fbpx

Serwis:

Dlaczego leki z grupy NLPZ podnoszą ciśnienie tętnicze krwi? – Wyjaśniamy!

Autor:
mgr farm.
Dodano: 12/12/2022
Aktualizacja: 04/01/2023
Kapsułki powlekane.
Kapsułki powlekane.
Najwyższy wzrost w stosunku do wartości wyjściowych ciśnienia, zarówno skurczowego jak i rozkurczowego, obserwowano po zastosowaniu ibuprofenu lub indometacyny.

Omawiane zagadnienia:

Według danych pochodzących z raportu NFZ w 2020 r. niemal 10 mln ludzi w Polsce chorowało na nadciśnienie tętnicze,[1] które jest jednym z czynników ryzyka wystąpienia powikłań sercowo-naczyniowych. Przyjmowanie leków, które mogą podnosić ciśnienie krwi sprawia, że ryzyko to zwiększa się. Do leków tych zalicza się niesteroidowe leki przeciwzapalne (NLPZ), co potwierdzono w wynikach metaanalizy, oceniającej wpływ NLPZ na ciśnienie tętnicze krwi.[2]

Z czego jednak wynika to działanie niepożądane?

Krótka odpowiedź

Wzrost ciśnienia tętniczego krwi po zastosowaniu leków z grupy NLPZ wynika z blokowania enzymu cyklooksygenazy (COX), co skutkuje zahamowaniem syntezy prostanoidów, m.in.:[3][4][5]

 • prostaglandyny (PGE2) na obwodzie oraz prostacykliny (PGI2) w śródbłonku naczyń krwionośnych, które mają działanie wazodylatacyjne, czyli rozszerzające naczynia krwionośne. Zahamowanie ich syntezy powoduje spadek ich stężenia w naczyniach krwionośnych, a co za tym idzie wzrost napięcia ściany naczyń krwionośnych i wzrost ciśnienia krwi,
 • prostaglandyny (PGE2) w nerkach, która nasila diurezę i wydalanie sodu oraz zwiększa przepływ krwi przez nerki. Zahamowanie jej syntezy powoduje wzrost reabsorpcji jonów sodu i wody, a co za tym idzie retencję płynów w ustroju i wzrost ciśnienia krwi.

Zablokowanie enzymu cyklooksygenazy (COX) powoduje również wzrost udziału cytochromu P450 w szlaku przemian kwasu arachidonowego, na skutek czego powstają metabolity o działaniu hipertensynogennym.[6][7]

Wyjaśnienie

Mechanizm działania leków z grupy nieselektywnych NLPZ polega na blokowaniu aktywności obydwu izoform cyklooksygenazy (COX-1 i COX-2). Izoforma COX-1 uważana jest za konstytutywną, odpowiedzialną za fizjologiczną syntezę prostanoidów (prostaglandyn, prostacykliny, tromboksanu) i utrzymywanie homeostazy. Blokowanie COX-1 w zdrowych tkankach powoduje:[8][5]

 • spadek stężenia prostaglandyny (PGE2) w nerkach (dokładniej w kłębuszkach i tętniczkach doprowadzających), co skutkuje zmniejszonym przepływem krwi przez nerki,
 • spadek stężenia prostaglandyny (PGE2) na obwodzie, co znosi jej działanie rozszerzające naczynia krwionośne i skutkuje wzrostem ciśnienia tętniczego krwi,
 • spadek stężenia prostacykliny (PGI2) w komórkach śródbłonka naczyń, co znosi jej działanie silnie rozszerzające naczynia krwionośne i skutkuje wzrostem ciśnienia tętniczego krwi.

Uznawaną powszechnie za indukowaną stanem zapalnym izoformę COX-2 odkryto również w nerkach (w podocytach, we wstępującym ramieniu pętli Henlego, plamce gęstej i tętniczkach doprowadzających),[9] w których pośredniczy ona w syntezie prostaglandyny (PGE2) o działaniu diuretycznym i natriuretycznym. Blokowanie COX-2 w nerkach powoduje zatem:[4]

 • spadek stężenia prostaglandyny (PGE2), co skutkuje zwiększoną reabsorpcją jonów sodu i wody, a co za tym idzie retencją płynów w ustroju i wzrostem ciśnienia krwi.

Przedstawione mechanizmy indukowania wzrostu ciśnienia tętniczego krwi po zastosowaniu leków z grupy NLPZ dowodzą, że stosowanie nie tylko nieselektywnych, ale również selektywnie działających względem COX-2 leków z grupy NLPZ, obarczone jest ryzykiem wzrostu ciśnienia krwi.[10]

Wpływ wybranych leków z grupy NLPZ na ciśnienie tętnicze krwi

Leki z grupy NLPZ nie wpływają na wartości ciśnienia tętniczego krwi w taki sam sposób.

EVIDENCE-BASED MEDICINE (EBM):
Według przeglądu systematycznego z 2007 roku, w którym analizie poddano 32 badania kliniczne z randomizacją, w odniesieniu do wartości wyjściowych ibuprofen i indometacyna (Metindol retard) podnoszą zarówno skurczowe jak i rozkurczowe ciśnienie krwi odpowiednio o 3,54 mm Hg i 1,16 mm Hg dla ibuprofenu oraz o 2,90 mm Hg i 1,58 mm Hg, dla indometacyny. Diklofenak (Voltaren Acti Forte, Diclac) pozostaje bez wpływu na wartości ciśnienia.[11]

Z kolei wyniki metaanalizy przeprowadzonej w 2009 roku wykazały, że koksyby powodują większy wzrost w wartościach ciśnienia tętniczego krwi w porównaniu do placebo i do klasycznych NLPZ (diklofenak, naproksen), odpowiednio o 3,18 mm Hg i 0,91 mm Hg dla ciśnienia skurczowego oraz o 1,34 mm Hg i 0,34 mm Hg dla ciśnienia rozkurczowego. Efekt ten wyraźniejszy był dla rofekoksybu (wycofany z obrotu w 2004 r.) i etorykoksybu (Kostarox, Roticox), niż dla celekoksybu (Celebrex, Aclexa).[12].

Interakcje NLPZ z lekami hipotensyjnymi

Jednoczesne stosowanie leków z grupy NLPZ (z wyjątkiem kwasu acetylosalicylowego w dawce 75 mg)[13] oraz leków obniżających ciśnienie krwi z grup: inhibitory konwertazy angiotensyny (ACE), diuretyki, β-blokery i blokery receptora dla angiotensyny, powoduje znoszenie działania leków hipotensyjnych.

WSKAZÓWKA PRAKTYCZNA:
Wyjątek stanowią blokery kanału wapniowego, na działanie których leki z grupy NLPZ nie wykazały wpływu.[14][15]

Piśmiennictwo:

 1. nfz.gov.pl. (2022). RAPORT NFZ: Nadciśnienie tętnicze. Aktualizacja: 17.05.2022. Pobrano z: https://shiny.nfz.gov.pl/nadcisnienie_tetnicze/
 2. Johnson, A. G., Nguyen, T. V., Day, R. O. (1994). Do nonsteroidal anti-inflammatory drugs affect blood pressure? A meta-analysis. Annals of internal medicine, 121(4), 289–300
 3. Samborski, W., Sikorska, D., Niklas, A., Filipiak, K.J., Kaczmarczyk, J., Dobrowolska, A., Tykarski, A. (2018). NLPZ a powikłania sercowo-naczyniowe i gastroenterologiczne — algorytm wyboru. Varia Medica, 2(6), 571–578
 4. Simmons, D. L., Botting, R. M., Hla, T. (2004). Cyclooxygenase isozymes: the biology of prostaglandin synthesis and inhibition. Pharmacological reviews, 56(3), 387–437
 5. White W. B. (2007). Cardiovascular effects of the cyclooxygenase inhibitors. Hypertension, 49(3), 408–418
 6. Samborski, W., Sikorska, D., Niklas, A., Filipiak, K.J., Kaczmarczyk, J., Dobrowolska, A., Tykarski ,A. (2018). NLPZ a powikłania sercowo-naczyniowe i gastroenterologiczne — algorytm wyboru. Varia Medica, 2(6), 571–578
 7. Rahman, M., Wright, J. T., Jr, Douglas, J. G. (1997). The role of the cytochrome P450-dependent metabolites of arachidonic acid in blood pressure regulation and renal function: a review. American journal of hypertension, 10(3), 356–365
 8. Simmons, D. L., Botting, R. M., & Hla, T. (2004). Cyclooxygenase isozymes: the biology of prostaglandin synthesis and inhibition. Pharmacological reviews, 56(3), 387–437
 9. Harris R. C. (1996). The macula densa: recent developments. Journal of hypertension, 14(7), 815–822
 10. Brater, D. C., Harris, C., Redfern, J. S., Gertz, B. J. (2001). Renal effects of COX-2-selective inhibitors. American journal of nephrology, 21(1), 1–15
 11. Morrison, A., Ramey, D. R., van Adelsberg, J., Watson, D. J. (2007). Systematic review of trials of the effect of continued use of oral non-selective NSAIDs on blood pressure and hypertension. Current medical research and opinion, 23(10), 2395–2404
 12. Chan, C. C., Reid, C. M., Aw, T. J., Liew, D., Haas, S. J., Krum, H. (2009). Do COX-2 inhibitors raise blood pressure more than nonselective NSAIDs and placebo? An updated meta-analysis. Journal of hypertension, 27(12), 2332–2341
 13. Zanchetti, A., Hansson, L., Leonetti, G., Rahn, K. H., Ruilope, L., Warnold, I., Wedel, H. (2002). Low-dose aspirin does not interfere with the blood pressure-lowering effects of antihypertensive therapy. Journal of hypertension, 20(5), 1015–1022
 14. Morgan, T. O., Anderson, A., Bertram, D. (2000). Effect of indomethacin on blood pressure in elderly people with essential hypertension well controlled on amlodipine or enalapril. American journal of hypertension, 13(11), 1161–1167
 15. Villa, J., Cano, A., Franco, D., Monsalve, M., Hincapié, J., Amariles, P. (2014). Relevancia clínica de las interacciones medicamentosas entre antiinflamatorios no esteroideos y antihipertensivos [Clinical relevance of drug interactions between nonsteroidal antiinflammatory drugs (NSAIDs) and antihypertensives]. Atencion primaria, 46(9), 464–474

Podziel się:
Subskrybuj
Powiadom o
1 komentarz
Najwyżej oceniane
Nowsze Najstarsze
Inline Feedbacks
View all comments
Jakub Lenard

Z tego powodu często stosuje się paracetamol, który prawdopodobnie jeszcze bardziej podwyższa ciśnienie… 🙂 https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/35130054/

1
0
Wyraź swoje zdanie i dodaj komentarz :)x
Scroll to Top

Zaloguj się

Zgłoś problem/błąd

Przepraszam. Musisz być zalogowany, aby zobaczyć ten formularz.