AOTMiT

AOTMiT – Agencja Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji (dawniej Agencja Oceny Technologii Medycznych) pełniąca funkcje opiniodawczo-doradcze dla Ministra Zdrowia.

Głównym zadaniem AOTMiT jest ocena technologii medycznych (ang. Health Technology Assesment, HTA) stanowiąca podstawę wnioskowania nad zasadnością refundacji, ponadto ocena leku, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego, wyrobu medycznego.[1]Strona internetowa AOTM

Brytyjskim odpowiednikiem jest agencja NICE, której wytyczne znane są na całym świecie.

Źródła:   [ + ]


Inne pojęcia w Leksykonie: