czyli świadczeniobiorcom w okresie ciąży. Poniżej zamieszczam właściwy przepis:

Art. 43b. 1. Świadczeniobiorcom w okresie ciąży przysługuje bezpłatne zaopatrzenie w leki określone w wykazie, o którym mowa w art. 37 ust. 1 ustawy o refundacji, ustalonym w sposób określony w ust. 6.[1]

Przywileje

Osobom z kodem uprawnienia C przysługuje bezpłatne zaopatrzenie w wybrane spośród refundowanych leki. Lista leków jest w obwieszczeniu ministra zdrowia w sprawie wykazu refundowanych leków, ŚSSPŻ oraz wyrobów medycznych, które można znaleźć na stronie Ministerstwa Zdrowia.[2] Nie ma na tej liście środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego, ani wyrobów medycznych.

Uprawnienie C przysługuje na podstawie recepty wystawionej przez położną POZ, albo położną ambulatoryjnej opieki specjalistycznej w poradni położniczo-ginekologicznej lub dowolnego lekarza. Powyższe zasady zapisano w art. 43b, którego fragmenty przytaczam poniżej:

Art. 43b. 1. Świadczeniobiorcom w okresie ciąży przysługuje bezpłatne zaopatrzenie w leki określone w wykazie, o którym mowa w art. 37 ust. 1 ustawy o refundacji, ustalonym w sposób określony w ust. 6.
2. Podstawą do nabycia uprawnienia przez świadczeniobiorcę, o którym mowa w ust. 1, jest ciąża stwierdzona przez lekarza posiadającego tytuł specjalisty w dziedzinie położnictwa i ginekologii lub lekarza w trakcie odbywania specjalizacji w tej dziedzinie, lub położną podstawowej opieki zdrowotnej, lub położną wykonującą świadczenia opieki zdrowotnej z zakresu ambulatoryjnej opieki specjalistycznej w poradni położniczo-ginekologicznej.
3. Podstawą bezpłatnego wydania leku z apteki lub punktu aptecznego świadczeniobiorcom, o których mowa w ust. 1, jest recepta wystawiona przez:
1) lekarza lub położną, o których mowa w ust. 2, lub
2) innego lekarza – na podstawie zaświadczenia wystawionego przez lekarza lub położną, o których mowa w ust. 2.[1]

Dokumenty potwierdzające

W ustawie o świadczeniach zapisano, że podstawą do nabycia uprawnienia jest ciąża stwierdzona przez uprawnionych lekarza lub położną. Nie nałożono jednak obowiązku okazywania takiego zaświadczenia na osoby przedstawiające recepty do realizacji. Rozporządzenie w sprawie recept również nie wskazuje żadnego dokumentu, którego okazanie jest niezbędne przed wydaniem leków. Poniżej przepis w sprawie zaświadczenia potwierdzającego uprawnienie:

Art. 43b 2. Podstawą do nabycia uprawnienia przez świadczeniobiorcę, o którym mowa w ust. 1, jest ciąża stwierdzona przez lekarza posiadającego tytuł specjalisty w dziedzinie położnictwa i ginekologii lub lekarza w trakcie odbywania specjalizacji w tej dziedzinie, lub położną podstawowej opieki zdrowotnej, lub położną wykonującą świadczenia opieki zdrowotnej z zakresu ambulatoryjnej opieki specjalistycznej w poradni położniczo-ginekologicznej.
4. Zaświadczenie, o którym mowa w ust. 3 pkt 2, jest ważne przez okres ciąży, jednak nie dłużej niż 15 dni po planowanej dacie porodu wskazanej w tym zaświadczeniu.[1]

Recepta z uprawnieniem

Warto pamiętać, że recepty z uprawnieniem C nie mogą wystawić pielęgniarka ani felczer.

Należy odróżnić uprawnienie dodatkowe C, które daje prawo do bezpłatnych leków z określonego wykazu, od identyfikatora prawa do świadczeń CN, który potwierdza prawo osób nieubezpieczonych do korzystania ze świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. Osoby z identyfikatorem CN są świadczeniobiorcami i przysługuje im również uprawnienie C.

Piśmiennictwo

  1. Ustawa z dn. 27.08.2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. Dz.U.2021.1285 tekst jednolity
  2. Obwieszczenia ministra zdrowia – lista leków refundowanych dostęp on-line

Subskrybuj
Powiadom o
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments
FB
Twitter/X
LinkedIn
WhatsApp
Email
Wydrukuj

Zobacz też

mgr farm.
Robert Radziszewski
mgr farm.
Robert Radziszewski
mgr farm.
Robert Radziszewski
mgr farm.
Robert Radziszewski
0
Wyraź swoje zdanie i dodaj komentarz :)x

Zaloguj się