Czynnik ryzyka

Czynnik ryzyka – jest to każdy stan, sytuacja lub zachowanie, które może zwiększać szansę wystąpienia choroby lub odniesienia obrażeń.

Za przykład może posłużyć palenie tytoniu które jest czynnikiem ryzyka rozwoju nadciśnienia tętniczego co oznacza, że zwiększa prawdopodobieństwo wystąpienia tego schorzenia u osoby palącej. W przypadku cukrzycy typu II czynnikiem ryzyka mogącym wpłynąć na jej rozwój jest otyłość.


Inne pojęcia w Leksykonie: