NICE

NICE (National Institute for Health and Clinical Excellence, kiedyś: National Institute for Clinical Excellence – stąd akronim) jest powołaną w 1999 roku agencją ministerstwa zdrowia Wielkiej Brytanii odpowiedzialną za opiniowanie procedur medycznych i rekomendowanie ich finansowania przez NHS (publicznego płatnika w UK).[1]www.nice.org.uk

NICE uwzględnia w swoich wytycznych coś co nazywane jest social value judgement, co oznacza że NICE nie rozstrzyga o problemie, dopóki nie pozna zdania społeczeństwa (reprezentowanego przez 30 osób różnych zawodów, tzw. Citizen Council) na temat kluczowych problemów.

NICE wydaje wytyczne cenione na całym świecie m. in. też za niezależność od wpływu interesów przemysłu farmaceutycznego i sile oparcie w dowodach naukowych każdej rekomendacji.

NICE_-_body

Źródła:   [ + ]

Inne pojęcia w Leksykonie: